Παρακολούθηση
Michael P. Beakes
Michael P. Beakes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epa.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Steelhead life history on California's central coast: insights from a state-dependent model
WH Satterthwaite, MP Beakes, EM Collins, DR Swank, JE Merz, RG Titus, ...
Transactions of the American Fisheries Society 138 (3), 532-548, 2009
1312009
State‐dependent life history models in a changing (and regulated) environment: steelhead in the California Central Valley
WH Satterthwaite, MP Beakes, EM Collins, DR Swank, JE Merz, RG Titus, ...
Evolutionary Applications 3 (3), 221-243, 2010
1092010
Emergent stability in a large, free‐flowing watershed
JW Moore, MP Beakes, HK Nesbitt, JD Yeakel, DA Patterson, ...
Ecology 96 (2), 340-347, 2015
782015
Contrasts in Habitat Characteristics and Life History Patterns of Oncorhynchus mykiss in California's Central Coast and Central Valley
SM Sogard, JE Merz, WH Satterthwaite, MP Beakes, DR Swank, ...
Transactions of the American Fisheries Society 141 (3), 747-760, 2012
782012
Smolt transformation in two California steelhead populations: effects of temporal variability in growth
MP Beakes, WH Satterthwaite, EM Collins, DR Swank, JE Merz, RG Titus, ...
Transactions of the American Fisheries Society 139 (5), 1263-1275, 2010
712010
Multiple pathways to conservation success
CC Phillis, SM O’Regan, SJ Green, JEB Bruce, SC Anderson, JN Linton, ...
Conservation Letters 6 (2), 98-106, 2013
552013
Wildfire and the effects of shifting stream temperature on salmonids
MP Beakes, JW Moore, SA Hayes, SM Sogard
Ecosphere 5 (5), 2014
482014
Separating intrinsic and environmental contributions to growth and their population consequences
AO Shelton, WH Satterthwaite, MP Beakes, SB Munch, SM Sogard, ...
The American Naturalist 181 (6), 799-814, 2013
412013
Potential loss and rehabilitation of stream longitudinal connectivity: fish populations in urban streams with culverts
C Favaro, JW Moore, JD Reynolds, MP Beakes
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 71 (12), 1805-1816, 2014
392014
Evaluating Statistical Approaches to Quantifying Juvenile Chinook Salmon Habitat in a Regulated California River
MP Beakes, JW Moore, N Retford, R Brown, JE Merz, SM Sogard
River Research and Applications 20 (2), 180-191, 2014
242014
Evaluation of a large-scale flow manipulation to the upper San Francisco Estuary: Response of habitat conditions for an endangered native fish
T Sommer, R Hartman, M Koller, M Koohafkan, JL Conrad, ...
PLoS One 15 (10), e0234673, 2020
222020
Hide and seek: Turbidity, cover, and ontogeny influence aggregation behavior in juvenile salmon
KN McElroy, MP Beakes, JE Merz
Ecosphere 9 (4), e02175, 2018
212018
Using scale characteristics and water temperature to reconstruct growth rates of juvenile steelhead Oncorhynchus mykiss
MP Beakes, S Sharron, R Charish, JW Moore, WH Satterthwaite, E Sturm, ...
Journal of Fish Biology 84 (1), 58-72, 2014
202014
Balancing competing life‐stage requirements in salmon habitat rehabilitation: between a rock and a hard place
J Merz, L Caldwell, M Beakes, C Hammersmark, K Sellheim
Restoration ecology 27 (3), 661-671, 2019
142019
Leveraging delta smelt monitoring for detecting juvenile Chinook salmon in the San Francisco Estuary
B Mahardja, L Mitchell, M Beakes, C Johnston, C Graham, P Goertler, ...
San Francisco Estuary and Watershed Science 19 (1), 2021
92021
Large‐Scale Flow Management Action Drives Estuarine Ecological Response
MP Beakes, C Graham, JL Conrad, JR White, M Koohafkan, J Durand, ...
North American Journal of Fisheries Management 41 (1), 64-77, 2021
82021
Experimental quantification of piscivore density and habitat effects on survival of juvenile Chinook Salmon in a tidal freshwater estuary
SC Zeug, M Beakes, J Wiesenfeld, M Greenwood, L Grimaldo, J Hassrick, ...
Estuaries and Coasts 44 (4), 1157-1172, 2021
32021
Reservoir-derived subsidies provide a potential management opportunity for novel river ecosystems
NJ Corline, F Bellido-Leiva, A Alarcon, R Dahlgren, ...
Journal of Environmental Management 345, 118852, 2023
22023
The effects of natural and anthropogenic disturbance in lotic ecosystems
MP Beakes
Simon Fraser University, 2014
12014
Food-web subsidies from large reservoirs provide a potential management opportunity for highly-altered downstream ecosystems.
FJB Leiva, R Lusardi, A Alarcon, N Corline, M Beakes
AGU23, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20