Παρακολούθηση
Panagiotes Anastasiades, Παναγιώτης Αναστασιάδης
Panagiotes Anastasiades, Παναγιώτης Αναστασιάδης
Professor in E-learning & Lifelong Learning, University of Crete, Dept of Primary Education
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα edc.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interactive Videoconferencing for collaborative learning at a distance in the school of 21st century: A case study in elementary schools in Greece
PS Anastasiades, G Filippousis, L Karvunis, S Siakas, A Tomazinakis, ...
Computers & Education 54 (2), 321-339, 2010
1502010
Collaborative learning activities at a distance via interactive videoconferencing in elementary schools: Parents’ attitudes
PS Anastasiades, E Vitalaki, N Gertzakis
Computers & Education 50 (4), 1527-1539, 2008
1062008
The definition of blended learning in higher education
M Caner
Blended learning environments for adults: Evaluations and frameworks, 19-34, 2012
942012
Promoting internet safety in Greek primary schools: The teacher's role
PS Anastasiades, E Vitalaki
Journal of Educational Technology & Society 14 (2), 71-80, 2011
572011
Distance learning in elementary schools in Cyprus: the evaluation methodology and results
PS Anastasiades
Computers & Education 40 (1), 17-40, 2003
472003
Interactive videoconferencing and collaborative distance learning for K-12 students and teachers: Theory and practice
PS Anastasiades
EBSCO eBooks, 2009
412009
Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης
Σ Ρετάλης, Ν Αβούρης, Π Αναστασιάδης
Καστανιώτης, Αθήνα, 2005
352005
Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της …
Π Αναστασιάδης
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως …, 2020
332020
Περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδίκτυο και εκπαίδευση από απόσταση
Π Αναστασιάδης
Α. Λιοναράκης, Γ. Κουστουράκης, Α. Αθανασούλα, Π. Αναστασιάδης, F. Rasra, L …, 2006
292006
The educational process in the emerging information society: Conditions for the reversal of the linear model of education and the development of an open type hybrid learning …
P Anastasiades, S Retalis
EdMedia+ Innovate Learning, 43-48, 2001
292001
Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια …
Π Αναστασιάδης
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως …, 2014
262014
An instructional-learning model applying problem-based learning enabled by ICTs
V Makrakis, N Kostoulas-Makrakis
Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and …, 2017
252017
The Challenges of Web 2.0 for education in Greece: A review of the literature
PS Anastasiades, K Kotsidis
International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies …, 2013
252013
ICT and collaborative creativity in modern school towards knowledge society
P Anastasiades
Research on e-learning and ICT in education: Technological, pedagogical and …, 2017
212017
Blending interactive videoconferencing and asynchronous learning in adult education: Towards a constructivism pedagogical approach–a case study at the university of Crete (E …
PS Anastasiades
Handbook of distance learning for real-time and asynchronous information …, 2008
212008
Social aspects and Web 2.0 challenges in blended learning
T Guzzo, P Grifoni, F Ferri
Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Frameworks, 35-49, 2012
202012
Gamification and game mechanics-based e-learning: a moodle implementation and its effect on user engagement
E Katsigiannakis, C Karagiannidis
Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and …, 2017
192017
Academic development perspectives of blended learning
R Donnelly, C McAvinia
Blended learning environments for adults: evaluations and frameworks, 1-18, 2012
192012
Interactive VideoConferencing (IVC) as a crucial factor in distance education: Towards a constructivism IVC pedagogy model under a cross-curricular thematic approach
P Anastasiades
Focus on distance education developments, 107-134, 2007
172007
Επικοινωνία Καθηγητή–Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της ΘΕ ΕΚΠ65 του ΕΑΠ
Χ Ηλιάδου, Π Αναστασιάδης
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως …, 2010
162010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20