Παρακολούθηση
David Eduardo Pinto Avendaño (David Pinto)
David Eduardo Pinto Avendaño (David Pinto)
Benemérita universidad autónoma de Puebla, Faculty of Computer Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.buap.mx - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Soft similarity and soft cosine measure: Similarity of features in vector space model
G Sidorov, A Gelbukh, H Gómez-Adorno, D Pinto
Computación y Sistemas 18 (3), 491-504, 2014
5382014
Semantic textual similarity methods, tools, and applications: A survey
G Majumder, P Pakray, A Gelbukh, D Pinto
Computación y Sistemas 20 (4), 647-665, 2016
1212016
On cross-lingual plagiarism analysis using a statistical model
A Barrón-Cedeno, P Rosso, D Pinto, A Juan
CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS 377, 9-13, 2008
1162008
A statistical approach to crosslingual natural language tasks
D Pinto, J Civera, A Barrón-Cedeno, A Juan, P Rosso
Journal of algorithms 64 (1), 51-60, 2009
792009
Clustering narrow-domain short texts by using the Kullback-Leibler distance
D Pinto, JM Benedí, P Rosso
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2007
712007
Computer science research: The top 100 institutions in India and in the world
VK Singh, A Uddin, D Pinto
Scientometrics 104, 529-553, 2015
642015
Clustering abstracts of scientific texts using the transition point technique
D Pinto, H Jiménez-Salazar, P Rosso
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2006
632006
Document embeddings learned on various types of n-grams for cross-topic authorship attribution
H Gómez-Adorno, JP Posadas-Durán, G Sidorov, D Pinto
Computing 100, 741-756, 2018
612018
Evaluation of internal validity measures in short-text corpora
D Ingaramo, D Pinto, P Rosso, M Errecalde
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2008
562008
Application of the distributed document representation in the authorship attribution task for small corpora
JP Posadas-Durán, H Gómez-Adorno, G Sidorov, I Batyrshin, D Pinto, ...
Soft Computing 21, 627-639, 2017
542017
Scientometric mapping of computer science research in Mexico
A Uddin, VK Singh, D Pinto, I Olmos
Scientometrics 105, 97-114, 2015
512015
A self-enriching methodology for clustering narrow domain short texts
D Pinto, P Rosso, H Jiménez-Salazar
The Computer Journal 54 (7), 1148-1165, 2011
502011
Computing text similarity using tree edit distance
G Sidorov, H Gómez-Adorno, I Markov, D Pinto, N Loya
2015 Annual Conference of the North American Fuzzy Information Processing …, 2015
462015
Automatic authorship detection using textual patterns extracted from integrated syntactic graphs
H Gómez-Adorno, G Sidorov, D Pinto, D Vilariño, A Gelbukh
Sensors 16 (9), 1374, 2016
442016
On the difficulty of clustering company tweets
F Perez-Tellez, D Pinto, J Cardiff, P Rosso
Proceedings of the 2nd international workshop on Search and mining user …, 2010
412010
On clustering and evaluation of narrow domain short-text corpora
D Pinto
PhD. UPV, 2008
362008
The Soundex phonetic algorithm revisited for SMS text representation
D Pinto, D Vilariño, Y Alemán, H Gómez, N Loya, H Jiménez-Salazar
Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference, TSD 2012, Brno …, 2012
312012
On the relative hardness of clustering corpora
D Pinto, P Rosso
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 155-161, 2007
312007
A graph based authorship identification approach
H Gómez-Adorno, G Sidorov, D Pinto, I Markov
Working notes papers of the CLEF, 2015
302015
Unsupervised Method for the Authorship Identification Task.
E Castillo, O Cervantes, DV Ayala, D Pinto, S León
CLEF (Working Notes) 1180, 1035-1041, 2014
302014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20