Παρακολούθηση
Panagiotes Anastasiades
Panagiotes Anastasiades
Άλλα ονόματαPANAGIOTIS ANASTASIADIS, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Professor in E-learning & Lifelong Learning, University of Crete, Dept of Primary Education
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα edc.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interactive Videoconferencing for collaborative learning at a distance in the school of 21st century: A case study in elementary schools in Greece
PS Anastasiades, G Filippousis, L Karvunis, S Siakas, A Tomazinakis, ...
Computers & Education 54 (2), 321-339, 2010
1822010
The definition of blended learning in higher education
M Caner
Blended learning environments for adults: Evaluations and frameworks, 19-34, 2012
1282012
Collaborative learning activities at a distance via interactive videoconferencing in elementary schools: Parents’ attitudes
PS Anastasiades, E Vitalaki, N Gertzakis
Computers & Education 50 (4), 1527-1539, 2008
1092008
Promoting internet safety in Greek primary schools: The teacher's role
PS Anastasiades, E Vitalaki
Journal of Educational Technology & Society 14 (2), 71-80, 2011
642011
Distance learning in elementary schools in Cyprus: the evaluation methodology and results
PS Anastasiades
Computers & Education 40 (1), 17-40, 2003
512003
Interactive videoconferencing and collaborative distance learning for K-12 students and teachers: Theory and practice
PS Anastasiades
EBSCO eBooks, 2009
412009
Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της …
Π Αναστασιάδης
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως …, 2020
402020
Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια …
Π Αναστασιάδης
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως …, 2014
342014
Περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδίκτυο και εκπαίδευση από απόσταση
Π Αναστασιάδης
Στο: Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση–Στοιχεία …, 2006
342006
The educational process in the emerging information society: Conditions for the reversal of the linear model of education and the development of an open type hybrid learning …
P Anastasiades, S Retalis
EdMedia+ Innovate Learning, 43-48, 2001
322001
Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης
Σ Ρετάλης, Ν Αβούρης, Π Αναστασιάδης
Καστανιώτης, Αθήνα, 2005
312005
An instructional-learning model applying problem-based learning enabled by ICTs
V Makrakis, N Kostoulas-Makrakis
Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and …, 2017
302017
The Challenges of Web 2.0 for education in Greece: A review of the literature
PS Anastasiades, K Kotsidis
International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies …, 2013
292013
ICT and collaborative creativity in modern school towards knowledge society
P Anastasiades
Research on e-learning and ICT in education: Technological, pedagogical and …, 2017
262017
Blending interactive videoconferencing and asynchronous learning in adult education: Towards a constructivism pedagogical approach–a case study at the university of Crete (E …
PS Anastasiades
Handbook of distance learning for real-time and asynchronous information …, 2008
262008
Gamification and game mechanics-based e-learning: a moodle implementation and its effect on user engagement
E Katsigiannakis, C Karagiannidis
Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and …, 2017
242017
Στον αιώνα της Πληροφορίας
Π Αναστασιάδης
Νέα Σύνορα–Α. Α Λιβάνη, Αθήνα, 2000
232000
Academic development perspectives of blended learning
R Donnelly, C McAvinia
Blended learning environments for adults: Evaluations and frameworks, 1-18, 2012
222012
Νέες Τεχνολογίες και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υπηρεσία της Δια Βίου Μάθησης: Προς μια νέα «Κοινωνική Συμφωνία» για την άρση των συνεπειών του Ψηφιακού Δυϊσμού»
Π Αναστασιάδης
Πρακτıκά 3ου Δıεθνούς Συνεδρíου Ανοıκτής & εξ Αποστάσεως Εκπαíδευσης …, 2005
222005
Factors affecting Greek kindergarten teachers to support or oppose ICT in education
N Zaranis, V Oikonomidis, M Linardakis
Research on e-learning and ICT in education: Technological, pedagogical and …, 2017
202017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20