Παρακολούθηση
Md Shahriar Iqbal
Md Shahriar Iqbal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα email.sc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FlexiBO: A Decoupled Cost-Aware Multi-Objective Optimization Approach for Deep Neural Networks
MS Iqbal, J Su, L Kotthoff, P Jamshidi
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR), 2020
25*2020
Unicorn: Reasoning about Configurable System Performance through the lens of Causality
MS Iqbal, R Krishna, MA Javidian, B Ray, P Jamshidi
Seventeenth European Conference on Computer Systems (EuroSys), 2022
182022
CADET: A Systematic Method For Debugging Misconfigurations using Counterfactual Reasoning
R Krishna, MS Iqbal, MA Javidian, B Ray, P Jamshidi
NeurIPS 2020 Workshop on Machine Learning for Systems, 2020
18*2020
Transfer Learning for Performance Modeling of Deep Neural Network Systems
MS Iqbal, L Kotthoff, P Jamshidi
2019 USENIX Conference on Operational Machine Learning (OpML 19), 43-46, 2019
142019
Change Point Detection for MongoDB Time Series Performance Regression
MS Iqbal, M Leznik, I Trubin, A Lochner, P Jamshidi, A Bauer
2022 ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE), 2022
4*2022
Learning to Grasp Unknown Objects using Weighted Random Forest Algorithm from Selective Image and Point Cloud Feature
MS Iqbal
University of Central Florida, 2014
12014
CAMEO: A Causal Transfer Learning Approach for Performance Optimization of Configurable Computer Systems
MS Iqbal, Z Zhong, I Ahmad, B Ray, P Jamshidi
14th ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC'23), 2023
2023
SPEC Research-Introducing the Predictive Data Analytics Working Group: Poster Paper
A Bauer, M Leznik, MS Iqbal, D Seybold, I Trubin, B Erb, J Domaschka, ...
Companion of the 2022 ACM/SPEC International Conference on Performance …, 2022
2022
Getting the Best Bang For Your Buck: Choosing What to Evaluate for Faster Bayesian Optimization
MS Iqbal, J Su, L Kotthoff, P Jamshidi
AutoML-Conf 2022 Late-Breaking Workshop, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9