Παρακολούθηση
Leandros Maglaras
Leandros Maglaras
Professor of Cybersecurity, Edinburgh Napier University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα napier.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blockchain Technologies for the Internet of Things: Research Issues and Challenges
MA Ferrag, M Derdour, M Mukherjee, A Derhab, L Maglaras, H Janicke
IEEE Internet of Things Journal, 2019
5312019
Security and Privacy in Fog Computing: Challenges
M Mukherjee, R Matam, L Shu, N Choudhury, L Maglaras, MA Ferrag, ...
IEEE Access, 2017
5122017
Deep Learning for Cyber Security Intrusion Detection: Approaches, Datasets, and Comparative Study
MA Ferrag, L Maglaras, S Moschoyiannis, H Janicke
Journal of Information Security and Applications 50, 2020
4782020
Authentication protocols for internet of things: a comprehensive survey
MA Ferrag, LA Maglaras, H Janicke, J Jiang, L Shu
Security and Communication Networks 2017, 2017
2362017
Security for 4G and 5G cellular networks: A survey of existing authentication and privacy-preserving schemes.
MA Ferrag, LA Maglaras, A Argyriou, D Kosmanos, H Janicke
Journal of Network and Computer Applications, 55-82, 2018
2152018
Security and Privacy for Green IoT-based Agriculture: Review, Blockchain solutions, and Challenges
MA Ferrag, L Shu, X Yang, A Derhab, L Maglaras
Access, 2020
2002020
DeepCoin: A Novel Deep learning and Blockchain-based Energy Exchange Framework for Smart Grids
MA Ferrag, L Maglaras
IEEE Transactions on Engineering Management, 2019
1852019
Intrusion detection in scada systems using machine learning techniques
LA Maglaras, J Jiang
Science and Information Conference (SAI), 2014, 626-631, 2014
1822014
A novel hierarchical intrusion detection system based on decision tree and rules-based models
A Ahmim, L Maglaras, MA Ferrag, M Derdour, H Janicke
2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2019
1652019
Human behaviour as an aspect of cybersecurity assurance
M Evans, LA Maglaras, Y He, H Janicke
Security and Communication Networks 9 (17), 4667-4679, 2016
1592016
Cyber security of critical infrastructures
LA Maglaras, KH Kim, H Janicke, MA Ferrag, S Rallis, P Fragkou, ...
Ict Express 4 (1), 42-45, 2018
1462018
Internet of Things for the Future of Smart Agriculture: A Comprehensive Survey of Emerging Technologies
O Friha, MA Ferrag, L Shu, L Maglaras, X Wang
IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2021
1392021
Social internet of vehicles for smart cities
LA Maglaras, AH Al-Bayatti, Y He, I Wagner, H Janicke
Journal of Sensor and Actuator Networks 5 (1), 3, 2016
1332016
Privacy-preserving schemes for ad hoc social networks: A survey
MA Ferrag, L Maglaras, A Ahmim
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (4), 3015-3045, 2017
1272017
A Cyber Security Detection Framework for Supervisory Control and Data Acquisition Systems
T Cruz, L Rosa, J Proenca, L Maglaras, M Aubigny, L Lev, J Jiang, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2016
1272016
RDTIDS: Rules and Decision Tree-based Intrusion Detection System for Internet-of-things networks
MA Ferrag, L Maglaras, A Ahmim, M Derdour, H Janicke
Future Internet, 2020
942020
A systematic review of data protection and privacy preservation schemes for smart grid communications
MA Ferrag, LA Maglaras, H Janicke, J Jiang, L Shu
Sustainable cities and society 38, 806-835, 2018
862018
Combining ensemble methods and social network metrics for improving accuracy of OCSVM on intrusion detection in SCADA systems
LA Maglaras, J Jiang, TJ Cruz
arXiv preprint arXiv:1507.02825, 2015
842015
Blockchain and Random Subspace Learning-based IDS for SDN-enabled Industrial IoT Security
A Derhab, M Guerroumi, A Gumaei, L Maglaras, MA Ferrag, M Mukherjee, ...
Sensors 19 (14), 1-24, 2019
832019
Route Optimization of Electric Vehicles based on Dynamic Wireless Charging
D Kosmanos, L Maglaras, M Mavrovouniotis, S Moschoyiannis, ...
IEEE Access, 2018
792018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20