Παρακολούθηση
Christos T. Panagiotakopoulos
Christos T. Panagiotakopoulos
Άλλα ονόματαΧρήστος Παναγιωτακόπουλος, Chris Panagiotakopoulos, C. T. Panagiotakopoulos
Professor Emeritus - University of Patras - Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparative study of dropout rates and causes for two different distance education courses
C Pierrakeas, M Xenos, C Panagiotakopoulos, D Vergidis
International Review of Research in Open and Distance Learning, 2004
1992004
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Α Κόκκος, Α Λιοναράκης, Χ Ματραλής, Χ Παναγιωτακόπουλος
Α. & Μπακογιάννης, Σ.(2003), χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση …, 1999
1521999
Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του
Χ Παναγιωτακόπουλος, Χ Πιερρακέας, Π Πιντέλας
Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2003
732003
Student Dropout at the Hellenic Open University: Evaluation of the Graduate Program," Studies in Education"
D Vergidis, C Panagiotakopoulos
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 3 (2), 2002
722002
A learning analytics methodology for detecting sentiment in student fora: A case study in Distance Education
V Kagklis, A Karatrantou, M Tantoula, CT Panagiotakopoulos, ...
European Journal of Open, Distance and E-learning 18 (2), 74-94, 2015
612015
Panagiotakopoulos.(2015). E-comics in teaching: evaluating and using comic strip creator tools for educational purposes
F Lazarinis, A Mazaraki, VS Verykios
The 10th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE 2015), 2015
582015
Εκπαίδευση από απόσταση
Χ Ματραλής
Στο Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης, Χ. Ματραλής, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ …, 1998
551998
A learning analytics methodology for student profiling
E Lotsari, VS Verykios, C Panagiotakopoulos, D Kalles
Artificial Intelligence: Methods and Applications: 8th Hellenic Conference …, 2014
522014
Assessing children's understanding of basic time concepts through multimedia software
CT Panagiotakopoulos, GS Ioannidis
Computers & Education 38 (4), 331-349, 2002
502002
Το έντυπο υλικό στην εκπαίδευση από απόσταση, Στο Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης, X. Ματραλής. X., Παναγιωτακόπουλος
X Ματραλής
Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες …, 1998
501998
Exploring the phenomenon of'change of phase'of pure substances using the Microcomputer-Based-Laboratory (MBL) system
E Pierri, A Karatrantou, C Panagiotakopoulos
Chemistry Education Research and Practice 9 (3), 234-239, 2008
412008
Teleconference in support of distance learning: Views of educators
C Panagiotakopoulos, T Tsiatsos, A Lionarakis, N Tzanakos
9 1 (5-18), 2013
392013
A Contribution to the Hellenic Open University: Evaluation of the pedagogical practices and the use of ICT on distance education
G Koustourakis, C Panagiotakopoulos, D Vergidis
International Review of Research in Open and Distributed Learning 9 (2), 1-18, 2008
372008
Implementation and evaluation of a three‐dimensional virtual reality biology lab versus conventional didactic practices in lab experimenting with the photonic microscope
E Paxinou, CT Panagiotakopoulos, A Karatrantou, D Kalles, A Sgourou
Biochemistry and Molecular Biology Education 48 (1), 21-27, 2020
352020
Open and Distance Learning: Tools of information and communication technologies for effective learning
C Panagiotakopoulos, A Lionarakis, M Xenos
Proceedings of the Sixth Hellenic-European Conference on Computer …, 2003
342003
Applying a Conceptual Mini Game for Supporting Simple Mathematical Calculation Skills: Students' Perceptions and Considerations.
CT Panagiotakopoulos
World Journal of Education 1 (1), 3-14, 2011
322011
Sentiment analysis to track emotion and polarity in student fora
AF Gkontzis, CV Karachristos, CT Panagiotakopoulos, EC Stavropoulos, ...
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
282017
Sensitizing young children on internet addiction and online safety risks through storytelling in a mobile application
F Lazarinis, K Alexandri, C Panagiotakopoulos, VS Verykios
Education and Information Technologies 25, 163-174, 2020
272020
Educational robotics and STEM education in primary education: a pilot study using the H&S electronic systems platform
M Stergiopoulou, A Karatrantou, C Panagiotakopoulos
Educational Robotics in the Makers Era 1, 88-103, 2017
272017
Strengthening the coding skills of teachers in a low dropout Python MOOC
F Lazarinis, A Karatrantou, C Panagiotakopoulos, V Daloukas, ...
Advances in Mobile Learning Educational Research 2 (1), 187-200, 2022
262022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20