Παρακολούθηση
Sara Rosenthal
Sara Rosenthal
IBM Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.columbia.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
SemEval-2017 task 4: Sentiment analysis in Twitter
S Rosenthal, N Farra, P Nakov
Proceedings of the 11th international workshop on semantic evaluation …, 2017
14362017
SemEval-2016 task 4: Sentiment analysis in Twitter
P Nakov, A Ritter, S Rosenthal, F Sebastiani, V Stoyanov
Proceedings of the 10th international workshop on semantic evaluation …, 2016
13132016
Semeval-2019 task 6: Identifying and categorizing offensive language in social media (offenseval)
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
NAACL 2019, 2019
7852019
Predicting the Type and Target of Offensive Posts in Social Media
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
NAACL 2019, 2019
7292019
SemEval-2020 task 12: Multilingual offensive language identification in social media (OffensEval 2020)
M Zampieri, P Nakov, S Rosenthal, P Atanasova, G Karadzhov, ...
arXiv preprint arXiv:2006.07235, 2020
4772020
Semeval-2015 task 10: Sentiment analysis in twitter
S Rosenthal, P Nakov, S Kiritchenko, S Mohammad, A Ritter, V Stoyanov
Proceedings of the 9th international workshop on semantic evaluation …, 2015
4722015
Age prediction in blogs: A study of style, content, and online behavior in pre-and post-social media generations
S Rosenthal, K McKeown
Proceedings of the 49th annual meeting of the association for computational …, 2011
2452011
SOLID: A large-scale semi-supervised dataset for offensive language identification
S Rosenthal, P Atanasova, G Karadzhov, M Zampieri, P Nakov
ACL Findings 2021 (arXiv preprint arXiv:2004.14454), 2020
167*2020
Developing a successful SemEval task in sentiment analysis of Twitter and other social media texts
P Nakov, S Rosenthal, S Kiritchenko, SM Mohammad, Z Kozareva, ...
Language Resources and Evaluation 50, 35-65, 2016
1142016
I couldn’t agree more: The role of conversational structure in agreement and disagreement detection in online discussions
S Rosenthal, K McKeown
Proceedings of the 16th Annual Meeting of the Special Interest Group on …, 2015
862015
Detecting opinionated claims in online discussions
S Rosenthal, K McKeown
2012 IEEE sixth international conference on semantic computing, 30-37, 2012
662012
Detecting influencers in written online conversations
O Biran, S Rosenthal, J Andreas, K McKeown, O Rambow
642012
Time-efficient creation of an accurate sentence fusion corpus
K McKeown, S Rosenthal, K Thadani, C Moore
Human Language Technologies: The 2010 Annual Conference of the North …, 2010
482010
SemEval-2021 Task 9: Fact Verification and Evidence Finding for Tabular Data in Scientific Documents (SEM-TAB-FACTS)
NXR Wang, D Mahajan, M Danilevsky, S Rosenthal
arXiv preprint arXiv:2105.13995, 2021
392021
Who, what, when, where, why? comparing multiple approaches to the cross-lingual 5w task
K Parton, K McKeown, RE Coyne, MT Diab, R Grishman, D Hakkani-Tür, ...
392009
Corpus creation for new genres: A crowdsourced approach to PP attachment
M Jha, J Andreas, K Thadani, S Rosenthal, K McKeown
Proceedings of the NAACL HLT 2010 workshop on creating speech and language …, 2010
342010
Detecting influencers in multiple online genres
S Rosenthal, K Mckeown
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 17 (2), 1-22, 2017
332017
Detecting Influencers in Social Media Discussions
S Rosenthal
Columbia University, 2015
332015
Annotating Agreement and Disagreement in Threaded Discussion.
J Andreas, S Rosenthal, KR McKeown
LREC, 818-822, 2012
332012
Multilingual Transfer Learning for QA Using Translation as Data Augmentation
M Bornea, L Pan, S Rosenthal, R Florian, A Sil
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (18), 2020
322020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20