Παρακολούθηση
Max G'Sell
Max G'Sell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distribution-free predictive inference for regression
J Lei, M G’Sell, A Rinaldo, RJ Tibshirani, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 113 (523), 1094-1111, 2018
6292018
Sequential selection procedures and false discovery rate control
MG G'Sell, S Wager, A Chouldechova, R Tibshirani
Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2016
1552016
Bootstrapping and sample splitting for high-dimensional, assumption-lean inference
A Rinaldo, L Wasserman, M G’Sell
1022019
Sharp instruments for classifying compliers and generalizing causal effects
EH Kennedy, S Balakrishnan, M G’Sell
752020
Fairer and more accurate, but for whom?
A Chouldechova, M G'Sell
arXiv preprint arXiv:1707.00046, 2017
692017
Fairness evaluation in presence of biased noisy labels
R Fogliato, A Chouldechova, M G’Sell
International conference on artificial intelligence and statistics, 2325-2336, 2020
582020
Post‐selection inference for changepoint detection algorithms with application to copy number variation data
S Hyun, KZ Lin, M G'Sell, RJ Tibshirani
Biometrics 77 (3), 1037-1049, 2021
552021
Exact post-selection inference for the generalized lasso path
S Hyun, M G’Sell, RJ Tibshirani
492018
H-MAGMA, inheriting a shaky statistical foundation, yields excess false positives
R Yurko, K Roeder, B Devlin, M G’Sell
BioRxiv, 2020.08. 20.260224, 2020
222020
Exact post-selection inference for changepoint detection and other generalized lasso problems
S Hyun, M G'Sell, RJ Tibshirani
arXiv preprint arXiv:1606.03552, 2016
202016
A selective inference approach for false discovery rate control using multiomics covariates yields insights into disease risk
R Yurko, M G’Sell, K Roeder, B Devlin
Proceedings of the National Academy of Sciences 117 (26), 15028-15035, 2020
162020
Adaptive testing for the graphical lasso
MG G'Sell, J Taylor, R Tibshirani
arXiv preprint arXiv:1307.4765, 2013
152013
False variable selection rates in regression
MG G'Sell, T Hastie, R Tibshirani
arXiv preprint arXiv:1302.2303, 2013
152013
Automated acoustic detection of mouse scratching
P Elliott, M G’Sell, LM Snyder, SE Ross, V Ventura
PLoS One 12 (7), e0179662, 2017
102017
Endogenous activity modulates stimulus and circuit-specific neural tuning and predicts perceptual behavior
Y Li, MJ Ward, RM Richardson, M G’Sell, AS Ghuman
Nature communications 11 (1), 4014, 2020
82020
False discovery rate control for sequential selection procedures, with application to the Lasso
MG G’Sell, S Wager, A Chouldechova, R Tibshirani
arXiv preprint arXiv:1309.5352, 2013
82013
Damaged Type and Areopagitica's Clandestine Printers
CN Warren, P Wiliams, S Rijhwani, M G'Sell
Milton Studies 62 (1), 1-47, 2020
72020
A probabilistic generative model for typographical analysis of early modern printing
K Goyal, C Dyer, C Warren, M G'Sell, T Berg-Kirkpatrick
arXiv preprint arXiv:2005.01646, 2020
42020
Inference with generalizable classifier predictions
C Evans, ZY Weinberg, MA Puthenveedu, M G'Sell
arXiv preprint arXiv:2106.07623, 2021
22021
Architecture of a multi-cellular polygenic network governing immune homeostasis
T Dubovik, E Starosvetsky, B LeRoy, R Normand, Y Admon, A Alpert, ...
bioRxiv, 256073, 2018
22018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20