Παρακολούθηση
Christos T. Panagiotakopoulos
Christos T. Panagiotakopoulos
Professor of Educational Technology - University of Patras - Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparative study of dropout rates and causes for two different distance education courses
C Pierrakeas, M Xenos, C Panagiotakopoulos, D Vergidis
International Review of Research in Open and Distance Learning, 2004
1712004
Student Dropout at the Hellenic Open University: Evaluation of the Graduate Program," Studies in Education"
D Vergidis, C Panagiotakopoulos
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 3 (2), 2002
682002
Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του
Χ Παναγιωτακόπουλος, Χ Πιερρακέας, Π Πιντέλας
Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2003
642003
A learning analytics methodology for detecting sentiment in student fora: A Case Study in Distance Education.
V Kagklis, A Karatrantou, M Tantoula, CT Panagiotakopoulos, ...
European Journal of Open, Distance and E-learning 18 (2), 74-94, 2015
522015
Panagiotakopoulos.(2015). E-comics in teaching: evaluating and using comic strip creator tools for educational purposes
F Lazarinis, A Mazaraki, VS Verykios
The 10th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE 2015), 2015
472015
Assessing children's understanding of basic time concepts through multimedia software
CT Panagiotakopoulos, GS Ioannidis
Computers & Education 38 (4), 331-349, 2002
472002
A learning analytics methodology for student profiling
E Lotsari, VS Verykios, C Panagiotakopoulos, D Kalles
Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 300-312, 2014
452014
Exploring the phenomenon of'change of phase'of pure substances using the Microcomputer-Based-Laboratory (MBL) system
E Pierri, A Karatrantou, C Panagiotakopoulos
Chemistry Education Research and Practice 9 (3), 234-239, 2008
372008
Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες
Α Κόκκος, Α Λιοναράκης, Χ Ματραλής, Χ Παναγιωτακόπουλος
34*1999
Applying a Conceptual Mini Game for Supporting Simple Mathematical Calculation Skills: Students' Perceptions and Considerations.
CT Panagiotakopoulos
World Journal of Education 1 (1), 3-14, 2011
282011
A Contribution to the Hellenic Open University: Evaluation of the pedagogical practices and the use of ICT on distance education
G Koustourakis, C Panagiotakopoulos, D Vergidis
International Review of Research in Open and Distributed Learning 9 (2), 1-18, 2008
272008
Teleconference in support of distance learning: Views of educators
C Panagiotakopoulos, T Tsiatsos, A Lionarakis, N Tzanakos
9 1 (5-18), 2013
242013
Sentiment analysis to track emotion and polarity in student fora
AF Gkontzis, CV Karachristos, CT Panagiotakopoulos, EC Stavropoulos, ...
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
232017
Educational robotics and STEM education in primary education: a pilot study using the H&S electronic systems platform
M Stergiopoulou, A Karatrantou, C Panagiotakopoulos
International Conference EduRobotics 2016, 88-103, 2016
222016
Implementation and Evaluation of a Three‐Dimensional Virtual Reality Biology Lab versus Conventional Didactic Practices in Lab Experimenting with the Photonic Microscope
E Paxinou, CT Panagiotakopoulos, A Karatrantou, D Kalles, A Sgourou
Biochemistry and Molecular Biology Education 48 (1), 21-27, 2020
212020
A predictive analytics framework as a countermeasure for attrition of students
AF Gkontzis, S Kotsiantis, CT Panagiotakopoulos, VS Verykios
Interactive Learning Environments 30 (6), 1028-1043, 2022
192022
Educational software and its evaluation
C Panagiotakopoulos, C Pierrakeas, P Pintelas
Athens: Metaihmio, 2003
192003
Open and Distance Learning: Tools of information and communication technologies for effective learning
C Panagiotakopoulos, A Lionarakis, M Xenos
Proceedings of the Sixth Hellenic-European Conference on Computer …, 2003
192003
Teleconference in support of autonomous learning.
S Armakolas, C Panagiotakopoulos, A Karatrantou
European Journal of Open, Distance and e-Learning 21 (2), 24-43, 2018
172018
Sensitizing young children on internet addiction and online safety risks through storytelling in a mobile application
F Lazarinis, K Alexandri, C Panagiotakopoulos, VS Verykios
Education and Information Technologies 25 (1), 163-174, 2020
162020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20