Παρακολούθηση
Vasileios-Athanasios Anagnostopoulos
Vasileios-Athanasios Anagnostopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gaze-Informed location-based services
V Anagnostopoulos, M Havlena, P Kiefer, I Giannopoulos, K Schindler, ...
International Journal of Geographical Information Science 31 (9), 1770-1797, 2017
412017
Controllability matters: The user experience of adaptive maps
P Kiefer, I Giannopoulos, V Athanasios Anagnostopoulos, J Schöning, ...
GeoInformatica 21, 619-641, 2017
352017
Change detection in terrestrial laser scanner data via point cloud correspondence
M Tsakiri, V Anagnostopoulos
Int. J. Eng. Innov. Res 4, 2277-5668, 2015
252015
Towards gaze-based interaction with urban outdoor spaces
VA Anagnostopoulos, P Kiefer
Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and …, 2016
92016
LAMETTA: Location Aware Mobile Eye Tracking for Tourist Assistance
V Anagnostopoulos, P Kiefer, M Raubal
Winter School on Eye Tracking - Experimental Design, Implementation and Analysis, 2016
2016
Analysis of spatial data (tracks) using similarity measurements
VAG Anagnostopoulos
University of Piraeus, 2015
2015
Algorithms to detect deformations from point clouds of terrestrial laser scanner (in Greek)
VAG Anagnostopoulos
National Technical University of Athens, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7