Παρακολούθηση
Claire Douat
Claire Douat
GREMI, Orléans, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-orleans.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analysis of conductive target influence in plasma jet experiments through helium metastable and electric field measurements
T Darny, JM Pouvesle, V Puech, C Douat, S Dozias, E Robert
Plasma Sources Science and Technology 26 (4), 045008, 2017
1912017
Dynamics of colliding microplasma jets
C Douat, G Bauville, M Fleury, M Laroussi, V Puech
Plasma Sources Science and Technology 21 (3), 034010, 2012
812012
Anti-bacterial action of plasma multi-jets in the context of chronic wound healing
T Maho, R Binois, F Brulé-Morabito, M Demasure, C Douat, S Dozias, ...
Applied Sciences 11 (20), 9598, 2021
572021
Production of nitric/nitrous oxide by an atmospheric pressure plasma jet
C Douat, S Hübner, R Engeln, J Benedikt
Plasma Sources Science and Technology 25 (2), 025027, 2016
572016
Cell electropermeabilisation enhancement by non-thermal-plasma-treated pbs
TH Chung, A Stancampiano, K Sklias, K Gazeli, FM André, S Dozias, ...
Cancers 12 (1), 219, 2020
532020
Space-time resolved density of helium metastable atoms in a nanosecond pulsed plasma jet: influence of high voltage and pulse frequency
C Douat, I Kacem, N Sadeghi, G Bauville, M Fleury, V Puech
Journal of Physics D: Applied Physics 49 (28), 285204, 2016
492016
Changes in oxygen level upon cold plasma treatments: consequences for RONS production
G Busco, F Fasani, S Dozias, L Ridou, C Douat, JM Pouvesle, E Robert, ...
IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences 2 (2), 147-152, 2017
282017
Étude d’un micro-jet de plasma à pression atmosphérique
C Douat
Université Paris Sud, France, 2014
252014
Interactions between two counterpropagating plasma bullets
C Douat, M Fleury, M Laroussi, V Puech
IEEE Transactions on Plasma Science 39 (11), 2298-2299, 2011
232011
Spatio-temporally resolved mapping of helium metastable density in an atmospheric pressure plasma jet
G Cadot, C Douat, V Puech, N Sadeghi
IEEE Transactions on Plasma Science 42 (10), 2446-2447, 2014
182014
Carbon monoxide in plasma medicine and agriculture: just a foe or a potential friend?
E Carbone, C Douat
Plasma Medicine 8 (1), 2018
162018
Production of carbon monoxide from a He/CO2 plasma jet as a new strategy for therapeutic applications
C Douat, P Escot Bocanegra, S Dozias, É Robert, R Motterlini
Plasma Processes and Polymers 18 (9), 2100069, 2021
132021
Cavity-hollow cathode-sputtering source for titanium films
R Schrittwieser, C Ionita, A Murawski, C Maszl, M Asandulesa, A Nastuta, ...
Journal of plasma physics 76 (3-4), 655-664, 2010
132010
Atomic rare gas metastable monitoring through nitrogen emission in atmospheric pressure plasma jets
JM Pouvesle, T Darny, T Maho, V Puech, C Douat, S Dozias, E Robert
Plasma Medicine 8 (1), 2018
82018
Influence of a plasma jet on the hydrodynamics of a helium jet
M Foletto, C Douat, J Fontane, L Joly, L Pitchford, V Puech
62013
The role of the number of filaments in the dissociation of CO2 in dielectric barrier discharges
C Douat, S Ponduri, T Boumans, O Guaitella, S Welzel, E Carbone, ...
Plasma Sources Science and Technology 32 (5), 055001, 2023
42023
Les plasmas froids et le Vivant, de nouvelles avancées
C Douat, T Dufour, JS Sousa
Reflets de la Physique, 24-30, 2023
32023
Influence of a plasma jet on the hydrodynamics of a helium jet 31st Int
M Foletto, C Douat, J Fontane, L Joly, LC Pitchford, V Puech
Conf. on Phenomena in Ionized Gases—ICPIG (Granada, Spain, 14–19 July 2013), 2013
32013
Electric field characterization of plasma gun and multi-jet plasma arrays
S Iseni, X Damany, T Darny, C Douat, S Dozias, JM Pouvesle, E Robert
6th International Conference on Plasma Medicine (ICPM-6) 22, 1265-73, 2016
22016
Role of surfaces in CO2 conversion with dielectric barrier discharges
O Guaitella, P Auvray, B Klarenaar, S Ponduri, C Douat, R Engeln, ...
42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, 2015
22015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20