Παρακολούθηση
Qutaibah Malluhi
Qutaibah Malluhi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qu.edu.qa
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Establishing trust in cloud computing
KM Khan, Q Malluhi
IT professional 12 (5), 20-27, 2010
5092010
A survey and taxonomy on energy efficient resource allocation techniques for cloud computing systems
A Hameed, A Khoshkbarforoushha, R Ranjan, PP Jayaraman, J Kolodziej, ...
Computing 98, 751-774, 2016
4162016
Locationspark: A distributed in-memory data management system for big spatial data
M Tang, Y Yu, QM Malluhi, M Ouzzani, WG Aref
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (13), 1565-1568, 2016
1992016
The hierarchical hypercube: A new interconnection topology for massively parallel systems
QM Malluhi, MA Bayoumi
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 5 (1), 17-30, 1994
1811994
Secure and efficient outsourcing of sequence comparisons
M Blanton, MJ Atallah, KB Frikken, Q Malluhi
European Symposium on Research in Computer Security, 505-522, 2012
922012
Performance analysis of data intensive cloud systems based on data management and replication: a survey
SUR Malik, SU Khan, SJ Ewen, N Tziritas, J Kolodziej, AY Zomaya, ...
Distributed and Parallel Databases 34, 179-215, 2016
662016
A ciphertext-policy attribute-based encryption scheme with optimized ciphertext size and fast decryption
QM Malluhi, A Shikfa, VC Trinh
Proceedings of the 2017 ACM on Asia conference on computer and …, 2017
632017
Machine learning for healthcare wearable devices: the big picture
F Sabry, T Eltaras, W Labda, K Alzoubi, Q Malluhi
Journal of Healthcare Engineering 2022, 2022
602022
Coding for high availability of a distributed-parallel storage system
QM Malluhi, WE Johnston
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 9 (12), 1237-1252, 1998
431998
Trust in cloud services: providing more controls to clients
KM Khan, Q Malluhi
Computer 46 (07), 94-96, 2013
422013
Paillier's encryption: Implementation and cloud applications
M Nassar, A Erradi, QM Malluhi
2015 International Conference on Applied Research in Computer Science and …, 2015
412015
Skyline Discovery and Composition of Multi-Cloud Mashup Services
QMM Fan Zhang, Kai Hwang, Samee U. Khan
IEEE Trans. Services Computing 9, 2016
40*2016
Efficient mapping of ANNs on hypercube massively parallel machines
QM Malluhi, MA Bayoumi, TRN Rao
IEEE Transactions on Computers 44 (6), 769-779, 1995
391995
In-memory distributed matrix computation processing and optimization
Y Yu, M Tang, WG Aref, QM Malluhi, MM Abbas, M Ouzzani
2017 IEEE 33rd International conference on data engineering (ICDE), 1047-1058, 2017
382017
Assessment of de novoassemblers for draft genomes: a case study with fungal genomes
MM Abbas, QM Malluhi, P Balakrishnan
BMC genomics 15, 1-12, 2014
362014
Secure and private outsourcing of shape-based feature extraction
S Wang, M Nassar, M Atallah, Q Malluhi
Information and Communications Security: 15th International Conference …, 2013
362013
Cryptocurrencies and artificial intelligence: Challenges and opportunities
F Sabry, W Labda, A Erbad, Q Malluhi
IEEE Access 8, 175840-175858, 2020
352020
A resource provisioning framework for bioinformatics applications in multi-cloud environments
IF Senturk, P Balakrishnan, A Abu-Doleh, K Kaya, Q Malluhi, ...
Future Generation Computer Systems 78, 379-391, 2018
342018
Decentralized ciphertext-policy attribute-based encryption schemes for lightweight devices
QM Malluhi, A Shikfa, VD Tran, VC Trinh
Computer Communications 145, 113-125, 2019
272019
Efficient Processing of Hamming-Distance-Based Similarity-Search Queries Over MapReduce.
MJ Tang, Y Yu, WG Aref, QM Malluhi, M Ouzzani
EDBT, 361-372, 2015
262015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20