Παρακολούθηση
Lisandro Zambenedetti Granville
Lisandro Zambenedetti Granville
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ufrgs.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Data center network virtualization: A survey
MF Bari, R Boutaba, R Esteves, LZ Granville, M Podlesny, MG Rabbani, ...
IEEE communications surveys & tutorials 15 (2), 909-928, 2012
8542012
Internet of Things in healthcare: Interoperatibility and security issues
LMR Tarouco, LM Bertholdo, LZ Granville, LMR Arbiza, F Carbone, ...
2012 IEEE international conference on communications (ICC), 6121-6125, 2012
2612012
Booters—An analysis of DDoS-as-a-service attacks
JJ Santanna, R van Rijswijk-Deij, R Hofstede, A Sperotto, M Wierbosch, ...
2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM …, 2015
2352015
Software-defined networking: management requirements and challenges
JA Wickboldt, WP De Jesus, PH Isolani, CB Both, J Rochol, LZ Granville
IEEE Communications Magazine 53 (1), 278-285, 2015
2162015
ATLANTIC: A framework for anomaly traffic detection, classification, and mitigation in SDN
AS Da Silva, JA Wickboldt, LZ Granville, A Schaeffer-Filho
NOMS 2016-2016 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 27-35, 2016
1692016
Rfc 9315: Intent-based networking-concepts and definitions
A Clemm, L Ciavaglia, LZ Granville, J Tantsura
RFC Editor, 2022
153*2022
Managing computer networks using peer-to-peer technologies
LZ Granville, DM da Rosa, A Panisson, C Melchiors, MJB Almeida, ...
IEEE Communications Magazine 43 (10), 62-68, 2005
1182005
On tackling virtual data center embedding problem
MG Rabbani, RP Esteves, M Podlesny, G Simon, LZ Granville, R Boutaba
2013 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM …, 2013
1022013
Refining network intents for self-driving networks
AS Jacobs, RJ Pfitscher, RA Ferreira, LZ Granville
Proceedings of the Afternoon Workshop on Self-Driving Networks, 15-21, 2018
1002018
Distributed autonomic resource management for network virtualization
CC Marquezan, LZ Granville, G Nunzi, M Brunner
2010 IEEE Network Operations and Management Symposium-NOMS 2010, 463-470, 2010
892010
Interactive monitoring, visualization, and configuration of OpenFlow-based SDN
PH Isolani, JA Wickboldt, CB Both, J Rochol, LZ Granville
2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM …, 2015
842015
A Survey on Information Visualization for Network and Service Management
LZG Vinicius Tavares Guimaraes, Carla Maria Dal Sasso Freitas, Ramin Sadre ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 18 (1), 285-323, 2015
822015
Improving iot botnet investigation using an adaptive network layer
JM Ceron, K Steding-Jessen, C Hoepers, LZ Granville, CB Margi
Sensors 19 (3), 727, 2019
802019
Monitoring of cloud computing environments: concepts, solutions, trends, and future directions
G da Cunha Rodrigues, RN Calheiros, VT Guimaraes, GL Santos, ...
Proceedings of the 31st annual ACM symposium on applied computing, 378-383, 2016
762016
Identification and selection of flow features for accurate traffic classification in SDN
AS Da Silva, CC Machado, RV Bisol, LZ Granville, A Schaeffer-Filho
2015 IEEE 14th International Symposium on Network Computing and Applications …, 2015
702015
Resource sharing in heterogeneous cloud radio access networks
MA Marotta, N Kaminski, I Gomez-Miguelez, LZ Granville, J Rochol, ...
IEEE Wireless Communications 22 (3), 74-82, 2015
692015
A DTLS-based security architecture for the Internet of Things
GL Dos Santos, VT Guimarães, G da Cunha Rodrigues, LZ Granville, ...
2015 IEEE symposium on computers and communication (ISCC), 809-815, 2015
662015
FENDE: marketplace-based distribution, execution, and life cycle management of VNFs
L Bondan, MF Franco, L Marcuzzo, G Venancio, RL Santos, RJ Pfitscher, ...
IEEE Communications Magazine 57 (1), 13-19, 2019
652019
Capitalizing on SDN-based SCADA systems: An anti-eavesdropping case-study
EG da Silva, LAD Knob, JA Wickboldt, LP Gaspary, LZ Granville, ...
2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM …, 2015
642015
Implementation and bandwidth consumption evaluation of SNMP to web services gateways
R Neisse, RL Vianna, LZ Granville, MJB Almeida, LMR Tarouco
2004 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (IEEE Cat. No …, 2004
642004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20