Παρακολούθηση
Sebastian Padó
Sebastian Padó
Professor of Computational Linguistics, Computer Science, Stuttgart University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ims.uni-stuttgart.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2010 task 8: Multi-way classification of semantic relations between pairs of nominals
I Hendrickx, SN Kim, Z Kozareva, P Nakov, DO Séaghdha, S Padó, ...
SemEval 2010, 2010
1150*2010
Dependency-based construction of semantic space models
S Padó, M Lapata
Computational Linguistics 33 (2), 161-199, 2007
8822007
The CoNLL-2009 shared task: Syntactic and semantic dependencies in multiple languages
J Hajic, M Ciaramita, R Johansson, D Kawahara, MA Martí, L Màrquez, ...
Proceedings of the Thirteenth Conference on Computational Natural Language …, 2009
6902009
A structured vector space model for word meaning in context
K Erk, S Padó
Proceedings of the 2008 conference on empirical methods in natural language …, 2008
4912008
The SALSA corpus: a German corpus resource for lexical semantics
A Burchardt, K Erk, A Frank, A Kowalski, S Padó, M Pinkal
LREC, 969-974, 2006
2732006
Cross-lingual annotation projection for semantic roles
S Padó, M Lapata
Journal of Artificial Intelligence Research 36, 307-340, 2009
2202009
Shalmaneser-a flexible toolbox for semantic role assignment
K Erk, S Pado
Proceedings of LREC 6, 73, 2006
187*2006
Training and Evaluating a German Named Entity Recognizer with Semantic Generalization
M Faruqui, S Padó
Proceedings of KONVENS 2010, 2010
1592010
Lodifier: Generating linked data from unstructured text
I Augenstein, S Padó, S Rudolph
Extended Semantic Web Conference, 210-224, 2012
1572012
FrameNet for the semantic analysis of German: Annotation, representation and automation
A Burchardt, K Erk, A Frank, A Kowalski, S Padó, M Pinkal
Multilingual FrameNets in Computational Lexicography: methods and …, 2009
1432009
A flexible, corpus-driven model of regular and inverse selectional preferences
K Erk, S Padó, U Padó
Computational Linguistics 36 (4), 723-763, 2010
1422010
Towards a resource for lexical semantics: A large German corpus with extensive semantic annotation
K Erk, A Kowalski, S Padó, M Pinkal
Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2003
1312003
Exemplar-based models for word meaning in context
K Erk, S Padó
Proceedings of the acl 2010 conference short papers, 92-97, 2010
1302010
Annotation, modelling and analysis of fine-grained emotions on a stance and sentiment detection corpus
H Schuff, J Barnes, J Mohme, S Padó, R Klinger
Proceedings of the 8th workshop on computational approaches to subjectivity …, 2017
1222017
SALTO-A Versatile Multi-Level Annotation Tool.
A Burchardt, K Erk, A Frank, A Kowalski, S Pado, M Pinkal
LREC, 517-520, 2006
1192006
Robust machine translation evaluation with entailment features
S Padó, M Galley, D Jurafsky, CD Manning
Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL …, 2009
1162009
Cross-linguistic projection of role-semantic information
S Padó, M Lapata
Proceedings of Human Language Technology Conference and Conference on …, 2005
1162005
What Substitutes Tell Us–Analysis of an “All-Words” Lexical Substitution Corpus
G Kremer, K Erk, S Padó, S Thater
Proceedings of EACL 2014, 2014
1022014
Cross-lingual annotation projection models for role-semantic information
S Padó
Saarland University, 2007
952007
DErivBase: Inducing and evaluating a derivational morphology resource for German
B Zeller, J Šnajder, S Padó
Proceedings of the 51st annual meeting of the Association for Computational …, 2013
922013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20