Παρακολούθηση
Roman Walch
Roman Walch
TACEO GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα taceo.io - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pasta: A Case for Hybrid Homomorphic Encryption
C Dobraunig, L Grassi, L Helminger, C Rechberger, M Schofnegger, ...
IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems 2023 (3), 30-73, 2023
562023
Reinforced concrete: a fast hash function for verifiable computation
L Grassi, D Khovratovich, R Lüftenegger, C Rechberger, M Schofnegger, ...
Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2022
46*2022
Horst Meets Fluid-SPN: Griffin for Zero-Knowledge Applications
L Grassi, Y Hao, C Rechberger, M Schofnegger, R Walch, Q Wang
Annual International Cryptology Conference, 573-606, 2023
332023
Efficient FPGA Implementations of LowMC and Picnic
D Kales, S Ramacher, C Rechberger, R Walch, M Werner
CT-RSA 2020, 417, 2020
222020
Privately connecting mobility to infectious diseases via applied cryptography
A Bampoulidis, A Bruni, L Helminger, D Kales, C Rechberger, R Walch
Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2022 (4), 766-768, 2022
21*2022
From Farfalle to Megafono via Ciminion: The PRF Hydra for MPC Applications
L Grassi, M Øygarden, M Schofnegger, R Walch
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2023: 42nd Annual International Conference …, 2023
162023
Privacy-preserving machine learning using cryptography
C Rechberger, R Walch
Security and Artificial Intelligence, 109-129, 2022
112022
Multi-Party Revocation in Sovrin: Performance through Distributed Trust
L Helminger, D Kales, S Ramacher, R Walch
Topics in Cryptology–CT-RSA 2021-The Cryptographers Track at the RSA …, 2021
102021
Monolith: Circuit-Friendly Hash Functions with New Nonlinear Layers for Fast and Constant-Time Implementations
L Grassi, D Khovratovich, R Lüftenegger, C Rechberger, M Schofnegger, ...
Cryptology ePrint Archive, 2023
6*2023
Cryptotl: Private, efficient and secure transfer learning
R Walch, S Sousa, L Helminger, S Lindstaedt, C Rechberger, A Trügler
arXiv preprint arXiv:2205.11935, 2022
52022
Improving Efficient Computation on Private Data
R Walch
Institute of Applied Information Processing and Communications, Graz …, 2024
2024
PSI/MPC and Multi-User Data Aggregation v1/2
L Helminger, R Walch
2019
Implementation of Cryptographic Building Blocks and Specialized Protocols v1/3
L Helminger, F Schmid, R Walch
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13