Παρακολούθηση
Christos Yfoulis
Christos Yfoulis
International Hellenic University (IHU)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A numerical technique for the stability analysis of linear switched systems
CA Yfoulis, R Shorten*
International Journal of Control 77 (11), 1019-1039, 2004
832004
Honoring SLAs on cloud computing services: a control perspective
CA Yfoulis, A Gounaris
2009 European Control Conference (ECC), 184-189, 2009
472009
Robust runtime optimization of data transfer in queries over web services
A Gounaris, C Yfoulis, R Sakellariou, MD Dikaiakos
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 596-605, 2008
402008
Robust constrained stabilization of boost DC–DC converters through bifurcation analysis
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
Control Engineering Practice 35, 67-82, 2015
352015
Absolute stability of third-order systems: A numerical algorithm
M Margaliot, C Yfoulis
Automatica 42 (10), 1705-1711, 2006
352006
A control theoretical approach to self-optimizing block transfer in web service grids
A Gounaris, C Yfoulis, R Sakellariou, MD Dikaiakos
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 3 (2), 1-30, 2008
292008
Stabilization of orthogonal piecewise linear systems using piecewise linear Lyapunov-like functions
CA Yfoulis, A Muir, N Pettit, PE Wellstead
Proceedings of the 37th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No …, 1998
291998
A new approach for estimating controllable and recoverable regions for systems with state and control constraints
CA Yfoulis, A Muir, PE Wellstead
International Journal of Robust and Nonlinear Control: IFAC‐Affiliated …, 2002
272002
Stabilisation of nonlinear systems: the piecewise linear approach
CA Yfoulis
Research Studies Press Limited, 2002
232002
Constrained switching stabilization of a dc-dc boost converter using piecewise-linear Lyapunov functions
C Yfoulis, D Giaouris, S Voutetakis, S Papadopoulou
21st Mediterranean Conference on Control and Automation, 814-823, 2013
202013
State-feedback control of an interleaved DC-DC boost converter
G Gkizas, C Amanatidis, C Yfoulis, F Stergiopoulos, D Giaouris, C Ziogou, ...
2016 24th mediterranean conference on control and automation (MED), 931-936, 2016
192016
Digital state-feedback control of an interleaved DC–DC boost converter with bifurcation analysis
G Gkizas, C Yfoulis, C Amanatidis, F Stergiopoulos, D Giaouris, C Ziogou, ...
Control Engineering Practice 73, 100-111, 2018
172018
Efficient load balancing in partitioned queries under random perturbations
A Gounaris, CA Yfoulis, NW Paton
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 7 (1), 1-27, 2012
122012
Robust constrained stabilization of a boost DC-DC converter with Lyapunov-based control and piecewise-linear Lyapunov functions
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
2014 European Control Conference (ECC), 2170-2175, 2014
112014
An efficient load balancing LQR controller in parallel database queries under random perturbations
A Gounaris, CA Yfoulis, NW Paton
2009 IEEE Control Applications,(CCA) & Intelligent Control,(ISIC), 794-799, 2009
112009
Robust Linear Control of Boost and Buck-Boost DC-DC Converters in Micro-Grids with Constant Power Loads
C Yfoulis, S Papadopoulou, S Voutetakis
Energies 13 (18), 4829, 2020
92020
Constrained switching stabilization of linear uncertain switched systems using piecewise linear Lyapunov functions
CA Yfoulis
Transactions of the Institute of Measurement and Control 32 (5), 529-566, 2010
92010
Enhanced control of a buck-boost DC-DC converter via a closed-form MPC reference governor scheme
C Yfoulis, S Papadopoulou, S Voutetakis
IECON 2019-45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2019
82019
Optimal switching Lyapunov‐based control of power electronic converters
C Yfoulis, D Giaouris, C Ziogou, F Stergiopoulos, S Voutetakis, ...
International Journal of Circuit Theory and Applications 45 (3), 354-375, 2017
72017
Optimal switching Lyapunov-based control of a boost DC-DC converter
C Yfoulis, D Giaouris, F Stergiopoulos, C Ziogou, S Voutetakis, ...
2015 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 304-309, 2015
72015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20