Παρακολούθηση
David García-Soriano
David García-Soriano
ISI Foundation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The power of both choices: Practical load balancing for distributed stream processing engines
MAU Nasir, GDF Morales, D Garcia-Soriano, N Kourtellis, M Serafini
2015 IEEE 31st International Conference on Data Engineering, 137-148, 2015
1772015
Graph summarization with quality guarantees
M Riondato, D García-Soriano, F Bonchi
Data mining and knowledge discovery 31, 314-349, 2017
1062017
Information matching and match validation
E Bax, J Mehta, N Barbieri, DG Soriano
US Patent 9,947,060, 2018
832018
Monotonicity testing and shortest-path routing on the cube
J Briët, S Chakraborty, D García-Soriano, A Matsliah
Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algorithms and …, 2010
712010
Correlation clustering: from theory to practice.
F Bonchi, D Garcia-Soriano, E Liberty
KDD, 1972, 2014
372014
The non-adaptive query complexity of testing k-parities
H Buhrman, D García-Soriano, A Matsliah, R de Wolf
Chicago Journal of Theoretical Computer Science 6, 1-11, 2013
352013
Efficient sample extractors for juntas with applications
S Chakraborty, D García-Soriano, A Matsliah
Automata, Languages and Programming: 38th International Colloquium, ICALP …, 2011
332011
Nearly tight bounds for testing function isomorphism
S Chakraborty, D García-Soriano, A Matsliah
Proceedings of the Twenty-Second Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2011
322011
The minimum Wiener connector problem
N Ruchansky, F Bonchi, D García-Soriano, F Gullo, N Kourtellis
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2015
302015
Junto-symmetric functions, hypergraph isomorphism and crunching
S Chakraborty, E Fischer, D GacíaSoriano, A Matsliah
2012 IEEE 27th Conference on Computational Complexity, 148-158, 2012
232012
Spheres of influence for more effective viral marketing
Y Mehmood, F Bonchi, D García-Soriano
Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data, 711-726, 2016
192016
Nearly tight bounds for testing function isomorphism
N Alon, E Blais, S Chakraborty, D García-Soriano, A Matsliah
SIAM Journal on Computing 42 (2), 459-493, 2013
192013
Maxmin-fair ranking: individual fairness under group-fairness constraints
D García-Soriano, F Bonchi
Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data …, 2021
172021
Fair-by-design matching
D García-Soriano, F Bonchi
Data Mining and Knowledge Discovery 34, 1291-1335, 2020
162020
To be connected, or not to be connected: That is the minimum inefficiency subgraph problem
N Ruchansky, F Bonchi, D García-Soriano, F Gullo, N Kourtellis
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
142017
Local correlation clustering
F Bonchi, D García-Soriano, K Kutzkov
arXiv preprint arXiv:1312.5105, 2013
122013
Triangle counting in streamed graphs via small vertex covers
D Garcıa-Soriano, K Kutzkov
Proceedings of the 2014 SIAM International Conference on Data Mining, 2014
102014
Learning parities in the mistake-bound model
H Buhrman, D García-Soriano, A Matsliah
Information processing letters 111 (1), 16-21, 2010
92010
Secure centrality computation over multiple networks
G Asharov, F Bonchi, D García-Soriano, T Tassa
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 957-966, 2017
72017
Finding densest k-connected subgraphs
F Bonchi, D García-Soriano, A Miyauchi, CE Tsourakakis
Discrete Applied Mathematics 305, 34-47, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20