Παρακολούθηση
Dirk Vogt
Dirk Vogt
PhD Student, Vrije Universteit
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vu.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lightweight memory checkpointing
D Vogt, C Giuffrida, H Bos, AS Tanenbaum
2015 45th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2015
352015
Keep Net Working-On a Dependable and Fast Networking Stack
T Hruby, D Vogt, HJ Bos, AS Tanenbaum
Dependable Systems and Networks (DSN), 2012
322012
Peeking into the past: Efficient checkpoint-assisted time-traveling debugging
A Miraglia, D Vogt, H Bos, A Tanenbaum, C Giuffrida
2016 IEEE 27th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2016
222016
Speculative memory checkpointing
D Vogt, A Miraglia, G Portokalidis, H Bos, A Tanenbaum, C Giuffrida
Proceedings of the 16th Annual Middleware Conference, 197-209, 2015
222015
Techniques for efficient in-memory checkpointing
D Vogt, C Giuffrida, H Bos, AS Tanenbaum
ACM SIGOPS Operating Systems Review 48 (1), 21-25, 2014
142014
OSIRIS: Efficient and consistent recovery of compartmentalized operating systems
K Bhat, D Vogt, E Van Der Kouwe, B Gras, L Sambuc, AS Tanenbaum, ...
2016 46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2016
132016
Stay strong, stay safe: Enhancing reliability of a secure operating system
D Vogt, B Döbel, A Lackorzynski
Proceedings of the Workshop on Isolation and Integration for Dependable …, 2010
92010
Chlorinated micropollutants in products
AGM van Hattum, CP Swart, MH Lamoree, S ven der Linden, H Senhorst, ...
Institute for Environmental Studies, 2004
3*2004
USB for the L4 Environment
D Vogt
12008
Efficient Use of Heterogeneous Multicore Architectures in Reliable Multiserver Systems
VG Priescu, H Bos, D Vogt, T Hruby
2012
NewtOS: Performance versusˆWand Reliability
T Hruby, D Vogt, H Bos, AS Tanenbaum
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11