Παρακολούθηση
Davide Cozzolino
Davide Cozzolino
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Faceforensics++: Learning to detect manipulated facial images
A Rossler, D Cozzolino, L Verdoliva, C Riess, J Thies, M Nießner
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 1-11, 2019
12702019
Pansharpening by convolutional neural networks
G Masi, D Cozzolino, L Verdoliva, G Scarpa
Remote Sensing 8 (7), 594, 2016
6682016
Efficient dense-field copy–move forgery detection
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 10 (11), 2284-2297, 2015
3662015
Faceforensics: A large-scale video dataset for forgery detection in human faces
A Rössler, D Cozzolino, L Verdoliva, C Riess, J Thies, M Nießner
arXiv preprint arXiv:1803.09179, 2018
2992018
Noiseprint: A CNN-based camera model fingerprint
D Cozzolino, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 15, 144-159, 2019
2972019
Recasting residual-based local descriptors as convolutional neural networks: an application to image forgery detection
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
Proceedings of the 5th ACM workshop on information hiding and multimedia …, 2017
2842017
Detection of gan-generated fake images over social networks
F Marra, D Gragnaniello, D Cozzolino, L Verdoliva
2018 IEEE conference on multimedia information processing and retrieval …, 2018
2662018
Target-adaptive CNN-based pansharpening
G Scarpa, S Vitale, D Cozzolino
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 56 (9), 5443-5457, 2018
2652018
Splicebuster: A new blind image splicing detector
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
2015 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS …, 2015
2212015
Forensictransfer: Weakly-supervised domain adaptation for forgery detection
D Cozzolino, J Thies, A Rössler, C Riess, M Nießner, L Verdoliva
arXiv preprint arXiv:1812.02510, 2018
2102018
SAR image despeckling through convolutional neural networks
G Chierchia, D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS …, 2017
2022017
Fast adaptive nonlocal SAR despeckling
D Cozzolino, S Parrilli, G Scarpa, G Poggi, L Verdoliva
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 11 (2), 524-528, 2013
1632013
Single-image splicing localization through autoencoder-based anomaly detection
D Cozzolino, L Verdoliva
2016 IEEE international workshop on information forensics and security (WIFS …, 2016
1312016
Copy-move forgery detection based on patchmatch
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
2014 IEEE international conference on image processing (ICIP), 5312-5316, 2014
1182014
Image forgery localization through the fusion of camera-based, feature-based and pixel-based techniques
D Cozzolino, D Gragnaniello, L Verdoliva
2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 5302-5306, 2014
1092014
Image forgery detection through residual-based local descriptors and block-matching
D Cozzolino, D Gragnaniello, L Verdoliva
2014 IEEE international conference on image processing (ICIP), 5297-5301, 2014
1042014
Autoencoder with recurrent neural networks for video forgery detection
D D'Avino, D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
arXiv preprint arXiv:1708.08754, 2017
992017
A feature-based approach for image tampering detection and localization
L Verdoliva, D Cozzolino, G Poggi
Information Forensics and Security (WIFS), 2014 IEEE International Workshop …, 2014
882014
A patchmatch-based dense-field algorithm for video copy–move detection and localization
L D’Amiano, D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 29 (3), 669-682, 2018
842018
Guided filtering for PRNU-based localization of small-size image forgeries
G Chierchia, D Cozzolino, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
702014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20