Παρακολούθηση
Pilar Oliva-Vidal
Pilar Oliva-Vidal
PhD, IREC (CSIC-UCLM-JCCM)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ca.udl.cat
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Network structure of vertebrate scavenger assemblages at the global scale: drivers and ecosystem functioning implications
E Sebastián‐González, Z Morales‐Reyes, F Botella, L Naves‐Alegre, ...
Ecography 43 (8), 1143-1155, 2020
542020
Functional traits driving species role in the structure of terrestrial vertebrate scavenger networks
E Sebastián‐González, Z Morales‐Reyes, F Botella, L Naves‐Alegre, ...
Ecology 102 (12), e03519, 2021
292021
The shadow of diclofenac hangs over European vultures
A Margalida, P Oliva-Vidal
Nature ecology & evolution 1 (8), 1050-1050, 2017
262017
Bioinspired models for assessing the importance of transhumance and transboundary management in the conservation of European avian scavengers
A Margalida, P Oliva-Vidal, A Llamas, MÀ Colomer
Biological conservation 228, 321-330, 2018
212018
Large‐scale movement patterns in a social vulture are influenced by seasonality, sex, and breeding region
J Morant, E Arrondo, JA Sánchez‐Zapata, JA Donázar, ...
Ecology and Evolution 13 (2), e9817, 2023
192023
Apex scavengers from different European populations converge at threatened savannah landscapes
A Delgado-González, A Cortés-Avizanda, D Serrano, E Arrondo, O Duriez, ...
Scientific Reports 12 (1), 1-10, 2022
192022
Griffon vultures, livestock and farmers: Unraveling a complex socio-economic ecological conflict from a conservation perspective
P Oliva-Vidal, A Hernández-Matías, D García, MÀ Colomer, J Real, ...
Biological Conservation 272, 109664, 2022
182022
Scavenging in changing environments: woody encroachment shapes rural scavenger assemblages in Europe
P Oliva‐Vidal, E Sebastián‐González, A Margalida
Oikos 2022 (12), e09310, 2022
162022
Second-generation anticoagulant rodenticides in the blood of obligate and facultative European avian scavengers
P Oliva-Vidal, JM Martínez, IS Sánchez-Barbudo, PR Camarero, ...
Environmental Pollution 315, 120385, 2022
152022
Use of avian GPS tracking to mitigate human fatalities from bird strikes caused by large soaring birds
E Arrondo, M García‐Alfonso, J Blas, A Cortes‐Avizanda, M De la Riva, ...
Journal of Applied Ecology 58 (7), 1411-1420, 2021
152021
Scavenging patterns of generalist predators in forested areas: The potential implications of increase in carrion availability on a threatened capercaillie population
J Tobajas, P Oliva‐Vidal, J Piqué, I Afonso‐Jordana, D García‐Ferré, ...
Animal Conservation 25 (2), 259-272, 2022
142022
Prioritizing among removal scenarios for the reintroduction of endangered species: insights from bearded vulture simulation modeling
MÀ Colomer, P Oliva‐Vidal, J Jiménez, JM Martínez, A Margalida
Animal conservation 23 (4), 396-406, 2020
122020
Cannibalistic necrophagy in red foxes: do the nutritional benefits offset the potential costs of disease transmission?
P Oliva-Vidal, J Tobajas, A Margalida
Mammalian Biology 101, 1115-1120, 2021
92021
Modeling of Vaccination and Contact Tracing as Tools to Control the COVID-19 Outbreak in Spain
M Colomer, A Margalida, F Alòs, P Oliva-Vidal, A Vilella, L Fraile
Vaccines 9 (4), 386, 2021
92021
What do minerals in the feces of Bearded Vultures reveal about their dietary habits?
A Margalida, K Schulze-Hagen, B Wetterauer, C Domhan, P Oliva-Vidal, ...
Science of The Total Environment 728, 138836, 2020
92020
Modelling the SARS-CoV-2 outbreak: Assessing the usefulness of protective measures to reduce the pandemic at population level
MÀ Colomer, A Margalida, F Alos, P Oliva-Vidal, A Vilella, L Fraile
Science of the Total Environment 789, 147816, 2021
82021
Nocturnal flights by Bearded Vultures Gypaetus barbatus detected for the first-time using GPS and accelerometer data
R García-Jiménez, JM Martínez-González, P Oliva-Vidal, J Piqué, ...
Bird Study 67 (1), 135-141, 2020
62020
Biases in the detection of intentionally poisoned animals: public health and conservation implications from a field experiment
JM Gil-Sánchez, N Aguilera-Alcalá, M Moleón, E Sebastián-González, ...
International journal of environmental research and public health 18 (3), 1201, 2021
52021
From Pyrenees to Andes: The relationship between transhumant livestock and vultures
E Arrondo, J Guido, P Oliva-Vidal, A Margalida, SA Lambertucci, ...
Biological Conservation 283, 110081, 2023
42023
Health risks associated with argasid ticks, transmitted pathogens, and blood parasites in Pyrenean griffon vulture (Gyps fulvus) nestlings
A Moraga-Fernández, P Oliva-Vidal, M Sánchez-Sánchez, ...
European Journal of Wildlife Research 69 (6), 112, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20