Παρακολούθηση
Stefano D'Aronco
Stefano D'Aronco
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geod.baug.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online learning adaptation strategy for DASH clients
F Chiariotti, S D'Aronco, L Toni, P Frossard
Proceedings of the 7th international conference on multimedia systems, 1-12, 2016
1042016
Crop mapping from image time series: Deep learning with multi-scale label hierarchies
MO Turkoglu, S D'Aronco, G Perich, F Liebisch, C Streit, K Schindler, ...
Remote Sensing of Environment 264, 112603, 2021
1012021
Flood-water level estimation from social media images
P Chaudhary, S D'Aronco, M Moy de Vitry, JP Leitão, JD Wegner
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2019
792019
Guided super-resolution as pixel-to-pixel transformation
RD Lutio, S D'aronco, JD Wegner, K Schindler
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
722019
Gating revisited: Deep multi-layer RNNs that can be trained
MO Turkoglu, S D'Aronco, JD Wegner, K Schindler
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 44 (8), 4081-4092, 2021
592021
Water level prediction from social media images with a multi-task ranking approach
P Chaudhary, S D’Aronco, JP Leitão, K Schindler, JD Wegner
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 167, 252-262, 2020
402020
Mapping oil palm density at country scale: An active learning approach
AC Rodríguez, S D'Aronco, K Schindler, JD Wegner
Remote Sensing of Environment 261, 112479, 2021
352021
Deep active learning in remote sensing for data efficient change detection
V Růžička, S D'Aronco, JD Wegner, K Schindler
arXiv preprint arXiv:2008.11201, 2020
322020
Learning graph regularisation for guided super-resolution
R De Lutio, A Becker, S D'Aronco, S Russo, JD Wegner, K Schindler
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2022
282022
Pc2wf: 3d wireframe reconstruction from raw point clouds
Y Liu, S D'Aronco, K Schindler, JD Wegner
arXiv preprint arXiv:2103.02766, 2021
262021
Geograph: Graph-based multi-view object detection with geometric cues end-to-end
AS Nassar, S D’aronco, S Lefèvre, JD Wegner
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
242020
Crop classification under varying cloud cover with neural ordinary differential equations
N Metzger, MO Turkoglu, S D’Aronco, JD Wegner, K Schindler
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 60, 1-12, 2021
232021
FiLM-ensemble: probabilistic deep learning via feature-wise linear modulation
MO Turkoglu, A Becker, HA Gündüz, M Rezaei, B Bischl, RC Daudt, ...
Advances in neural information processing systems 35, 22229-22242, 2022
182022
Improved utility-based congestion control for delay-constrained communication
S D’Aronco, L Toni, S Mena, X Zhu, P Frossard
IEEE/ACM Transactions on Networking 25 (1), 349-362, 2016
182016
Digital taxonomist: Identifying plant species in community scientists’ photographs
R De Lutio, Y She, S D’Aronco, S Russo, P Brun, JD Wegner, K Schindler
ISPRS journal of photogrammetry and remote sensing 182, 112-121, 2021
142021
Price-based controller for utility-aware HTTP adaptive streaming
S D'Aronco, L Toni, P Frossard
IEEE MultiMedia, 2017
122017
Modeling of residual GNSS station motions through meteorological data in a machine learning approach
P Ruttner, R Hohensinn, S D’Aronco, JD Wegner, B Soja
Remote Sensing 14 (1), 17, 2021
112021
The herbarium 2021 half–earth challenge dataset and machine learning competition
R de Lutio, JY Park, KA Watson, S D'Aronco, JD Wegner, JJ Wieringa, ...
Frontiers in Plant Science 12, 787127, 2022
102022
Online resource inference in network utility maximization problems
S D'Aronco, P Frossard
IEEE Transactions on Network Science and Engineering 6 (3), 432-444, 2018
92018
Flood uncertainty estimation using deep ensembles
P Chaudhary, JP Leitão, T Donauer, S D’Aronco, N Perraudin, ...
Water 14 (19), 2980, 2022
82022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20