Παρακολούθηση
AVGOUSTOS TSINAKOS
AVGOUSTOS TSINAKOS
Professor, Department of Computer Science, International Hellenic University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ihu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Increasing access through mobile learning
M Ally, A Tsinakos
Commonwealth of Learning, 2014
1422014
ARTutor—an augmented reality platform for interactive distance learning
C Lytridis, A Tsinakos, I Kazanidis
Education Sciences 8 (1), 6, 2018
1192018
Can the flipped classroom model improve students’ academic performance and training satisfaction in Higher Education instructional media design courses?
I Kazanidis, N Pellas, P Fotaris, A Tsinakos
British Journal of Educational Technology 50 (4), 2014-2027, 2019
692019
Facebook and Moodle integration into instructional media design courses: A comparative analysis of students’ learning experiences using the Community of Inquiry (CoI) model
I Kazanidis, N Pellas, P Fotaris, A Tsinakos
International Journal of Human–Computer Interaction 34 (10), 932-942, 2018
692018
Global Mobile Learning Implementations and Trends (http://ade.ouchn.edu.cn/?action-viewnews-itemid-200)
A Tsinakos, M Ally
China Central Radio & TV University Press, Beijing, 2013
66*2013
Evaluation of the ARTutor augmented reality educational platform in tertiary education
C Lytridis, A Tsinakos
Smart Learning Environments 5, 1-15, 2018
482018
Use of Augmented Reality in terms of creativity in School learning
K Persefoni, A Tsinakos
Workshop of making as a pathway to foster joyful engagement and creativity …, 2015
462015
What if undergraduate students designed their own web learning environment? Exploring students' web 2.0 mentality through participatory design
G Palaigeorgiou, G Triantafyllakos, A Tsinakos
Journal of Computer Assisted Learning 27 (2), 146-159, 2011
412011
Opening real doors: Strategies for using mobile augmented reality to create inclusive distance education for learners with different-abilities
A Tesolin, A Tsinakos
Mobile and ubiquitous learning: An international handbook, 59-80, 2018
342018
Collaborative student modelling-A new perspective using wiki
AA Tsinakos
WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education 3 (6), 475, 2006
312006
State of mobile learning around the world (http://de.teikav.edu.gr/tsinakos/pdf/Chapter1.pdf)
A Tsinakos
Global Mobile Learning Implementation and Trends, 2013
302013
Mobile and ubiquitous learning: An international handbook
S Yu, M Ally, A Tsinakos
Springer, 2017
292017
Augmented Interactive Video: Enhancing Video Interactivity for the School Classroom.
I Kazanidis, G Palaigeorgiou, Α Papadopoulou, A Tsinakos
Journal of Engineering Science & Technology Review 11 (2), 2018
232018
Rethinking pedagogy: Exploring the potential of digital technology in achieving quality education
L Alemán de la Garza, A Anichini, P Antal, A Beaune, H Crompton, ...
222019
A comparative survey on mind mapping tools
AA Tsinakos, T Balafoutis
Turkish Online Journal of Distance Education 10 (3), 55-67, 2009
202009
Emerging technologies and pedagogies in the curriculum
S Yu, M Ally, A Tsinakos
Springer, 2020
192020
A mobile augmented reality application for primary school’s history
P Karamanoli, A Tsinakos
IOSR J. Res. Method Educ 6 (6), 56-65, 2016
182016
The educational digital divide for vulnerable students in the pandemic: Towards the New Agenda 2030
H Norman, NH Adnan, N Nordin, M Ally, A Tsinakos
Sustainability 14 (16), 10332, 2022
162022
Towards pedagogy-driven learning design: a case study of problem-based learning design
Y Miao, M Ally, M Samaka, AA Tsinakos
Advances in Web-Based Learning–ICWL 2014: 13th International Conference …, 2014
162014
Student models: The transit to distance education
AA Tsinakos, KG Margaritis
European Journal of Open, Distance and E-learning 3 (2), 2000
152000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20