Παρακολούθηση
Chandan Chakraborty
Chandan Chakraborty
Professor of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology Kharagpur
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model reference adaptive controller-based rotor resistance and speed estimation techniques for vector controlled induction motor drive utilizing reactive power
S Maiti, C Chakraborty, Y Hori, MC Ta
IEEE Transactions on industrial Electronics 55 (2), 594-601, 2008
4572008
A shunt active power filter with enhanced performance using ANN-based predictive and adaptive controllers
A Bhattacharya, C Chakraborty
IEEE transactions on industrial electronics 58 (2), 421-428, 2010
4082010
A new model reference adaptive controller for four quadrant vector controlled induction motor drives
AVR Teja, C Chakraborty, S Maiti, Y Hori
IEEE transactions on industrial electronics 59 (10), 3757-3767, 2011
2392011
Fast efficiency optimization techniques for the indirect vector-controlled induction motor drives
C Chakraborty, Y Hori
IEEE Transactions on Industry Applications 39 (4), 1070-1076, 2003
2272003
Parallel-connected shunt hybrid active power filters operating at different switching frequencies for improved performance
A Bhattacharya, C Chakraborty, S Bhattacharya
IEEE Transactions on industrial electronics 59 (11), 4007-4019, 2011
2172011
Speed and current sensor fault detection and isolation technique for induction motor drive using axes transformation
C Chakraborty, V Verma
IEEE Transactions on Industrial Electronics 62 (3), 1943-1954, 2014
2102014
A new multilevel inverter topology with self-balancing level doubling network
SK Chattopadhyay, C Chakraborty
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (9), 4622-4631, 2013
1982013
An adaptive speed sensorless induction motor drive with artificial neural network for stability enhancement
S Maiti, V Verma, C Chakraborty, Y Hori
IEEE transactions on industrial informatics 8 (4), 757-766, 2012
1712012
Shunt compensation
A Bhattacharya, C Chakraborty, S Bhattacharya
IEEE Industrial Electronics Magazine 3 (3), 38-49, 2009
1692009
ZVS–ZCS high voltage gain integrated boost converter for DC microgrid
S Sathyan, HM Suryawanshi, B Singh, C Chakraborty, V Verma, MS Ballal
IEEE Transactions on Industrial Electronics 63 (11), 6898-6908, 2016
1452016
A new formulation of reactive-power-based model reference adaptive system for sensorless induction motor drive
AVR Teja, V Verma, C Chakraborty
IEEE Transactions on Industrial Electronics 62 (11), 6797-6808, 2015
1362015
Simulation studies on model reference adaptive controller based speed estimation technique for the vector controlled permanent magnet synchronous motor drive
S Maiti, C Chakraborty, S Sengupta
Simulation Modelling Practice and Theory 17 (4), 585-596, 2009
1212009
New voltage control strategies for VSC-based DG units in an unbalanced microgrid
NR Merritt, C Chakraborty, P Bajpai
IEEE Transactions on Sustainable Energy 8 (3), 1127-1139, 2017
1132017
Dual stator winding induction machine: Problems, progress, and future scope
S Basak, C Chakraborty
IEEE Transactions on Industrial Electronics 62 (7), 4641-4652, 2015
1132015
Speed Sensorless Vector Controlled Induction Motor Drive Using Single Current Sensor
V Verma, C Chakraborty, S Maiti, Y Hori
IEEE Transactions on Energy Conversion 28 (4), 938-950, 2013
1002013
A new asymmetric multilevel inverter topology suitable for solar PV applications with varying irradiance
SK Chattopadhyay, C Chakraborty
IEEE Transactions on Sustainable Energy 8 (4), 1496-1506, 2017
962017
A carrier-based PWM scheme for neutral point voltage balancing in three-level inverter extending to full power factor range
SK Giri, S Chakrabarti, S Banerjee, C Chakraborty
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (3), 1873-1883, 2016
862016
Power converters, control, and energy management for distributed generation
C Chakraborty, HHC Iu, DDC Lu
IEEE Transactions on Industrial Electronics 62 (7), 4466-4470, 2015
802015
Integration of solar PV with low-voltage weak grid system: using normalized Laplacian kernel adaptive Kalman filter and learning based InC algorithm
N Kumar, B Singh, BK Panigrahi, C Chakraborty, HM Suryawanshi, ...
IEEE Transactions on Power Electronics 34 (11), 10746-10758, 2019
792019
Active power flow control between DC microgrids
U Vuyyuru, S Maiti, C Chakraborty
IEEE Transactions on Smart Grid 10 (5), 5712-5723, 2019
792019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20