Παρακολούθηση
Robert W. Furness
Robert W. Furness
Principal Ornithologist, MacArthur Green
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seabirds as monitors of the marine environment
RW Furness, K Camphuysen
iceS Journal of marine Science 54 (4), 726-737, 1997
9431997
Birds as monitors of environmental change
RW Furness, JJD Greenwood
Springer Science & Business Media, 2013
8582013
Global seabird response to forage fish depletion—one-third for the birds
PM Cury, IL Boyd, S Bonhommeau, T Anker-Nilssen, RJM Crawford, ...
Science 334 (6063), 1703-1706, 2011
7672011
Factors that influence assimilation rates and fractionation of nitrogen and carbon stable isotopes in avian blood and feathers
S Bearhop, S Waldron, SC Votier, RW Furness
Physiological and biochemical zoology 75 (5), 451-458, 2002
6692002
Seabird ecology
RW Furness
Springer Science & Business Media, 2012
5812012
Diet studies of seabirds: a review and recommendations
RT Barrett, K Camphuysen, T Anker-Nilssen, JW Chardine, RW Furness, ...
ICES Journal of Marine Science 64 (9), 1675-1691, 2007
5672007
Mercury and selenium interaction: a review
MLA Cuvin-Aralar, RW Furness
Ecotoxicology and environmental safety 21 (3), 348-364, 1991
5611991
Using bird feathers to measure mercury in the environment: relationships between mercury content and moult
RW Furness, SJ Muirhead, M Woodburn
Marine Pollution Bulletin 17 (1), 27-30, 1986
4751986
Assortative mating as a mechanism for rapid evolution of a migratory divide
S Bearhop, W Fiedler, RW Furness, SC Votier, S Waldron, J Newton, ...
Science 310 (5747), 502-504, 2005
4702005
Birds as monitors of pollutants
RW Furness
Birds as monitors of environmental change, 86-143, 1993
4521993
TheSkuas
RW Furness
A&C Black, 2010
4272010
Seabird-fishery interactions: quantifying the sensitivity of seabirds to reductions in sandeel abundance, and identification of key areas for sensitive seabirds in the North Sea
RW Furness, ML Tasker
Marine Ecology Progress Series 202, 253-264, 2000
3922000
Seabird colony distributions suggest competition for food supplies during the breeding season
RW Furness, TR Birkhead
Nature 311, 655-656, 1984
3681984
Changes in fisheries discard rates and seabird communities
SC Votier, RW Furness, S Bearhop, JE Crane, RWG Caldow, P Catry, ...
Nature 427 (6976), 727-730, 2004
3502004
Amounts of discards by commercial fisheries and their significance as food for seabirds in the North Sea
S Garthe, K Camphuysen, RW Furness
Marine Ecology Progress Series 136, 1-11, 1996
3501996
Impacts of fisheries on seabird communities
RW Furness
Scientia Marina 67 (S2), 33-45, 2003
3432003
Heavy metals in the marine environment
RW Furness
CRC press 23, 1474-1478, 1990
3051990
Assessing vulnerability of marine bird populations to offshore wind farms
RW Furness, HM Wade, EA Masden
Journal of environmental management 119, 56-66, 2013
2902013
Energy requirements of seabird communities: a bioenergetics model
RW Furness
The Journal of Animal Ecology, 39-53, 1978
2751978
Seabirds as monitors of mercury in the marine environment
LR Monteiro, RW Furness
Water, Air, and Soil Pollution 80, 851-870, 1995
2701995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20