Παρακολούθηση
Efstratios D. Valakos
Efstratios D. Valakos
National & kapodistrianUniversity of Athens, Dept. of Biology, Sec. Animal & Human Physiology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The amphibians and reptiles of Greece
ED Valakos
Ed. Chimaira, 2008
2262008
Intraspecific competition and high food availability are associated with insular gigantism in a lizard
P Pafilis, S Meiri, J Foufopoulos, E Valakos
Naturwissenschaften 96 (9), 1107-1113, 2009
1622009
Molecular phylogeny and biogeography of the wall-lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae)
N Poulakakis, P Lymberakis, A Antoniou, D Chalkia, E Zouros, M Mylonas, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 28 (1), 38-46, 2003
1512003
Phylogeography of Balkan wall lizard (Podarcis taurica) and its relatives inferred from mitochondrial DNA sequences
N Poulakakis, P Lymberakis, E Valakos, P Pafilis, E Zouros, M Mylonas
Molecular Ecology 14 (8), 2433-2443, 2005
1352005
Phylogenetic relationships and biogeography of Podarcis species from the Balkan Peninsula, by Bayesian and maximum likelihood analyses of mitochondrial DNA sequences
N Poulakakis, P Lymberakis, E Valakos, E Zouros, M Mylonas
Molecular Phylogenetics and Evolution 37 (3), 845-857, 2005
1122005
Island biology and morphological divergence of the Skyros wall lizard Podarcis gaigeae: a combined role for local selection and genetic drift on color morph …
A Runemark, B Hansson, P Pafilis, ED Valakos, EI Svensson
BMC evolutionary biology 10, 1-15, 2010
1052010
Tail shedding in island lizards [Lacertidae, Reptilia]: decline of antipredator defenses in relaxed predation environments
P Pafilis, J Foufopoulos, N Poulakakis, P Lymberakis, ED Valakos
Evolution 63 (5), 1262-1278, 2009
902009
Insularity affects head morphology, bite force and diet in a Mediterranean lizard
K Sagonas, P Pafilis, P Lymberakis, CM Donihue, A Herrel, ED Valakos
Biological Journal of the Linnean Society 112 (3), 469-484, 2014
752014
Digestive performance in five Mediterranean lizard species: effects of temperature and insularity
P Pafilis, J Foufopoulos, N Poulakakis, P Lymberakis, E Valakos
Journal of Comparative Physiology B 177, 49-60, 2007
742007
Evaluating the efficiency of different recording protocols for entheseal changes in regards to expressing activity patterns using archival data and cross‐sectional geometric …
E Michopoulou, E Nikita, ED Valakos
American Journal of Physical Anthropology 158 (4), 557-568, 2015
712015
Effects of fragmentation on genetic diversity in island populations of the Aegean wall lizard Podarcis erhardii (Lacertidae, Reptilia)
H Hurston, L Voith, J Bonanno, J Foufopoulos, P Pafilis, E Valakos, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 52 (2), 395-405, 2009
662009
The effect of body size on the thermoregulation of lizards on hot, dry Mediterranean islands
K Sagonas, S Meiri, ED Valakos, P Pafilis
Journal of Thermal Biology 38 (2), 92-97, 2013
602013
Anatomical and Physiological Changes Associated with a Recent Dietary Shift in the Lizard Podarcis sicula
B Vervust, P Pafilis, ED Valakos, R Van Damme
Physiological and Biochemical Zoology 83 (4), 632-642, 2010
592010
Reproductive biology of insular reptiles: marine subsidies modulate expression of the “island syndrome”
P Pafilis, J Foufopoulos, K Sagonas, A Runemark, E Svensson, ...
Copeia 2011 (4), 545-552, 2011
562011
Ecological and physiological adaptations of the land snail albinariacaerulea (pulmonata: clausiliidae)
S Giokas, P Pafilis, E Valakos
Journal of Molluscan Studies 71 (1), 15-23, 2005
562005
Summer diet of Podarcis milensis, P. gaigeae and P. erhardii (Sauria: Lacertidae)
C Adamopoulou, ED Valakos, P Pafilis
Bonner Zoologische Beitrage 48 (3/4), 275-282, 1999
561999
Grazing by goats on islands affects the populations of an endemic M editerranean lizard
P Pafilis, I Anastasiou, K Sagonas, ED Valakos
Journal of Zoology 290 (4), 255-264, 2013
512013
Molecular systematics and historical biogeography of the green lizards (Lacerta) in Greece: Insights from mitochondrial and nuclear DNA
K Sagonas, N Poulakakis, P Lymberakis, A Parmakelis, P Pafilis, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 76, 144-154, 2014
472014
Population-specificity of sexual dimorphism in cranial and pelvic traits: evaluation of existing and proposal of new functions for sex assessment in a Greek assemblage
EK Oikonomopoulou, E Valakos, E Nikita
International Journal of Legal Medicine 131, 1731-1738, 2017
432017
Postautotomy tail activity in the Balearic lizard, Podarcis lilfordi
P Pafilis, V Pérez-Mellado, E Valakos
Naturwissenschaften 95, 217-221, 2008
432008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20