Παρακολούθηση
Marcel van Gent
Marcel van Gent
Hydraulic Engineering, Deltares & TU Delft
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deltares.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Wave interaction with permeable coastal structures
MRA Van Gent
Ph.D. thesis, ISBN 90-407-1182-8, 1995
3571995
Neural network modelling of wave overtopping at coastal structures
MRA van Gent, HFP van den Boogaard, B Pozueta, JR Medina
Coastal engineering 54 (8), 586-593, 2007
2202007
Wave runup on dikes with shallow foreshores
MRA Van Gent
Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering 127 (5), 254-262, 2001
2032001
Porous flow through rubble-mound material
MRA Van Gent
Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering 121 (3), 176-181, 1995
1881995
The modelling of wave action on and in coastal structures
MRA van Gent
Coastal Engineering 22 (3-4), 311-339, 1994
1601994
Large-scale dune erosion tests to study the influence of wave periods
MRA Van Gent, JSMT de Vries, EM Coeveld, JH De Vroeg, ...
Coastal Engineering 55 (12), 1041-1051, 2008
1452008
Analysis of dune erosion processes in large-scale flume experiments
JSMT de Vries, MRA Van Gent, DJR Walstra, A Reniers
Coastal Engineering 55 (12), 1028-1040, 2008
1272008
Stability of rock slopes with shallow foreshores
MRA Van Gent, AJ Smale, C Kuiper
Coastal Structures 2003, 100-112, 2004
982004
Wave overtopping at seadikes
H Schüttrumpf, MRA Van Gent
Coastal Structures 2003, 431-443, 2004
902004
Wave overtopping events at dikes
MRA van Gent
Coastal Engineering 2002: Solving Coastal Conundrums, 2203-2215, 2003
832003
Physical model investigations on coastal structures with shallow foreshores: 2D model tests with single and double-peaked wave energy spectra
MRA Van Gent
Delft Hydraulics report, 1999
831999
The international database on wave overtopping
GJAN STEENDAM, JW VAN DER MEER, H Verhaeghe, P BESLEY, ...
Coastal Engineering 2004: (In 4 Volumes), 4301-4313, 2005
752005
Wave action on and in permeable structures
MRA Van Gent, P Tönjes, HAH Petit, P Van den Bosch
Coastal Engineering 1994, 1739-1753, 1995
751995
Numerical simulation and validation of plunging breakers using a 2D Navier-Stokes model
HAH Petit, P Tönjes, MRA van Gent, P van den Bosch
Coastal Engineering 1994, 511-524, 1995
721995
Numerical analysis of the interaction of irregular waves with two dimensional permeable coastal structures
NG Jacobsen, MRA van Gent, G Wolters
Coastal Engineering 102, 13-29, 2015
632015
Stationary and oscillatory flow through coarse porous media
MRA Van Gent
Communications on hydraulic and geotechnical engineering, No. 1993-09, 1993
581993
Rock stability of rubble mound breakwaters with a berm
MRA Van Gent
Coastal Engineering 78, 35-45, 2013
572013
Neural network: manual NN_Overtopping 2
EM Coeveld, MRA Van Gent, B Pozueta
Clash WP8–Report, 2005
572005
Low-exceedance wave overtopping events: Measurements of velocities and the thickness of water-layers on the crest and inner slope of dikes
MRA Van Gent
Delft Cluster report 030202; Delft Hydraulics report H3803, 2002
52*2002
Oblique wave attack on rubble mound breakwaters
MRA van Gent
Coastal Engineering 88, 43-54, 2014
482014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20