Παρακολούθηση
Aarti Singh
Aarti Singh
Professor of Machine Learning Department, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cmu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gradient descent provably optimizes over-parameterized neural networks
SS Du, X Zhai, B Poczos, A Singh
arXiv preprint arXiv:1810.02054, 2018
7452018
Data Poisoning Attacks on Factorization-Based Collaborative Filtering
B Li, Y Wang, A Singh, Y Vorobeychik
Advances in Neural Information Processing Systems, 1885-1893, 2016
3802016
Confidence sets for persistence diagrams
BT Fasy, F Lecci, A Rinaldo, L Wasserman, S Balakrishnan, A Singh
The Annals of Statistics 42 (6), 2301-2339, 2014
3382014
Unlabeled data: Now it helps, now it doesn't
A Singh, R Nowak, X Zhu
Advances in Neural Information Processing Systems, 1513-1520, 2009
3322009
Gradient descent can take exponential time to escape saddle points
SS Du, C Jin, JD Lee, MI Jordan, A Singh, B Poczos
Advances in neural information processing systems, 1067-1077, 2017
2812017
Gradient Descent Learns One-hidden-layer CNN: Don't be Afraid of Spurious Local Minima
SS Du, JD Lee, Y Tian, B Poczos, A Singh
arXiv preprint arXiv:1712.00779, 2017
2442017
Decentralized compression and predistribution via randomized gossiping
M Rabbat, J Haupt, A Singh, R Nowak
Proceedings of the 5th international conference on Information processing in …, 2006
2082006
Multi-manifold semi-supervised learning
AB Goldberg, X Zhu, A Singh, Z Xu, R Nowak
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 169-176, 2009
2062009
Low-Rank Matrix and Tensor Completion via Adaptive Sampling
A Krishnamurthy, A Singh
Advances in Neural Information Processing Systems, 836-844, 2013
1932013
On the decreasing power of kernel and distance based nonparametric hypothesis tests in high dimensions
A Ramdas, SJ Reddi, B Póczos, A Singh, L Wasserman
Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2015
1782015
Quantifying Differences and Similarities in Whole-brain White Matter Architecture Using Local Connectome Fingerprints
FC Yeh, JM Vettel, A Singh, B Poczos, ST Grafton, KI Erickson, WYI Tseng, ...
PLOS Computational Biology 12 (11), e1005203, 2016
1442016
Signal recovery on graphs: Fundamental limits of sampling strategies
S Chen, R Varma, A Singh, J Kovačević
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks 2 (4 …, 2016
1402016
Active learning for adaptive mobile sensing networks
A Singh, R Nowak, P Ramanathan
Proceedings of the 5th international conference on Information processing in …, 2006
1312006
Computationally Efficient Robust Sparse Estimation in High Dimensions
S Balakrishnan, SS Du, J Li, A Singh
Conference on Learning Theory, 169-212, 2017
1272017
Stochastic Zeroth-order Optimization in High Dimensions
Y Wang, S Du, S Balakrishnan, A Singh
arXiv preprint arXiv:1710.10551, 2017
1182017
Noise thresholds for spectral clustering
S Balakrishnan, M Xu, A Krishnamurthy, A Singh
Advances in Neural Information Processing Systems, 954-962, 2011
1152011
Distribution-Free Distribution Regression.
B Póczos, A Singh, A Rinaldo, LA Wasserman
AISTATS, 507-515, 2013
1082013
Efficient Active Algorithms for Hierarchical Clustering
A Krishnamurthy, S Balakrishnan, M Xu, A Singh
Arxiv preprint arXiv:1206.4672, 2012
1002012
Adaptive hausdorff estimation of density level sets
A Singh, C Scott, R Nowak
The Annals of Statistics 37 (5B), 2760-2782, 2009
942009
Sparsistency of the edge lasso over graphs
J Sharpnack, A Singh, A Rinaldo
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 1028-1036, 2012
932012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20