Παρακολούθηση
Chris Watkins
Chris Watkins
Professor in Computer Science, Royal Holloway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rhul.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Q-learning
CJCH Watkins, P Dayan
Machine learning 8 (3), 279-292, 1992
155981992
Learning from delayed rewards
CJCH Watkins
King's College, Cambridge, 1989
90071989
Text classification using string kernels
H Lodhi, C Saunders, J Shawe-Taylor, N Cristianini, C Watkins
The Journal of Machine Learning Research 2, 419-444, 2002
19452002
Multi-class support vector machines
J Weston, C Watkins
Technical Report CSD-TR-98-04, Department of Computer Science, Royal …, 1998
18461998
Support vector machines for multi-class pattern recognition.
J Weston, C Watkins
Esann 99, 219-224, 1999
12071999
The spread of awareness and its impact on epidemic outbreaks
S Funk, E Gilad, C Watkins, VAA Jansen
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (16), 6872, 2009
9522009
Learning and sequential decision making
AG Barto, RS Sutton, CJCH Watkins
Learning and computational neuroscience, 1989
6191989
Dynamic alignment kernels
C Watkins
Advances in neural information processing systems, 39-50, 1999
3921999
Text classification using string kernels
H Lodhi, J Shawe-Taylor, N Cristianini, C Watkins
Advances in neural information processing systems 13, 2000
2412000
Method for separately permissioned communication
JS Denker, CJCH Watkins
US Patent 6,064,878, 2000
2182000
Density estimation using support vector machines
J Weston, A Gammerman, MO Stitson, V Vapnik, V Vovk, C Watkins
Technical report, Royal Holloway College, Report number CSD-TR-97-23, 1997
215*1997
Support vector regression with ANOVA decomposition kernels
M Stitson, A Gammerman, V Vapnik, V Vovk, C Watkins, J Weston
Advances in kernel methods—Support vector learning, 285-292, 1999
1471999
Health Advice from Internet Discussion Forums: How Bad Is Dangerous?
DK Cole, Jennifer, Chris Watkins
Journal of medical Internet research 18 (1), 2016
1352016
Universal portfolio selection
V Vovk, C Watkins
Proceedings of the eleventh annual conference on Computational learning …, 1998
1211998
Sequential decision problems and neural networks
AG Barto, RS Sutton, CJC Watkins
Advances in neural information processing systems 2, 1989
1161989
Kernels from matching operations
C Watkins
Technical report, Department of Computer Science, Royal Holloway, University …, 1999
641999
Q-learning
C Watins
Machine Learning 8, 279-292, 1992
531992
An intuitive graphical visualization technique for the interrogation of transcriptome data
N Bushati, J Smith, J Briscoe, C Watkins
Nucleic Acids Research 39 (17), 7380-7389, 2011
512011
Method of automatic verification of personal identity
CJCH Watkins
US Patent 5,719,560, 1998
491998
Learning form delayed rewards
C Watkins
Ph. D. thesis, King's College, University of Cambridge, 1989
341989
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20