Παρακολούθηση
Erik Gómez-Baggethun
Erik Gómez-Baggethun
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nmbu.no
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The history of ecosystem services in economic theory and practice: from early notions to markets and payment schemes
E Gómez-Baggethun, R De Groot, PL Lomas, C Montes
Ecological economics 69 (6), 1209-1218, 2010
21652010
Classifying and valuing ecosystem services for urban planning
E Gómez-Baggethun, DN Barton
Ecological economics 86, 235-245, 2013
16902013
Why protect nature? Rethinking values and the environment
KMA Chan, P Balvanera, K Benessaiah, M Chapman, S Díaz, ...
Proceedings of the national academy of sciences 113 (6), 1462-1465, 2016
12652016
Valuing nature’s contributions to people: the IPBES approach
U Pascual, P Balvanera, S Díaz, G Pataki, E Roth, M Stenseke, ...
Current opinion in environmental sustainability 26, 7-16, 2017
12412017
A quantitative review of urban ecosystem service assessments: concepts, models, and implementation
D Haase, N Larondelle, E Andersson, M Artmann, S Borgström, J Breuste, ...
Ambio 43 (4), 413-433, 2014
9642014
Uncovering ecosystem service bundles through social preferences
B Martín-López, I Iniesta-Arandia, M García-Llorente, I Palomo, ...
PLoS one 7 (6), e38970, 2012
9402012
Economic valuation and the commodification of ecosystem services
E Gómez-Baggethun, M Ruiz-Pérez
Progress in physical geography 35 (5), 613-628, 2011
7812011
Benefits of restoring ecosystem services in urban areas
T Elmqvist, H Setälä, SN Handel, S Van Der Ploeg, J Aronson, ...
Current opinion in environmental sustainability 14, 101-108, 2015
7212015
Urban ecosystem services
E Gómez-Baggethun, Å Gren, DN Barton, J Langemeyer, T McPhearson, ...
Urbanization, biodiversity and ecosystem services: Challenges and …, 2013
6222013
Payments for ecosystem services and the fatal attraction of win‐win solutions
R Muradian, M Arsel, L Pellegrini, F Adaman, B Aguilar, B Agarwal, ...
Conservation letters 6 (4), 274-279, 2013
6002013
Trade-offs across value-domains in ecosystem services assessment
B Martín-López, E Gómez-Baggethun, M García-Llorente, C Montes
Ecological indicators 37, 220-228, 2014
5872014
The economics of valuing ecosystem services and biodiversity
U Pascual, R Muradian, L Brander, E Gómez-Baggethun, B Martín-López, ...
The economics of ecosystems and biodiversity: Ecological and economic …, 2010
5352010
Social equity matters in payments for ecosystem services
U Pascual, J Phelps, E Garmendia, K Brown, E Corbera, A Martin, ...
Bioscience 64 (11), 1027-1036, 2014
5332014
Motivation crowding by economic incentives in conservation policy: A review of the empirical evidence
J Rode, E Gómez-Baggethun, T Krause
Ecological Economics 117, 270-282, 2015
5272015
Ecosystem services and ethics
K Jax, DN Barton, KMA Chan, R De Groot, U Doyle, U Eser, C Görg, ...
Ecological economics 93, 260-268, 2013
4542013
Contribution of ecosystem services to air quality and climate change mitigation policies: the case of urban forests in Barcelona, Spain
J Blum
Urban Forests, 21-54, 2017
4382017
A new valuation school: Integrating diverse values of nature in resource and land use decisions
S Jacobs, N Dendoncker, B Martín-López, DN Barton, ...
Ecosystem services 22, 213-220, 2016
3792016
To value or not to value? That is not the question
G Kallis, E Gómez-Baggethun, C Zografos
Ecological economics 94, 97-105, 2013
3792013
Traditional ecological knowledge and global environmental change: research findings and policy implications
E Gómez-Baggethun, E Corbera, V Reyes-García
Ecology and society: a journal of integrative science for resilience and …, 2013
3612013
Beyond food production: Ecosystem services provided by home gardens. A case study in Vall Fosca, Catalan Pyrenees, Northeastern Spain
L Calvet-Mir, E Gómez-Baggethun, V Reyes-García
Ecological Economics 74, 153-160, 2012
3462012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20