Παρακολούθηση
Chris Watkins
Chris Watkins
Professor in Computer Science, Royal Holloway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rhul.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Q-learning
CJCH Watkins, P Dayan
Machine learning 8 (3), 279-292, 1992
166781992
Learning from delayed rewards
CJCH Watkins
King's College, Cambridge, 1989
94021989
Text classification using string kernels
H Lodhi, C Saunders, J Shawe-Taylor, N Cristianini, C Watkins
The Journal of Machine Learning Research 2, 419-444, 2002
19862002
Multi-class support vector machines
J Weston, C Watkins
Technical Report CSD-TR-98-04, Department of Computer Science, Royal …, 1998
19031998
Support vector machines for multi-class pattern recognition.
J Weston, C Watkins
Esann 99, 219-224, 1999
12221999
The spread of awareness and its impact on epidemic outbreaks
S Funk, E Gilad, C Watkins, VAA Jansen
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (16), 6872, 2009
10152009
Learning and sequential decision making
AG Barto, RS Sutton, CJCH Watkins
Learning and computational neuroscience, 1989
6221989
Dynamic alignment kernels
C Watkins
Advances in neural information processing systems, 39-50, 1999
3941999
Method for separately permissioned communication
JS Denker, CJCH Watkins
US Patent 6,064,878, 2000
2312000
Density estimation using support vector machines
J Weston, A Gammerman, MO Stitson, V Vapnik, V Vovk, C Watkins
Technical report, Royal Holloway College, Report number CSD-TR-97-23, 1997
216*1997
Text classification using string kernels
H Lodhi, J Shawe-Taylor, N Cristianini, C Watkins
Advances in neural information processing systems 13, 2000
2042000
Support vector density estimation
J Weston, A Gammerman, M Stitson, V Vapnik, V Vovk, C Watkins
Advances in Kernel Methods—Support Vector Learning, 293-306, 1999
1581999
Support vector regression with ANOVA decomposition kernels
M Stitson, A Gammerman, V Vapnik, V Vovk, C Watkins, J Weston
Advances in kernel methods—Support vector learning, 285-292, 1999
1511999
Health Advice from Internet Discussion Forums: How Bad Is Dangerous?
DK Cole, Jennifer, Chris Watkins
Journal of medical Internet research 18 (1), 2016
1492016
Universal portfolio selection
V Vovk, C Watkins
Proceedings of the eleventh annual conference on Computational learning …, 1998
1201998
Sequential decision problems and neural networks
AG Barto, RS Sutton, CJC Watkins
Advances in neural information processing systems 2, 1989
1161989
Kernels from matching operations
C Watkins
Technical report, Department of Computer Science, Royal Holloway, University …, 1999
661999
An intuitive graphical visualization technique for the interrogation of transcriptome data
N Bushati, J Smith, J Briscoe, C Watkins
Nucleic Acids Research 39 (17), 7380-7389, 2011
532011
Method of automatic verification of personal identity
CJCH Watkins
US Patent 5,719,560, 1998
501998
Languages as hyperplanes: grammatical inference with string kernels
A Clark, CC Florêncio, C Watkins
Machine Learning: ECML 2006: 17th European Conference on Machine Learning …, 2006
312006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20