Παρακολούθηση
Spyros Karakitsios
Spyros Karakitsios
AUTH / EnvE-Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exposure to major volatile organic compounds and carbonyls in European indoor environments and associated health risk
DA Sarigiannis, SP Karakitsios, A Gotti, IL Liakos, A Katsoyiannis
Environment international 37 (4), 743-765, 2011
5852011
Evaluation of a multiple regression model for the forecasting of the concentrations of NOx and PM10 in Athens and Helsinki
A Vlachogianni, P Kassomenos, A Karppinen, S Karakitsios, J Kukkonen
Science of the total environment 409 (8), 1559-1571, 2011
2472011
The COVID-19 pandemic and global environmental change: Emerging research needs
R Barouki, M Kogevinas, K Audouze, K Belesova, A Bergman, ...
Environment international 146, 106272, 2021
2222021
Lung cancer risk from PAHs emitted from biomass combustion
DΑ Sarigiannis, SP Karakitsios, D Zikopoulos, S Nikolaki, M Kermenidou
Environmental Research 137, 147-156, 2015
1732015
Forecasting hourly PM10 concentration in Cyprus through artificial neural networks and multiple regression models: implications to local environmental management
AK Paschalidou, S Karakitsios, S Kleanthous, PA Kassomenos
Environmental Science and Pollution Research 18, 316-327, 2011
1682011
Contribution to ambient benzene concentrations in the vicinity of petrol stations: Estimation of the associated health risk
SP Karakitsios, VK Delis, PA Kassomenos, GA Pilidis
Atmospheric Environment 41 (9), 1889-1902, 2007
1082007
Informatics and data analytics to support exposome-based discovery for public health
AK Manrai, Y Cui, PR Bushel, M Hall, S Karakitsios, CJ Mattingly, ...
Annual review of public health 38, 279-294, 2017
1072017
How sensors might help define the external exposome
M Loh, D Sarigiannis, A Gotti, S Karakitsios, A Pronk, E Kuijpers, ...
International journal of environmental research and public health 14 (4), 434, 2017
932017
Measurements of benzene and formaldehyde in a medium sized urban environment. Indoor/outdoor health risk implications on special population groups
GA Pilidis, SP Karakitsios, PA Kassomenos, EA Kazos, CD Stalikas
Environmental monitoring and assessment 150, 285-294, 2009
852009
BTX measurements in a medium-sized European city
GA Pilidis, SP Karakitsios, PA Kassomenos
Atmospheric Environment 39 (33), 6051-6065, 2005
802005
The use of structural alerts to avoid the toxicity of pharmaceuticals
C Limban, DC Nuţă, C Chiriţă, S Negreș, AL Arsene, M Goumenou, ...
Toxicology reports 5, 943-953, 2018
792018
Total exposure to airborne particulate matter in cities: the effect of biomass combustion
DΑ Sarigiannis, SP Karakitsios, M Kermenidou, S Nikolaki, D Zikopoulos, ...
Science of the total environment 493, 795-805, 2014
792014
Biomarkers of exposure in environment-wide association studies–Opportunities to decode the exposome using human biomonitoring data
N Steckling, A Gotti, S Bose-O’Reilly, D Chapizanis, D Costopoulou, ...
Environmental research 164, 597-624, 2018
732018
Assessment and prediction of exposure to benzene of filling station employees
SP Karakitsios, CL Papaloukas, PA Kassomenos, GA Pilidis
Atmospheric Environment 41 (40), 9555-9569, 2007
652007
Health impact and monetary cost of exposure to particulate matter emitted from biomass burning in large cities
DΑ Sarigiannis, SP Karakitsios, MV Kermenidou
Science of the Total Environment 524, 319-330, 2015
642015
Bisphenol A and baby bottles: challenges and perspectives
K Aschberger, P Castello, E Hoekstra, S Karakitsios, S Munn, S Pakalin, ...
Luxembourg: Publications Office of the European Union 10, 5-50, 2010
612010
Comparison of statistical clustering techniques for the classification of modelled atmospheric trajectories
P Kassomenos, S Vardoulakis, R Borge, J Lumbreras, C Papaloukas, ...
Theoretical and applied climatology 102, 1-12, 2010
562010
The impact of multi-walled carbon nanotubes with different amount of metallic impurities on immunometabolic parameters in healthy volunteers
TI Vitkina, VI Yankova, TA Gvozdenko, VL Kuznetsov, DV Krasnikov, ...
Food and Chemical Toxicology 87, 138-147, 2016
552016
Assessment and prediction of short term hospital admissions: the case of Athens, Greece
P Kassomenos, C Papaloukas, M Petrakis, S Karakitsios
Atmospheric environment 42 (30), 7078-7086, 2008
552008
Exposure analysis of accidental release of mercury from compact fluorescent lamps (CFLs)
DA Sarigiannis, SP Karakitsios, MP Antonakopoulou, A Gotti
Science of the total environment 435, 306-315, 2012
542012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20