Παρακολούθηση
Xiapu Luo
Xiapu Luo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comp.polyu.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on the security of blockchain systems
X Li, P Jiang, T Chen, X Luo, Q Wen
Future Generation Computer Systems 107, 841-853, 2020
19392020
QDASH: a QoE-aware DASH system
RKP Mok, X Luo, EWW Chan, RKC Chang
Proceedings of the 3rd Multimedia Systems Conference, 11-22, 2012
4842012
Under-optimized smart contracts devour your money
T Chen, X Li, X Luo, X Zhang
2017 IEEE 24th International Conference on Software Analysis, Evolution and …, 2017
4442017
Understanding Ethereum via Graph Analysis
T Chen, Y Zhu, Z Li, J Chen, X Li, X Luo, X Lin, X Zhange
IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications, 1484-1492, 2018
3712018
On a New Class of Pulsing Denial-of-Service Attacks and the Defense.
X Luo, RKC Chang
NDSS, 2005
2682005
Android malware familial classification and representative sample selection via frequent subgraph analysis
M Fan, J Liu, X Luo, K Chen, Z Tian, Q Zheng, T Liu
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 13 (8), 1890-1905, 2018
2392018
HTTPOS: Sealing Information Leaks with Browser-side Obfuscation of Encrypted Flows.
X Luo, P Zhou, EWW Chan, W Lee, RKC Chang, R Perdisci
NDSS 11, 2011
2192011
Inferring the QoE of HTTP video streaming from user-viewing activities
RKP Mok, EWW Chan, X Luo, RKC Chang
Proceedings of the first ACM SIGCOMM workshop on Measurements up the stack …, 2011
2032011
Model-Reuse Attacks on Deep Learning Systems
Y Ji, X Zhang, S Ji, X Luo, T Wang
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
1852018
A detailed and real-time performance monitoring framework for blockchain systems
P Zheng, Z Zheng, X Luo, X Chen, X Liu
2018 IEEE/ACM 40th International Conference on Software Engineering …, 2018
1842018
Interpretable deep learning under fire
X Zhang, N Wang, H Shen, S Ji, X Luo, T Wang
29th {USENIX} Security Symposium ({USENIX} Security 20), 2020
1822020
Detecting stealthy P2P botnets using statistical traffic fingerprints
J Zhang, R Perdisci, W Lee, U Sarfraz, X Luo
2011 IEEE/IFIP 41st International Conference on Dependable Systems …, 2011
1752011
Software defect prediction based on kernel PCA and weighted extreme learning machine
Z Xu, J Liu, X Luo, Z Yang, Y Zhang, P Yuan, Y Tang, T Zhang
Information and Software Technology 106, 182-200, 2019
1742019
Towards more accurate severity prediction and fixer recommendation of software bugs
T Zhang, J Chen, G Yang, B Lee, X Luo
Journal of Systems and Software 117, 166-184, 2016
1642016
Dexhunter: toward extracting hidden code from packed android applications
Y Zhang, X Luo, H Yin
Computer Security--ESORICS 2015: 20th European Symposium on Research in …, 2015
1602015
Flow level detection and filtering of low-rate DDoS
C Zhang, Z Cai, W Chen, X Luo, J Yin
Computer Networks 56 (15), 3417-3431, 2012
1582012
Defining smart contract defects on ethereum
J Chen, X Xia, D Lo, J Grundy, X Luo, T Chen
IEEE Transactions on Software Engineering 48 (1), 327-345, 2020
1462020
SkyShield: A Sketch-Based Defense System Against Application Layer DDoS Attacks
C Wang, TTN Miu, X Luo, J Wang
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 13 (3), 559-573, 2018
1442018
An adaptive gas cost mechanism for ethereum to defend against under-priced dos attacks
T Chen, X Li, Y Wang, J Chen, Z Li, X Luo, MH Au, X Zhang
Information Security Practice and Experience: 13th International Conference …, 2017
1442017
Towards a scalable resource-driven approach for detecting repackaged Android applications
Y Shao, X Luo, C Qian, P Zhu, L Zhang
Proceedings of the 30th Annual Computer Security Applications Conference, 56-65, 2014
1442014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20