Παρακολούθηση
Lucy Hawkes
Lucy Hawkes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeter.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigating the potential impacts of climate change on a marine turtle population
LA Hawkes, AC Broderick, MH Godfrey, BJ Godley
Global Change Biology 13 (5), 923-932, 2007
5392007
Climate change and marine turtles
LA Hawkes, AC Broderick, MH Godfrey, BJ Godley
Endangered Species Research 7 (2), 137-154, 2009
5042009
Satellite tracking of sea turtles: where have we been and where do we go next?
BJ Godley, JM Blumenthal, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, ...
Endangered species research 4 (1-2), 3-22, 2008
3842008
On the front line: Frontal zones as priority at‐sea conservation areas for mobile marine vertebrates
KL Scales, PI Miller, LA Hawkes, SN Ingram, DW Sims, SC Votier
Journal of Applied Ecology 51 (6), 1575-1583, 2014
3692014
Phenotypically linked dichotomy in sea turtle foraging requires multiple conservation approaches
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, LF Lopez-Jurado, ...
Current Biology 16 (10), 990-995, 2006
2682006
Predicting the impacts of climate change on a globally distributed species: the case of the loggerhead turtle
MJ Witt, LA Hawkes, MH Godfrey, BJ Godley, AC Broderick
Journal of Experimental Biology 213 (6), 901-911, 2010
2352010
Only some like it hot—quantifying the environmental niche of the loggerhead sea turtle
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, BJ Godley
Diversity and distributions 13 (4), 447-457, 2007
1942007
The roller coaster flight strategy of bar-headed geese conserves energy during Himalayan migrations
CM Bishop, RJ Spivey, LA Hawkes, N Batbayar, B Chua, PB Frappell, ...
Science 347 (6219), 250-254, 2015
1712015
Home on the range: spatial ecology of loggerhead turtles in Atlantic waters of the USA
LA Hawkes, MJ Witt, AC Broderick, JW Coker, MS Coyne, M Dodd, ...
Diversity and Distributions 17 (4), 624-640, 2011
1662011
Satellite tracking of manta rays highlights challenges to their conservation
RT Graham, MJ Witt, DW Castellanos, F Remolina, S Maxwell, BJ Godley, ...
PloS one 7 (5), e36834, 2012
1532012
The trans-Himalayan flights of bar-headed geese (Anser indicus)
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, PB Frappell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (23), 9516-9519, 2011
1502011
A potential tool to mitigate the impacts of climate change to the Caribbean leatherback sea turtle
J Patino‐Martinez, A Marco, L Quiñones, L Hawkes
Global Change Biology 18 (2), 401-411, 2012
1032012
How bar-headed geese fly over the Himalayas
GR Scott, LA Hawkes, PB Frappell, PJ Butler, CM Bishop, WK Milsom
Physiology 30 (2), 107-115, 2015
962015
The paradox of extreme high-altitude migration in bar-headed geese Anser indicus
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, B Chua, DC Douglas, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1750), 20122114, 2013
882013
Geographic variation in Bar-headed Geese Anser indicus: connectivity of wintering areas and breeding grounds across a broad front
J Takekawa, SR Heath, DC Douglas, WM Perry, S Javed, SH Newman, ...
Wildfowl 59 (59), 100-123, 2013
732013
Satellite tracking sea turtles: Opportunities and challenges to address key questions
GC Hays, LA Hawkes
Frontiers in Marine Science 5, 432, 2018
722018
Status of nesting loggerhead turtles Caretta caretta at Bald Head Island (North Carolina, USA) after 24 years of intensive monitoring and conservation
LA Hawkes, AC Broderick, MH Godfrey, BJ Godley
Oryx 39 (1), 65-72, 2005
712005
Evaluating the landscape of fear between apex predatory sharks and mobile sea turtles across a large dynamic seascape
N Hammerschlag, AC Broderick, JW Coker, MS Coyne, M Dodd, MG Frick, ...
Ecology 96 (8), 2117-2126, 2015
672015
Assignment of nesting loggerhead turtles to their foraging areas in the Northwest Atlantic using stable isotopes
M Pajuelo, KA Bjorndal, KJ Reich, HB Vander Zanden, LA Hawkes, ...
Ecosphere 3 (10), 1-18, 2012
662012
Modelling the niche for a marine vertebrate: a case study incorporating behavioural plasticity, proximate threats and climate change
SK Pikesley, AC Broderick, D Cejudo, MS Coyne, MH Godfrey, BJ Godley, ...
Ecography 38 (8), 803-812, 2015
562015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20