Παρακολούθηση
Dragomir Radev
Dragomir Radev
Professor, Computer Science, Yale University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yale.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LexRank: Graph-based lexical centrality as salience in text summarization
G Erkan, DR Radev
Journal of Artificial Intelligence Research 22, 457-479, 2004
3757*2004
Centroid-based summarization of multiple documents
DR Radev, H Jing, M Styś, D Tam
Information Processing & Management 40 (6), 919-938, 2004
20262004
Centroid-based summarization of multiple documents: sentence extraction, utility-based evaluation, and user studies
DR Radev, H Jing, M Budzikowska
Proceedings of the 2000 NAACL-ANLPWorkshop on Automatic summarization-Volume …, 2000
2017*2000
Collocations
KR McKeown, DR Radev
Handbook of Natural Language Processing. Marcel Dekker, 1-23, 2000
1349*2000
TimeML: Robust specification of event and temporal expressions in text
J Pustejovsky, J Castano, R Ingria, R Sauri, R Gaizauskas, A Setzer, ...
New Directions in Question Answering 3, 28-34, 2003
9882003
Rumor has it: Identifying misinformation in microblogs
V Qazvinian, E Rosengren, D Radev, Q Mei
Proceedings of the 2011 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2011
9762011
How to analyze political attention with minimal assumptions and costs
KM Quinn, BL Monroe, M Colaresi, MH Crespin, DR Radev
American Journal of Political Science 54 (1), 209-228, 2010
9192010
The timebank corpus
J Pustejovsky, P Hanks, R Sauri, A See, R Gaizauskas, A Setzer, D Radev, ...
Corpus Linguistics 2003, 40, 2003
7262003
Introduction to the special issue on summarization
DR Radev, E Hovy, K McKeown
Computational linguistics 28 (4), 399-408, 2002
7262002
Generating natural language summaries from multiple on-line sources
DR Radev, KR McKeown
Computational Linguistics 24 (3), 470-500, 1998
6361998
Generating Natural Language Summaries from Multiple On-line Sources: Ph. D. Thesis Proposal
DR Radev
Department of Computer Science, Columbia University, 1997
598*1997
Generating natural language summaries from multiple on-line sources
DR Radev
Department of Computer Science, Columbia University, 1997
5981997
Generating summaries of multiple news articles
K McKeown, DR Radev
Proceedings of the 18th annual international ACM SIGIR conference on …, 1995
5411995
Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task
T Yu, R Zhang, K Yang, M Yasunaga, D Wang, Z Li, J Ma, I Li, Q Yao, ...
arXiv preprint arXiv:1809.08887, 2018
5012018
System, method and program product for interactive natural dialog
JY Chai, SS Govindappa, N Kambhatla, T Fujisaki, CG Wolf, DR Radev, ...
US Patent 6,829,603, 2004
4972004
MEAD-a platform for multidocument multilingual text summarization
D Radev, T Allison, S Blair-Goldensohn, J Blitzer, A Celebi, S Dimitrov, ...
Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and …, 2004
4172004
Identifying gene-disease associations using centrality on a literature mined gene-interaction network
A Özgür, T Vu, G Erkan, DR Radev
Bioinformatics 24 (13), i277-i285, 2008
4062008
The ACL anthology network corpus
DR Radev, P Muthukrishnan, V Qazvinian, A Abu-Jbara
Language Resources and Evaluation 47, 919-944, 2013
3942013
A Smorgasbord of Features for Statistical Machine Translation.
FJ Och, D Gildea, S Khudanpur, A Sarkar, K Yamada, A Fraser, S Kumar, ...
HLT-NAACL, 161-168, 2004
3502004
Scientific paper summarization using citation summary networks
V Qazvinian, DR Radev
arXiv preprint arXiv:0807.1560, 2008
3402008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20