Παρακολούθηση
jean-baptiste ledoux
jean-baptiste ledoux
CIIMAR, Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fc.up.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mass mortality in Northwestern Mediterranean rocky benthic communities: effects of the 2003 heat wave
J Garrabou, R Coma, N Bensoussan, M Bally, P Chevaldonné, M Cigliano, ...
Global change biology 15 (5), 1090-1103, 2009
11462009
Marine heatwaves drive recurrent mass mortalities in the Mediterranean Sea
J Garrabou, D Gómez‐Gras, A Medrano, C Cerrano, M Ponti, R Schlegel, ...
Global Change Biology 28 (19), 5708-5725, 2022
2192022
From global to local genetic structuring in the red gorgonian Paramuricea clavata: the interplay between oceanographic conditions and limited larval dispersal
K Mokhtar‐Jamaï, M Pascual, JB LEDOUX, R Coma, JP FÉRAL, ...
Molecular Ecology 20 (16), 3291-3305, 2011
1612011
Collaborative database to track mass mortality events in the Mediterranean Sea
J Garrabou, D Gómez-Gras, JB Ledoux, C Linares, N Bensoussan, ...
Frontiers in Marine Science 6, 707, 2019
1432019
Fine‐scale genetic structure and inferences on population biology in the threatened Mediterranean red coral, Corallium rubrum
JB LEDOUX, J Garrabou, O Bianchimani, P Drap, JP FÉRAL, D Aurelle
Molecular ecology 19 (19), 4204-4216, 2010
1352010
Adaptive marine conservation planning in the face of climate change: What can we learn from physiological, ecological and genetic studies?
G Rilov, AD Mazaris, V Stelzenmüller, B Helmuth, M Wahl, T Guy-Haim, ...
Global Ecology and Conservation 17, e00566, 2019
1152019
Genetic survey of shallow populations of the Mediterranean red coral [Corallium rubrum (Linnaeus, 1758)]: new insights into evolutionary processes shaping nuclear diversity and …
JB LEDOUX, K Mokhtar‐Jamaï, C Roby, JP FÉRAL, J Garrabou, D Aurelle
Molecular ecology 19 (4), 675-690, 2010
1062010
Accounting for Life‐History Strategies and Timescales in Marine Restoration
I Montero‐Serra, J Garrabou, DF Doak, L Figuerola, B Hereu, JB Ledoux, ...
Conservation Letters 11 (1), e12341, 2018
762018
Space invaders; biological invasions in marine conservation planning
S Giakoumi, F Guilhaumon, S Kark, A Terlizzi, J Claudet, S Felline, ...
Diversity and Distributions 22 (12), 1220-1231, 2016
742016
Phylogeography of the red coral (Corallium rubrum): inferences on the evolutionary history of a temperate gorgonian
D Aurelle, JB Ledoux, C Rocher, P Borsa, A Chenuil, JP Féral
Genetica 139, 855-869, 2011
622011
Climate change transforms the functional identity of Mediterranean coralligenous assemblages
D Gómez‐Gras, C Linares, M Dornelas, JS Madin, V Brambilla, ...
Ecology Letters 24 (5), 1038-1051, 2021
582021
Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 3
K von Schuckmann, PY Le Traon, N Smith, A Pascual, S Djavidnia, ...
Journal of Operational Oceanography 12 (sup1), S1-S123, 2019
572019
Influence of diatoms on copepod reproduction. II. Uncorrelated effects of diatom-derived α, β, γ, δ-unsaturated aldehydes and polyunsaturated fatty acids on Calanus …
T Wichard, SA Poulet, AL Boulesteix, JB Ledoux, B Lebreton, J Marchetti, ...
Progress in Oceanography 77 (1), 30-44, 2008
562008
Influence of diatoms on copepod reproduction. I. Field and laboratory observations related to Calanus helgolandicus egg production
SA Poulet, T Wichard, JB Ledoux, B Lebreton, J Marchetti, C Dancie, ...
Marine Ecology Progress Series 308, 129-142, 2006
472006
Strong linkages between depth, longevity and demographic stability across marine sessile species
I Montero-Serra, C Linares, DF Doak, JB Ledoux, J Garrabou
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285 (1873), 20172688, 2018
452018
Combining genetic and demographic data for the conservation of a Mediterranean marine habitat-forming species
R Arizmendi-Mejia, C Linares, J Garrabou, A Antunes, E Ballesteros, ...
PLoS One 10 (3), e0119585, 2015
452015
Combining genetic and demographic data for the conservation of a Mediterranean marine habitat-forming species
R Arizmendi-Mejia, C Linares, J Garrabou, A Antunes, E Ballesteros, ...
PLoS One 10 (3), e0119585, 2015
452015
Potential for adaptive evolution at species range margins: contrasting interactions between red coral populations and their environment in a changing ocean
JB Ledoux, D Aurelle, N Bensoussan, C Marschal, JP Féral, J Garrabou
Ecology and evolution 5 (6), 1178-1192, 2015
452015
Adaptive abilities of the Mediterranean red coral Corallium rubrum in a heterogeneous and changing environment: from population to functional genetics
A Haguenauer, F Zuberer, JB Ledoux, D Aurelle
Journal of experimental marine biology and ecology 449, 349-357, 2013
452013
Marine protected areas enhance structural complexity but do not buffer the consequences of ocean warming for an overexploited precious coral
I Montero‐Serra, J Garrabou, DF Doak, JB Ledoux, C Linares
Journal of Applied Ecology 56 (5), 1063-1074, 2019
432019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20