Παρακολούθηση
John P Xanthakis
John P Xanthakis
Professor, National Technical University of Athens, School of Electrical Eng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Local electric field at the emitting surface of a carbon nanotube
GC Kokkorakis, A Modinos, JP Xanthakis
Journal of applied physics 91 (7), 4580-4584, 2002
1212002
Derivation of a generalized Fowler–Nordheim equation for nanoscopic field-emitters
A Kyritsakis, JP Xanthakis
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2015
1122015
Self focusing of field emitted electrons at an ellipsoidal tip
A Kyritsakis, GC Kokkorakis, JP Xanthakis, TL Kirk, D Pescia
Applied Physics Letters 97 (2), 2010
452010
Field penetration into amorphous‐carbon films: consequences for field‐induced electron emission
RG Forbes, JP Xanthakis
Surface and Interface Analysis: An International Journal devoted to the …, 2007
422007
Extension of the general thermal field equation for nanosized emitters
A Kyritsakis, JP Xanthakis
Journal of Applied Physics 119 (4), 2016
392016
Enhancement factor of open thick-wall carbon nanotubes
GC Kokkorakis, JA Roumeliotis, JP Xanthakis
Journal of applied physics 95 (3), 1468-1472, 2004
392004
Scale invariance of a diodelike tunnel junction
H Cabrera, DA Zanin, LG De Pietro, T Michaels, P Thalmann, ...
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 87 (11), 115436, 2013
352013
Fundamental aspects of near-field emission scanning electron microscopy
DA Zanin, H Cabrera, LG De Pietro, M Pikulski, M Goldmann, ...
Advances in imaging and electron physics 170, 227-258, 2012
272012
Beam spot diameter of the near-field scanning electron microscopy
A Kyritsakis, JP Xanthakis
Ultramicroscopy 125, 24-28, 2013
232013
The electronic structure of SiNx: the valence band DOS and band gaps
JP Xanthakis, S Papadopoulos, PR Mason
Journal of Physics C: Solid State Physics 21 (16), L555, 1988
201988
A molecular level model for the nucleation of a single-wall carbon nanotube cap over a transition metal catalytic particle
N Fotopoulos, JP Xanthakis
Diamond and related materials 19 (5-6), 557-561, 2010
182010
A fully 2-dimensional, quantum mechanical calculation of short-channel and drain induced barrier lowering effects in HEMTs
G Krokidis, JP Xanthakis, NK Uzunoglu
Solid-state electronics 52 (5), 625-631, 2008
182008
Local electric field and enhancement factor around nanographitic structures embedded in amorphous carbon
GC Kokkorakis, JP Xanthakis
Surface and Interface Analysis: An International Journal devoted to the …, 2007
172007
Theoretical calculation of spatial variation of the transmission coefficient of closed carbon nanotubes
JP Xanthakis, GC Kokkorakis
Surface and Interface Analysis: An International Journal devoted to the …, 2004
152004
Scaling properties of a non-Fowler–Nordheim tunnelling junction
A Kyritsakis, JP Xanthakis, D Pescia
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2014
132014
Electrical characterization of Cr Schottky contacts on undoped and Ni-doped p-ZnO films grown by pulsed laser deposition on Si (1 0 0) substrates
M Stamataki, D Tsamakis, JP Xanthakis, HA Ali, S Esmaili-Sardari, ...
Microelectronic engineering 104, 95-99, 2013
132013
Field emission from open multiwall carbon nanotubes: A case of non-Fowler–Nordheim behavior.
PA Zestanakis, JP Xanthakis
Journal of Applied Physics 104 (9), 2008
112008
Field emission from a nanometric paraboloidal emitter
A Chatziafratis, JP Xanthakis
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 241, 146871, 2020
102020
A calculation of the densities of states of some amorphous Zr transition-metal alloys
JP Xanthakis, RL Jacobs, E Babic
Journal of Physics F: Metal Physics 16 (3), 323, 1986
101986
Advances in Imaging and Electron Physics
DA Zanin, H Cabrera, LG De Pietro, M Pikulski, M Goldmann, ...
Advances in Imaging and Electron Physics 170, 227, 2012
92012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20