Παρακολούθηση
Marcos Zampieri
Marcos Zampieri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Findings of the 2016 Conference on Machine Translation
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
Proceedings of WMT, 2016
5972016
SemEval-2019 Task 6: Identifying and Categorizing Offensive Language in Social Media (OffensEval)
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
Proceedings of SemEval, 2019
5752019
Predicting the Type and Target of Offensive Posts in Social Media
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, S Rosenthal, N Farra, R Kumar
Proceedings of NAACL, 2019
5112019
Findings of the 2019 Conference on Machine Translation (WMT19)
L Barrault, O Bojar, MR Costa-Jussà, C Federmann, M Fishel, Y Graham, ...
Proceedings of WMT, 2019
5052019
Benchmarking Aggression Identification in Social Media
R Kumar, AK Ojha, S Malmasi, M Zampieri
Proceedings of TRAC, 2018
3702018
SemEval-2020 Task 12: Multilingual Offensive Language Identification in Social Media (OffensEval 2020)
M Zampieri, P Nakov, S Rosenthal, P Atanasova, G Karadzhov, ...
Proceedings of SemEval, 2020
3392020
Detecting Hate Speech in Social Media
S Malmasi, M Zampieri
Proceedings of RANLP, 2017
2892017
Challenges in Discriminating Profanity from Hate Speech
S Malmasi, M Zampieri
Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence 30 (2), 187-202, 2018
2042018
Discriminating Between Similar Languages and Arabic Dialect Identification: A Report on the Third DSL Shared Task
S Malmasi, M Zampieri, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann
Proceedings of VarDial, 2016
1722016
Automatic Language Identification in Texts: A Survey
T Jauhiainen, M Lui, M Zampieri, T Baldwin, K Lindén
Journal of Artificial Intelligence Research 65, 675–782, 2019
1582019
Findings of the VarDial Evaluation Campaign 2017
M Zampieri, S Malmasi, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann, ...
Proceedings of VarDial, 2017
1542017
Exploring the Use of Text Classification in the Legal Domain
OM Şulea, M Zampieri, S Malmasi, M Vela, LP Dinu, J van Genabith
Proceedings of ASAIL, 2017
1452017
A Report on the Complex Word Identification Shared Task 2018
SM Yimam, C Biemann, S Malmasi, GH Paetzold, L Specia, S Štajner, ...
Proceedings of BEA, 2018
1312018
A Report on the DSL Shared Task 2014
M Zampieri, L Tan, N Ljubešic, J Tiedemann
Proceedings of VarDial, 2014
1222014
Offensive Language Identification in Greek
Z Pitenis, M Zampieri, T Ranasinghe
Proceedings of LREC, 2020
1092020
Automatic Identification of Language Varieties: The Case of Portuguese
M Zampieri, BG Gebre
Proceedings of KONVENS, 2012
1082012
Overview of the DSL Shared Task 2015
M Zampieri, L Tan, N Ljubešić, J Tiedemann, P Nakov
Proceedings of VarDial, 2015
1052015
Predicting the Law Area and Decisions of French Supreme Court Cases
OM Sulea, M Zampieri, M Vela, J van Genabith
Proceedings of RANLP, 2017
1042017
A Large-scale Semi-supervised Dataset for Offensive Language Identification
S Rosenthal, P Atanasova, G Karadzhov, M Zampieri, P Nakov
Findings of ACL, 2021
1032021
Language Identification and Morphosyntactic Tagging. The Second VarDial Evaluation Campaign.
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, A Ali, S Shon, J Glass, Y Scherrer, ...
Proceedings of VarDial, 2018
1022018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20