Παρακολούθηση
Robert W. Furness
Robert W. Furness
Principal Ornithologist, MacArthur Green
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα glasgow.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Seabirds as monitors of the marine environment
RW Furness, K Camphuysen
iceS Journal of marine Science 54 (4), 726-737, 1997
9091997
Birds as monitors of environmental change
RW Furness, JJD Greenwood
Springer Science & Business Media, 2013
8272013
Global seabird response to forage fish depletion—one-third for the birds
PM Cury, IL Boyd, S Bonhommeau, T Anker-Nilssen, RJM Crawford, ...
Science 334 (6063), 1703-1706, 2011
7162011
Factors that influence assimilation rates and fractionation of nitrogen and carbon stable isotopes in avian blood and feathers
S Bearhop, S Waldron, SC Votier, RW Furness
Physiological and biochemical zoology 75 (5), 451-458, 2002
6522002
Birds as monitors of pollutants
RW Furness
Birds as monitors of environmental change, 86-143, 1993
638*1993
Seabird ecology
RW Furness
Springer Science & Business Media, 2012
5782012
Mercury and selenium interaction: a review
MLA Cuvin-Aralar, RW Furness
Ecotoxicology and environmental safety 21 (3), 348-364, 1991
5571991
Diet studies of seabirds: a review and recommendations
RT Barrett, K Camphuysen, T Anker-Nilssen, JW Chardine, RW Furness, ...
ICES Journal of Marine Science 64 (9), 1675-1691, 2007
5482007
Using bird feathers to measure mercury in the environment: relationships between mercury content and moult
RW Furness, SJ Muirhead, M Woodburn
Marine Pollution Bulletin 17 (1), 27-30, 1986
4631986
Assortative mating as a mechanism for rapid evolution of a migratory divide
S Bearhop, W Fiedler, RW Furness, SC Votier, S Waldron, J Newton, ...
Science 310 (5747), 502-504, 2005
4532005
TheSkuas
RW Furness
A&C Black, 2010
4192010
Seabird-fishery interactions: quantifying the sensitivity of seabirds to reductions in sandeel abundance, and identification of key areas for sensitive seabirds in the North Sea
RW Furness, ML Tasker
Marine Ecology Progress Series 202, 253-264, 2000
3812000
Seabird colony distributions suggest competition for food supplies during the breeding season
RW Furness, TR Birkhead
Nature 311 (5987), 655-656, 1984
3671984
Changes in fisheries discard rates and seabird communities
SC Votier, RW Furness, S Bearhop, JE Crane, RWG Caldow, P Catry, ...
Nature 427 (6976), 727-730, 2004
3412004
Amounts of discards by commercial fisheries and their significance as food for seabirds in the North Sea
S Garthe, K Camphuysen, RW Furness
Marine Ecology Progress Series 136, 1-11, 1996
3411996
Impacts of fisheries on seabird communities
RW Furness
Scientia Marina 67 (S2), 33-45, 2003
3312003
Heavy metals in the marine environment
RW Furness
CRC press, 1990
2991990
Energy requirements of seabird communities: a bioenergetics model
RW Furness
The Journal of Animal Ecology, 39-53, 1978
2751978
Assessing vulnerability of marine bird populations to offshore wind farms
RW Furness, HM Wade, EA Masden
Journal of environmental management 119, 56-66, 2013
2662013
Cadmium in birds
RW Furness
Environmental contaminants in wildlife: interpreting tissue concentrations …, 1996
2621996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20