Παρακολούθηση
Pavel Gurikov
Pavel Gurikov
Head of research group at Hamburg University of Technology and co-founder of aerogel-it GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuhh.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel non-cytotoxic alginate–lignin hybrid aerogels as scaffolds for tissue engineering
S Quraishi, M Martins, AA Barros, P Gurikov, SP Raman, I Smirnova, ...
The Journal of Supercritical Fluids 105, 1-8, 2015
2112015
Review on the production of polysaccharide aerogel particles
K Ganesan, T Budtova, L Ratke, P Gurikov, V Baudron, I Preibisch, ...
Materials 11 (11), 2144, 2018
1942018
Aerogel production: Current status, research directions, and future opportunities
I Smirnova, P Gurikov
The Journal of Supercritical Fluids 134, 228-233, 2018
1852018
Aerogels in chemical engineering: Strategies toward tailor-made aerogels
I Smirnova, P Gurikov
Annual review of chemical and biomolecular engineering 8, 307-334, 2017
1832017
Preparation of macroporous alginate-based aerogels for biomedical applications
M Martins, AA Barros, S Quraishi, P Gurikov, SP Raman, I Smirnova, ...
The Journal of Supercritical Fluids 106, 152-159, 2015
1542015
Alginate-based hybrid aerogel microparticles for mucosal drug delivery
VSS Gonçalves, P Gurikov, J Poejo, AA Matias, S Heinrich, CMM Duarte, ...
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 107, 160-170, 2016
1422016
An opinion paper on aerogels for biomedical and environmental applications
CA García-González, T Budtova, L Durães, C Erkey, P Del Gaudio, ...
Molecules 24 (9), 1815, 2019
1282019
A novel approach to alginate aerogels: Carbon dioxide induced gelation
P Gurikov, SP Raman, D Weinrich, M Fricke, I Smirnova
RSC Advances 5 (11), 7812-7818, 2015
1052015
Non-conventional methods for gelation of alginate
P Gurikov, I Smirnova
Gels 4 (1), 14, 2018
1012018
Amorphization of drugs by adsorptive precipitation from supercritical solutions: A review
P Gurikov, I Smirnova
The Journal of Supercritical Fluids 132, 105-125, 2018
972018
Pectin-based nanocomposite aerogels for potential insulated food packaging application
A Nešić, M Gordić, S Davidović, Ž Radovanović, J Nedeljković, I Smirnova, ...
Carbohydrate polymers 195, 128-135, 2018
942018
On the road to biopolymer aerogels—Dealing with the solvent
R Subrahmanyam, P Gurikov, P Dieringer, M Sun, I Smirnova
Gels 1 (2), 291-313, 2015
932015
Alginate and hybrid alginate-hyaluronic acid aerogel microspheres as potential carrier for pulmonary drug delivery
T Athamneh, A Amin, E Benke, R Ambrus, CS Leopold, P Gurikov, ...
The journal of supercritical fluids 150, 49-55, 2019
862019
Hybrid alginate based aerogels by carbon dioxide induced gelation: Novel technique for multiple applications
SP Raman, P Gurikov, I Smirnova
The Journal of Supercritical Fluids 106, 23-33, 2015
822015
Novel alginate-chitosan aerogel fibres for potential wound healing applications
MP Batista, VSS Gonçalves, FB Gaspar, ID Nogueira, AA Matias, ...
International journal of biological macromolecules 156, 773-782, 2020
742020
Porous starch materials via supercritical-and freeze-drying
V Baudron, P Gurikov, I Smirnova, S Whitehouse
Gels 5 (1), 12, 2019
682019
Cyber-physical systems security: Experimental analysis of a vinyl acetate monomer plant
D Gollmann, P Gurikov, A Isakov, M Krotofil, J Larsen, A Winnicki
Proceedings of the 1st ACM Workshop on Cyber-Physical System Security, 1-12, 2015
602015
A redox strategy to tailor the release properties of Fe (III)-alginate aerogels for oral drug delivery
P Veres, D Sebők, I Dékány, P Gurikov, I Smirnova, I Fábián, J Kalmár
Carbohydrate polymers 188, 159-167, 2018
532018
Influence of coating and wetting on the mechanical behaviour of highly porous cylindrical aerogel particles
S Antonyuk, S Heinrich, P Gurikov, S Raman, I Smirnova
Powder technology 285, 34-43, 2015
532015
Application of novel and technical lignins in food and pharmaceutical industries: Structure-function relationship and current challenges
J Gil-Chávez, P Gurikov, X Hu, R Meyer, W Reynolds, I Smirnova
Biomass conversion and biorefinery 11, 2387-2403, 2021
482021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20