Παρακολούθηση
Anastasia Paparrizou
Anastasia Paparrizou
CNRS Researcher, LIRMM-CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lirmm.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-armed bandits for adaptive constraint propagation
A Balafrej, C Bessiere, A Paparrizou
IJCAI: International Joint Conference on Artificial Intelligence, 290-296, 2015
422015
Extending STR to a higher-order consistency
C Lecoutre, A Paparrizou, K Stergiou
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 27 (1), 576-582, 2013
302013
Refining constraint weighting
H Wattez, C Lecoutre, A Paparrizou, S Tabary
2019 IEEE 31st International Conference on Tools with Artificial …, 2019
272019
New algorithms for max restricted path consistency
T Balafoutis, A Paparrizou, K Stergiou, T Walsh
Constraints 16, 372-406, 2011
252011
Learning variable ordering heuristics with multi-armed bandits and restarts
H Wattez, F Koriche, C Lecoutre, A Paparrizou, S Tabary
ECAI 2020-24th European Conference on Artificial Intelligence, 2020
242020
An efficient higher-order consistency algorithm for table constraints
A Paparrizou, K Stergiou
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 26 (1), 535-541, 2012
212012
Evaluating simple fully automated heuristics for adaptive constraint propagation
A Paparrizou, K Stergiou
2012 IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial …, 2012
192012
On Neighborhood Singleton Consistencies.
A Paparrizou, K Stergiou
IJCAI, 736-742, 2017
162017
The inductive constraint programming loop
C Bessiere, L De Raedt, T Guns, L Kotthoff, M Nanni, S Nijssen, ...
IEEE Intelligent Systems 32 (5), 44-52, 2017
142017
Improving the performance of maxRPC
T Balafoutis, A Paparrizou, K Stergiou, T Walsh
Principles and Practice of Constraint Programming–CP 2010: 16th …, 2010
122010
Simulation of impacts of irrigated agriculture on income, employment and environment
B Manos, J Papathanasiou, T Bournaris, A Paparrizou, G Arabatzis
Operational Research 9, 251-266, 2009
122009
Experimental evaluation of branching schemes for the csp
T Balafoutis, A Paparrizou, K Stergiou
arXiv preprint arXiv:1009.0407, 2010
112010
Perturbing branching heuristics in constraint solving
A Paparrizou, H Wattez
Principles and Practice of Constraint Programming: 26th International …, 2020
82020
Collective singleton-based consistency for qualitative constraint networks: Theory and practice
M Sioutis, A Paparrizou, JF Condotta
Theoretical Computer Science 797, 17-41, 2019
82019
Defining and evaluating heuristics for the compilation of constraint networks
JM Lagniez, P Marquis, A Paparrizou
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2017
62017
Collective singleton-based consistency for qualitative constraint networks
M Sioutis, A Paparrizou, JF Condotta
24th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME …, 2017
62017
Strong local consistency algorithms for table constraints
A Paparrizou, K Stergiou
Constraints 21 (2), 163-197, 2016
52016
Adapting consistency in constraint solving
A Balafrej, C Bessiere, A Paparrizou, G Trombettoni
Data Mining and Constraint Programming: Foundations of a Cross-Disciplinary …, 2016
52016
A lazy algorithm to efficiently approximate singleton path consistency for qualitative constraint networks
M Sioutis, A Paparrizou, JF Condotta
2017 IEEE 29th International Conference on Tools with Artificial …, 2017
42017
Strong bounds consistencies and their application to linear constraints
C Bessiere, A Paparrizou, K Stergiou
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
42015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20