Παρακολούθηση
EM Papatheodorou
EM Papatheodorou
Associate Professor of Soil Ecology, Aristotle University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nematode community structure as indicator of soil functioning in European grassland soils
K Ekschmitt, G Bakonyi, M Bongers, T Bongers, S Boström, H Dogan, ...
European Journal of Soil Biology 37 (4), 263-268, 2001
1632001
The effects of large-and small-scale differences in soil temperature and moisture on bacterial functional diversity and the community of bacterivorous nematodes
EM Papatheodorou, MD Argyropoulou, GP Stamou
Applied soil ecology 25 (1), 37-49, 2004
1392004
Soil quality variables in organically and conventionally cultivated field sites
N Monokrousos, EM Papatheodorou, JD Diamantopoulos, GP Stamou
Soil Biology and Biochemistry 38 (6), 1282-1289, 2006
1302006
Design and evaluation of nematode 18S rDNA primers for PCR and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) of soil community DNA
IS Waite, AG O'Donnell, A Harrison, JT Davies, SR Colvan, K Ekschmitt, ...
Soil Biology and Biochemistry 35 (9), 1165-1173, 2003
1162003
Spatial variability of soil organic C, inorganic N and extractable P in a Mediterranean grazed area
C Costa, EM Papatheodorou, N Monokrousos, GP Stamou
Land degradation & development 26 (2), 103-109, 2015
562015
An investigation of the effectiveness of computer simulation programs as tutorial tools for teaching population ecology at university
K Korfiatis, E Papatheodorou, GP Stamou, S Paraskevopoulous
International Journal of Science Education 21 (12), 1269-1280, 1999
461999
Temporal and spatial variability of soil chemical and biological variables in a Mediterranean shrubland
N Monokrousos, EM Papatheodorou, JD Diamantopoulos, GP Stamou
Forest ecology and management 202 (1-3), 83-91, 2004
452004
Abundance and diversity of the phyllosphere bacterial communities of Mediterranean perennial plants that differ in leaf chemistry
RKP Yadav, EM Papatheodorou, K Karamanoli, HIA Constantinidou, ...
Chemoecology 18 (4), 217-226, 2008
412008
Assessment of Robinia pseudoacacia cultivations as a restoration strategy for reclaimed mine spoil heaps
K Vlachodimos, EM Papatheodorou, J Diamantopoulos, N Monokrousos
Environmental monitoring and assessment 185 (8), 6921-6932, 2013
392013
Functional diversity of soil bacteria as affected by management practices and phenological stage of Phaseolus vulgaris
EM Papatheodorou, E Efthimiadou, GP Stamou
European Journal of Soil Biology 44 (4), 429-436, 2008
392008
The network of interactions among soil quality variables and nematodes: short-term responses to disturbances induced by chemical and organic disinfection
PD Kapagianni, G Boutsis, MD Argyropoulou, EM Papatheodorou, ...
Applied soil ecology 44 (1), 67-74, 2010
332010
The response of soil biochemical variables to organic and conventional cultivation of Asparagus sp.
N Monokrousos, EM Papatheodorou, GP Stamou
Soil Biology and Biochemistry 40 (1), 198-206, 2008
302008
Image analysis of soil micromorphology: feature extraction, segmentation, and quality inference
P Maragos, A Sofou, GB Stamou, V Tzouvaras, E Papatheodorou, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2004 (6), 1-11, 2004
292004
Response of soil chemical and biological variables to small and large scale changes in climatic factors
EM Papatheodorou, GP Stamou, A Giannotaki
Pedobiologia 48 (4), 329-338, 2004
262004
The effect of grazing on phenology and biomass allocation in Quercus coccifera (L.)
EM Papatheodorou, JD Pantis, GP Stamou
Acta Oecologica 19 (4), 339-347, 1998
241998
The Role of Microbial Inoculants on Plant Protection, Growth Stimulation, and Crop Productivity of the Olive Tree (Olea europea L.)
G Bizos, EM Papatheodorou, T Chatzistathis, N Ntalli, VG Aschonitis, ...
Plants 9 (6), 743, 2020
232020
Differential responses of structural and functional aspects of soil microbes and nematodes to abiotic and biotic modifications of the soil environment
EM Papatheodorou, H Kordatos, T Kouseras, N Monokrousos, ...
Applied soil ecology 61, 26-33, 2012
232012
Population dynamics and life history tactics of arthropods from Mediterranean‐type ecosystems
GP Stamou, GV Stamou, EM Papatheodorou, MD Argyropoulou, ...
Oikos 104 (1), 98-108, 2004
222004
Reclamation of lignite mine areas with Triticum aestivum: The dynamics of soil functions and microbial communities
A Mastrogianni, EM Papatheodorou, N Monokrousos, ...
Applied Soil Ecology 80, 51-59, 2014
212014
The effects of grazing on growth, spatial pattern and age structure of Quercus coccifera
E Papatheodorou, JD Pantis, GP Stamou
Acta Oecologica 14 (5), 589-602, 1993
201993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20