Παρακολούθηση
Christos Yfoulis
Christos Yfoulis
International Hellenic University (IHU)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A numerical technique for the stability analysis of linear switched systems
CA Yfoulis, R Shorten*
International Journal of Control 77 (11), 1019-1039, 2004
772004
Honoring SLAs on cloud computing services: a control perspective
CA Yfoulis, A Gounaris
2009 European Control Conference (ECC), 184-189, 2009
462009
Robust runtime optimization of data transfer in queries over web services
A Gounaris, C Yfoulis, R Sakellariou, MD Dikaiakos
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 596-605, 2008
372008
Absolute stability of third-order systems: A numerical algorithm
M Margaliot, C Yfoulis
Automatica 42 (10), 1705-1711, 2006
352006
Robust constrained stabilization of boost DC–DC converters through bifurcation analysis
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
Control Engineering Practice 35, 67-82, 2015
332015
A control theoretical approach to self-optimizing block transfer in web service grids
A Gounaris, C Yfoulis, R Sakellariou, MD Dikaiakos
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 3 (2), 1-30, 2008
272008
A new approach for estimating controllable and recoverable regions for systems with state and control constraints
CA Yfoulis, A Muir, PE Wellstead
International Journal of Robust and Nonlinear Control: IFAC‐Affiliated …, 2002
252002
Stabilization of orthogonal piecewise linear systems using piecewise linear Lyapunov-like functions
CA Yfoulis, A Muir, N Pettit, PE Wellstead
Proceedings of the 37th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No …, 1998
251998
Stabilisation of nonlinear systems: the piecewise linear approach
CA Yfoulis
Research Studies Press Limited, 2002
232002
Constrained switching stabilization of a dc-dc boost converter using piecewise-linear Lyapunov functions
C Yfoulis, D Giaouris, S Voutetakis, S Papadopoulou
21st Mediterranean Conference on Control and Automation, 814-823, 2013
192013
State-feedback control of an interleaved DC-DC boost converter
G Gkizas, C Amanatidis, C Yfoulis, F Stergiopoulos, D Giaouris, C Ziogou, ...
2016 24th mediterranean conference on control and automation (MED), 931-936, 2016
152016
Digital state-feedback control of an interleaved DC–DC boost converter with bifurcation analysis
G Gkizas, C Yfoulis, C Amanatidis, F Stergiopoulos, D Giaouris, C Ziogou, ...
Control Engineering Practice 73, 100-111, 2018
122018
Robust constrained stabilization of a boost DC-DC converter with Lyapunov-based control and piecewise-linear Lyapunov functions
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
2014 European Control Conference (ECC), 2170-2175, 2014
112014
Efficient load balancing in partitioned queries under random perturbations
A Gounaris, CA Yfoulis, NW Paton
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 7 (1), 1-27, 2012
112012
An efficient load balancing LQR controller in parallel database queries under random perturbations
A Gounaris, CA Yfoulis, NW Paton
2009 IEEE Control Applications,(CCA) & Intelligent Control,(ISIC), 794-799, 2009
112009
Constrained switching stabilization of linear uncertain switched systems using piecewise linear Lyapunov functions
CA Yfoulis
Transactions of the Institute of Measurement and Control 32 (5), 529-566, 2010
92010
Optimal switching Lyapunov‐based control of power electronic converters
C Yfoulis, D Giaouris, C Ziogou, F Stergiopoulos, S Voutetakis, ...
International Journal of Circuit Theory and Applications 45 (3), 354-375, 2017
82017
An MPC Reference Governor Approach for Enhancing the Performance of Precompensated Boost DC–DC Converters
C Yfoulis
Energies 12 (3), 563, 2019
72019
Robust Linear Control of Boost and Buck-Boost DC-DC Converters in Micro-Grids with Constant Power Loads
C Yfoulis, S Papadopoulou, S Voutetakis
Energies 13 (18), 4829, 2020
62020
Optimal switching Lyapunov-based control of a boost DC-DC converter
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
2015 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 304-309, 2015
62015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20