Παρακολούθηση
Veysel Gazi
Veysel Gazi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yildiz.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stability analysis of swarms
V Gazi, KM Passino
IEEE transactions on automatic control 48 (4), 692-697, 2003
12192003
Stability analysis of social foraging swarms
V Gazi, KM Passino
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 34 …, 2004
7662004
A class of attractions/repulsion functions for stable swarm aggregations
V Gazi, KM Passino
International Journal of Control 77 (18), 1567-1579, 2004
4812004
Swarm aggregations using artificial potentials and sliding-mode control
V Gazi
IEEE Transactions on Robotics 21 (6), 1208-1214, 2005
4282005
Swarm stability and optimization
V Gazi, KM Passino
Springer Science & Business Media, 2011
2662011
Coordination and control of multi-agent dynamic systems: Models and approaches
V Gazi, B Fidan
International Workshop on Swarm Robotics, 71-102, 2006
1652006
Swarm tracking using artificial potentials and sliding mode control
J Yao, R Ordonez, V Gazi
1212007
Single-view distance-estimation-based formation control of robotic swarms
B Fidan, V Gazi, S Zhai, N Cen, E Karataş
IEEE Transactions on Industrial Electronics 60 (12), 5781-5791, 2012
1022012
Aggregation, foraging, and formation control of swarms with non-holonomic agents using potential functions and sliding mode techniques
V Gazi, B Fİdan, YS Hanay, İ Köksal
Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences 15 (2), 149-168, 2007
972007
The RCS Handbook: Tools for Real Time Control Systems Software Development
KM Passino
John Wiley & Sons, Inc., 2001
842001
Particle swarm optimization with dynamic neighborhood topology: Three neighborhood strategies and preliminary results
SB Akat, V Gazi
2008 IEEE Swarm Intelligence Symposium, 1-8, 2008
822008
Stability analysis of social foraging swarms: combined effects of attractant/repellent profiles
V Gazi, KM Passino
Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control, 2002. 3 …, 2002
812002
Stability of an asynchronous swarm with time-dependent communication links
V Gazi
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 38 …, 2008
752008
Target tracking using artificial potentials and sliding mode control
V Gazi, R Ordónez
International Journal of Control 80 (10), 1626-1635, 2007
742007
Formation control of a multi-agent system using non-linear servomechanism
V Gazi*
International Journal of Control 78 (8), 554-565, 2005
682005
Ad-hoc network communication infrastructure for multi-robot systems in disaster scenarios
U Witkowski, MAM El Habbal, S Herbrechtsmeier, A Tanoto, J Penders, ...
Proceedings of IARP/EURON workshop on robotics for risky interventions and …, 2008
612008
Experimental studies on chemical concentration map building by a multi-robot system using bio-inspired algorithms
M Turduev, G Cabrita, M Kırtay, V Gazi, L Marques
Autonomous agents and multi-agent systems 28 (1), 72-100, 2014
592014
Stability analysis of swarms in an environment with an attractant/repellent profile
V Gazi, KM Passino
Proceedings of the 2002 American Control Conference (IEEE Cat. No. CH37301 …, 2002
582002
Stability of a one-dimensional discrete-time asynchronous swarm
V Gazi, KM Passino
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 35 …, 2005
532005
Spacecraft swarm navigation and control using artificial potential field and sliding mode control
CM Saaj, V Lappas, V Gazi
2006 IEEE International Conference on Industrial Technology, 2646-2651, 2006
472006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20