Παρακολούθηση
Guoqiang Mao
Guoqiang Mao
FIEEE, Distinguished Professor, Xidian University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα xidian.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wireless sensor network localization techniques
G Mao, B Fidan, BDO Anderson
Computer networks 51 (10), 2529-2553, 2007
23062007
5G ultra-dense cellular networks
X Ge, S Tu, G Mao, CX Wang, T Han
IEEE Wireless Communications 23 (1), 72-79, 2016
10982016
Relay technologies for WiMax and LTE-advanced mobile systems
Y Yang, H Hu, J Xu, G Mao
IEEE Communications Magazine 47 (10), 100-105, 2009
7772009
Localization Algorithms and Strategies for Wireless Sensor Networks: Monitoring and Surveillance Techniques for Target Tracking: Monitoring and Surveillance Techniques for …
G Mao, B Fidan
IGI Global, 2009
4502009
Direction-of-arrival estimation for coprime array via virtual array interpolation
C Zhou, Y Gu, X Fan, Z Shi, G Mao, YD Zhang
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (22), 5956-5971, 2018
3022018
Path loss exponent estimation for wireless sensor network localization
G Mao, BDO Anderson, B Fidan
Computer Networks 51 (10), 2467-2483, 2007
2902007
Performance impact of LoS and NLoS transmissions in dense cellular networks
M Ding, P Wang, D López-Pérez, G Mao, Z Lin
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (3), 2365-2380, 2015
2582015
New multi-hop clustering algorithm for vehicular ad hoc networks
D Zhang, H Ge, T Zhang, YY Cui, X Liu, G Mao
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 20 (4), 1517-1530, 2018
2222018
Spatial spectrum and energy efficiency of random cellular networks
X Ge, B Yang, J Ye, G Mao, CX Wang, T Han
IEEE Transactions on Communications 63 (3), 1019-1030, 2015
2012015
Analysis of access and connectivity probabilities in vehicular relay networks
SC Ng, W Zhang, Y Zhang, Y Yang, G Mao
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 29 (1), 140-150, 2010
1592010
Bearing-only localization using geometrically constrained optimization
AN Bishop, BDO Anderson, B Fidan, PN Pathirana, G Mao
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 45 (1), 308-320, 2009
1502009
Multi-hop connectivity probability in infrastructure-based vehicular networks
W Zhang, Y Chen, Y Yang, X Wang, Y Zhang, X Hong, G Mao
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 30 (4), 740-747, 2012
1452012
Simulated annealing based wireless sensor network localization with flip ambiguity mitigation
AA Kannan, G Mao, B Vucetic
2006 IEEE 63rd Vehicular Technology Conference 2, 1022-1026, 2006
1442006
Vehicular communications for 5G cooperative small-cell networks
X Ge, H Cheng, G Mao, Y Yang, S Tu
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (10), 7882-7894, 2016
1392016
Capacity of cooperative vehicular networks with infrastructure support: Multiuser case
J Chen, G Mao, C Li, W Liang, D Zhang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (2), 1546-1560, 2017
1352017
Simulated annealing based localization in wireless sensor network
AA Kannan, G Mao, B Vucetic
The IEEE Conference on Local Computer Networks 30th Anniversary (LCN'05) l …, 2005
1222005
Simulated annealing based wireless sensor network localization.
AA Kannan, G Mao, B Vucetic
J. Comput. 1 (2), 15-22, 2006
1212006
Design of an extended kalman filter for uav localization
G Mao, S Drake, BDO Anderson
2007 Information, Decision and Control, 224-229, 2007
1192007
Energy efficiency of small cell backhaul networks based on Gauss–Markov mobile models
X Ge, S Tu, T Han, Q Li, G Mao
IET Networks 4 (2), 158-167, 2015
1152015
Will the area spectral efficiency monotonically grow as small cells go dense?
M Ding, D López-Pérez, G Mao, P Wang, Z Lin
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-7, 2015
1072015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20