Παρακολούθηση
Marco Ortolani
Marco Ortolani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα keele.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Intelligent management systems for energy efficiency in buildings: A survey
A De Paola, M Ortolani, G Lo Re, G Anastasi, SK Das
ACM Computing Surveys (CSUR) 47 (1), 1-38, 2014
1022014
Monitoring high-quality wine production using wireless sensor networks
G Anastasi, O Farruggia, GL Re, M Ortolani
2009 42nd Hawaii International Conference on System Sciences, 1-7, 2009
842009
User activity recognition for energy saving in smart homes
P Cottone, S Gaglio, GL Re, M Ortolani
Pervasive and Mobile Computing 16, 156-170, 2015
772015
Adaptive Distributed Outlier Detection for WSNs
A De Paola, S Gaglio, GL Re, F Milazzo, M Ortolani
IEEE, 2014
722014
Sensor9k: A testbed for designing and experimenting with WSN-based ambient intelligence applications
A De Paola, S Gaglio, GL Re, M Ortolani
Pervasive and Mobile Computing 8 (3), 448-466, 2012
702012
WSNs for structural health monitoring of historical buildings
G Anastasi, GL Re, M Ortolani
2009 2nd Conference on Human System Interactions, 574-579, 2009
642009
Secure random number generation in wireless sensor networks
G Lo Re, F Milazzo, M Ortolani
Concurrency and Computation: Practice and Experience 27 (15), 3842-3862, 2015
372015
Robust and efficient data gathering for wireless sensor networks
L Gatani, GL Re, M Ortolani
Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System …, 2006
372006
Adaptive routing in active networks
G Di Fatta, S Gaglio, G Lo Re, M Ortolani
362000
A hybrid framework for soft real-time wsn simulation
A Lalomia, GL Re, M Ortolani
2009 13th IEEE/ACM International Symposium on Distributed Simulation and …, 2009
352009
Multi-sensor fusion through adaptive bayesian networks
AD Paola, S Gaglio, G Lo Re, M Ortolani
Congress of the Italian Association for Artificial Intelligence, 360-371, 2011
332011
An integrated architecture for surveillance and monitoring in an archaeological site
E Ardizzone, M La Cascia, GL Re, M Ortolani
Proceedings of the third ACM international workshop on Video surveillance …, 2005
302005
User detection through multi-sensor fusion in an ami scenario
A De Paola, M La Cascia, GL Re, M Morana, M Ortolani
2012 15th international conference on information fusion, 2502-2509, 2012
292012
An intelligent system for energy efficiency in a complex of buildings
A De Paola, GL Re, M Morana, M Ortolani
2012 Sustainable Internet and ICT for Sustainability (SustainIT), 1-5, 2012
272012
Exploiting the human factor in a wsn-based system for ambient intelligence
A De Paola, A Farruggia, S Gaglio, GL Re, M Ortolani
2009 International conference on complex, intelligent and software intensive …, 2009
252009
A fog-based hybrid intelligent system for energy saving in smart buildings
A De Paola, P Ferraro, G Lo Re, M Morana, M Ortolani
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 11 (7), 2793-2807, 2020
232020
A machine learning approach for user localization exploiting connectivity data
P Cottone, S Gaglio, GL Re, M Ortolani
Engineering Applications of Artificial Intelligence 50, 125-134, 2016
232016
A network tomography approach for traffic monitoring in smart cities
R Zhang, S Newman, M Ortolani, S Silvestri
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 19 (7), 2268-2278, 2018
222018
A wireless sensor network for vineyard management in Sicily (Italy)
P Catania, M Vallone, GL Re, M Ortolani
Agricultural Engineering International: CIGR Journal 15 (4), 139-146, 2013
222013
Rule based reasoning for network management
A De Paola, S Fiduccia, S Gaglio, L Gatani, GL Re, A Pizzitola, M Ortolani, ...
Seventh International Workshop on Computer Architecture for Machine …, 2005
212005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20