Παρακολούθηση
Tomoki Toda
Tomoki Toda
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icts.nagoya-u.ac.jp - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Voice conversion based on maximum-likelihood estimation of spectral parameter trajectory
T Toda, AW Black, K Tokuda
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 15 (8), 2222-2235, 2007
12452007
A speech parameter generation algorithm considering global variance for HMM-based speech synthesis
T Toda, K Tokuda
IEICE transactions on information and systems 90 (5), 816-824, 2007
5832007
Speech parameter generation algorithm considering global variance for HMM-based speech synthesis
T Toda, K Tokuda
INTERSPEECH, 2005
5832005
Speech synthesis based on hidden Markov models
K Tokuda, Y Nankaku, T Toda, H Zen, J Yamagishi, K Oura
Proceedings of the IEEE 101 (5), 1234-1252, 2013
5682013
The voice conversion challenge 2018: Promoting development of parallel and nonparallel methods
J Lorenzo-Trueba, J Yamagishi, T Toda, D Saito, F Villavicencio, ...
arXiv preprint arXiv:1804.04262, 2018
3542018
Learning to generate pseudo-code from source code using statistical machine translation
Y Oda, H Fudaba, G Neubig, H Hata, S Sakti, T Toda, S Nakamura
2015 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2015
3442015
Speaker-dependent wavenet vocoder.
A Tamamori, T Hayashi, K Kobayashi, K Takeda, T Toda
Interspeech 2017, 1118-1122, 2017
3332017
Details of the Nitech HMM-based speech synthesis system for the Blizzard Challenge 2005
H Zen, T Toda, M Nakamura, K Tokuda
IEICE transactions on information and systems 90 (1), 325-333, 2007
3052007
Statistical mapping between articulatory movements and acoustic spectrum using a Gaussian mixture model
T Toda, AW Black, K Tokuda
Speech communication 50 (3), 215-227, 2008
3002008
ASVspoof 2019: A large-scale public database of synthesized, converted and replayed speech
X Wang, J Yamagishi, M Todisco, H Delgado, A Nautsch, N Evans, ...
Computer Speech & Language 64, 101114, 2020
2912020
Robust speaker-adaptive HMM-based text-to-speech synthesis
J Yamagishi, T Nose, H Zen, ZH Ling, T Toda, K Tokuda, S King, S Renals
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 17 (6), 1208-1230, 2009
2462009
Voice conversion algorithm based on Gaussian mixture model with dynamic frequency warping of STRAIGHT spectrum
T Toda, H Saruwatari, K Shikano
2001 IEEE international conference on acoustics, speech, and signal …, 2001
2302001
The Voice Conversion Challenge 2016.
T Toda, LH Chen, D Saito, F Villavicencio, M Wester, Z Wu, J Yamagishi
Interspeech 2016, 1632-1636, 2016
2192016
ESPnet-TTS: Unified, reproducible, and integratable open source end-to-end text-to-speech toolkit
T Hayashi, R Yamamoto, K Inoue, T Yoshimura, S Watanabe, T Toda, ...
ICASSP 2020-2020 IEEE international conference on acoustics, speech and …, 2020
2162020
Speaking-aid systems using GMM-based voice conversion for electrolaryngeal speech
K Nakamura, T Toda, H Saruwatari, K Shikano
Speech communication 54 (1), 134-146, 2012
2152012
Statistical voice conversion techniques for body-conducted unvoiced speech enhancement
T Toda, M Nakagiri, K Shikano
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (9), 2505-2517, 2012
2112012
Voice conversion challenge 2020: Intra-lingual semi-parallel and cross-lingual voice conversion
Y Zhao, WC Huang, X Tian, J Yamagishi, RK Das, T Kinnunen, Z Ling, ...
arXiv preprint arXiv:2008.12527, 2020
1962020
XIMERA: A new TTS from ATR based on corpus-based technologies
H Kawai, T Toda, J Ni, M Tsuzaki, K Tokuda
Fifth ISCA Workshop on Speech Synthesis, 2004
1842004
Spectral conversion based on maximum likelihood estimation considering global variance of converted parameter
T Toda, AW Black, K Tokuda
Proceedings.(ICASSP'05). IEEE International Conference on Acoustics, Speech …, 2005
1672005
Eigenvoice conversion based on Gaussian mixture model
T Toda, Y Ohtani, K Shikano
INTERSPEECH, 2006
1532006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20