Παρακολούθηση
Maria-Esther Vidal
Maria-Esther Vidal
Professor Leibniz University of Hannover, TIB, L3S Research Center; Universidad Simon Bolivar
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα l3s.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bias in data‐driven artificial intelligence systems—An introductory survey
E Ntoutsi, P Fafalios, U Gadiraju, V Iosifidis, W Nejdl, ME Vidal, S Ruggieri, ...
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery 10 (3 …, 2020
3822020
ANAPSID: an adaptive query processing engine for SPARQL endpoints
M Acosta, ME Vidal, T Lampo, J Castillo, E Ruckhaus
The Semantic Web–ISWC 2011: 10th International Semantic Web Conference, Bonn …, 2011
2602011
Wrapper generation for web accessible data sources
J Gruser, L Raschid, ME Vidal, L Bright
Proceedings. 3rd IFCIS International Conference on Cooperative Information …, 1998
1471998
Towards a knowledge graph for science
S Auer, V Kovtun, M Prinz, A Kasprzik, M Stocker, ME Vidal
Proceedings of the 8th international conference on web intelligence, mining …, 2018
1272018
Efficiently joining group patterns in SPARQL queries
ME Vidal, E Ruckhaus, T Lampo, A Martínez, J Sierra, A Polleres
The Semantic Web: Research and Applications: 7th Extended Semantic Web …, 2010
1182010
Why reinvent the wheel: Let's build question answering systems together
K Singh, AS Radhakrishna, A Both, S Shekarpour, I Lytra, R Usbeck, ...
Proceedings of the 2018 world wide web conference, 1247-1256, 2018
1022018
Using Quality of Data Metadata for Source Selection and Ranking.
GA Mihaila, L Raschid, ME Vidal
WebDB (informal proceedings), 93-98, 2000
982000
Old is gold: linguistic driven approach for entity and relation linking of short text
A Sakor, IO Mulang, K Singh, S Shekarpour, ME Vidal, J Lehmann, S Auer
Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the …, 2019
892019
Efficient evaluation of queries in a mediator for websources
V Zadorozhny, L Raschid, ME Vidal, T Urhan, L Bright
Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2002
882002
Falcon 2.0: An entity and relation linking tool over wikidata
A Sakor, K Singh, A Patel, ME Vidal
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
672020
Analyzing linked data quality with liquate
E Ruckhaus, O Baldizán, ME Vidal
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Confederated …, 2013
662013
The industry 4.0 standards landscape from a semantic integration perspective
I Grangel-González, P Baptista, L Halilaj, S Lohmann, ME Vidal, C Mader, ...
2017 22nd IEEE international conference on emerging technologies and factory …, 2017
642017
SDM-RDFizer: An RML interpreter for the efficient creation of rdf knowledge graphs
E Iglesias, S Jozashoori, D Chaves-Fraga, D Collarana, ME Vidal
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
612020
Drug-target interaction prediction using semantic similarity and edge partitioning
G Palma, ME Vidal, L Raschid
The Semantic Web–ISWC 2014: 13th International Semantic Web Conference, Riva …, 2014
602014
Evaluation of metadata representations in RDF stores
J Frey, K Müller, S Hellmann, E Rahm, ME Vidal
Semantic Web 10 (2), 205-229, 2019
542019
Enterprise Knowledge Graphs: A Semantic Approach for Knowledge Management in the Next Generation of Enterprise Information Systems.
M Galkin, S Auer, ME Vidal, S Scerri
ICEIS (2), 88-98, 2017
522017
Ontario: Federated query processing against a semantic data lake
KM Endris, PD Rohde, ME Vidal, S Auer
Database and Expert Systems Applications: 30th International Conference …, 2019
512019
A Heuristic-Based Approach for Planning Federated SPARQL Queries.
G Montoya, ME Vidal, M Acosta
COLD 905, 2012
482012
A knowledge graph for industry 4.0
SR Bader, I Grangel-Gonzalez, P Nanjappa, ME Vidal, M Maleshkova
The Semantic Web: 17th International Conference, ESWC 2020, Heraklion, Crete …, 2020
472020
Networks of linked data eddies: An adaptive web query processing engine for RDF data
M Acosta, ME Vidal
The Semantic Web-ISWC 2015: 14th International Semantic Web Conference …, 2015
472015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20