Παρακολούθηση
Lucy Hawkes
Lucy Hawkes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeter.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Investigating the potential impacts of climate change on a marine turtle population
LA Hawkes, AC Broderick, MH Godfrey, BJ Godley
Global Change Biology 13 (5), 923-932, 2007
6082007
Climate change and marine turtles
LA Hawkes, AC Broderick, MH Godfrey, BJ Godley
Endangered Species Research 7 (2), 137-154, 2009
5582009
Satellite tracking of sea turtles: where have we been and where do we go next?
BJ Godley, JM Blumenthal, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, ...
Endangered species research 4 (1-2), 3-22, 2008
4182008
Phenotypically linked dichotomy in sea turtle foraging requires multiple conservation approaches
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, LF Lopez-Jurado, ...
Current Biology 16 (10), 990-995, 2006
2882006
Predicting the impacts of climate change on a globally distributed species: the case of the loggerhead turtle
MJ Witt, LA Hawkes, MH Godfrey, BJ Godley, AC Broderick
Journal of Experimental Biology 213 (6), 901-911, 2010
2552010
On the front line: Frontal zones as priority at‐sea conservation areas for mobile marine vertebrates
KL Scales, PI Miller, LA Hawkes, SN Ingram, DW Sims, SC Votier
Journal of Applied Ecology 51 (6), 1575-1583, 2014
2402014
Only some like it hot—quantifying the environmental niche of the loggerhead sea turtle
LA Hawkes, AC Broderick, MS Coyne, MH Godfrey, BJ Godley
Diversity and distributions 13 (4), 447-457, 2007
2032007
The roller coaster flight strategy of bar-headed geese conserves energy during Himalayan migrations
CM Bishop, RJ Spivey, LA Hawkes, N Batbayar, B Chua, PB Frappell, ...
Science 347 (6219), 250-254, 2015
1872015
Home on the range: spatial ecology of loggerhead turtles in Atlantic waters of the USA
LA Hawkes, MJ Witt, AC Broderick, JW Coker, MS Coyne, M Dodd, ...
Diversity and Distributions 17 (4), 624-640, 2011
1852011
Satellite tracking of manta rays highlights challenges to their conservation
RT Graham, MJ Witt, DW Castellanos, F Remolina, S Maxwell, BJ Godley, ...
PloS one 7 (5), e36834, 2012
1762012
The trans-Himalayan flights of bar-headed geese (Anser indicus)
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, PB Frappell, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (23), 9516-9519, 2011
1612011
Satellite tracking sea turtles: Opportunities and challenges to address key questions
GC Hays, LA Hawkes
Frontiers in Marine Science 5, 432, 2018
1122018
A potential tool to mitigate the impacts of climate change to the Caribbean leatherback sea turtle
J Patino‐Martinez, A Marco, L Quiñones, L Hawkes
Global Change Biology 18 (2), 401-411, 2012
1122012
How bar-headed geese fly over the Himalayas
GR Scott, LA Hawkes, PB Frappell, PJ Butler, CM Bishop, WK Milsom
Physiology 30 (2), 107-115, 2015
1092015
Climate change and marine turtles: recent advances and future directions
AR Patrício, LA Hawkes, JR Monsinjon, BJ Godley, MMPB Fuentes
Endangered Species Research 44, 363-395, 2021
1032021
The paradox of extreme high-altitude migration in bar-headed geese Anser indicus
LA Hawkes, S Balachandran, N Batbayar, PJ Butler, B Chua, DC Douglas, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280 (1750), 20122114, 2013
992013
Geographic variation in Bar-headed Geese Anser indicus: connectivity of wintering areas and breeding grounds across a broad front
J Takekawa, SR Heath, DC Douglas, WM Perry, S Javed, SH Newman, ...
Wildfowl 59 (59), 100-123, 2013
842013
Evaluating the landscape of fear between apex predatory sharks and mobile sea turtles across a large dynamic seascape
N Hammerschlag, AC Broderick, JW Coker, MS Coyne, M Dodd, MG Frick, ...
Ecology 96 (8), 2117-2126, 2015
782015
Status of nesting loggerhead turtles Caretta caretta at Bald Head Island (North Carolina, USA) after 24 years of intensive monitoring and conservation
LA Hawkes, AC Broderick, MH Godfrey, BJ Godley
Oryx 39 (1), 65-72, 2005
772005
Climate change resilience of a globally important sea turtle nesting population
AR Patrício, MR Varela, C Barbosa, AC Broderick, P Catry, LA Hawkes, ...
Global change biology 25 (2), 522-535, 2019
742019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20