Παρακολούθηση
Hordur Johannsson
Hordur Johannsson
Teledyne Gavia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teledyne.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
iSAM2: Incremental smoothing and mapping using the Bayes tree
M Kaess, H Johannsson, R Roberts, V Ila, JJ Leonard, F Dellaert
The International Journal of Robotics Research 31 (2), 216-235, 2012
11582012
Kintinuous: Spatially extended kinectfusion
T Whelan, M Kaess, M Fallon, H Johannsson, J Leonard, J McDonald
6972012
Real-time large-scale dense RGB-D SLAM with volumetric fusion
T Whelan, M Kaess, H Johannsson, M Fallon, JJ Leonard, J McDonald
The International Journal of Robotics Research 34 (4-5), 598-626, 2015
4882015
Robust real-time visual odometry for dense RGB-D mapping
T Whelan, H Johannsson, M Kaess, JJ Leonard, J McDonald
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 5724-5731, 2013
4532013
Advanced perception, navigation and planning for autonomous in-water ship hull inspection
FS Hover, RM Eustice, A Kim, B Englot, H Johannsson, M Kaess, ...
The International Journal of Robotics Research 31 (12), 1445-1464, 2012
2522012
iSAM2: Incremental smoothing and mapping with fluid relinearization and incremental variable reordering
M Kaess, H Johannsson, R Roberts, V Ila, J Leonard, F Dellaert
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 3281-3288, 2011
2132011
Imaging sonar-aided navigation for autonomous underwater harbor surveillance
H Johannsson, M Kaess, B Englot, F Hover, J Leonard
2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2010
1982010
Temporally scalable visual SLAM using a reduced pose graph
H Johannsson, M Kaess, M Fallon, JJ Leonard
2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 54-61, 2013
1542013
Dynamic pose graph SLAM: Long-term mapping in low dynamic environments
A Walcott-Bryant, M Kaess, H Johannsson, JJ Leonard
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
1502012
Efficient scene simulation for robust Monte Carlo localization using an RGB-D camera
MF Fallon, H Johannsson, JJ Leonard
2012 IEEE international conference on robotics and automation, 1663-1670, 2012
1122012
Efficient AUV navigation fusing acoustic ranging and side-scan sonar
MF Fallon, M Kaess, H Johannsson, JJ Leonard
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2398-2405, 2011
1042011
Sensor fusion for flexible human-portable building-scale mapping
MF Fallon, H Johannsson, J Brookshire, S Teller, JJ Leonard
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
722012
The mit stata center dataset
M Fallon, H Johannsson, M Kaess, JJ Leonard
The International Journal of Robotics Research 32 (14), 1695-1699, 2013
672013
Robust tracking for real-time dense RGB-D mapping with Kintinuous
T Whelan, H Johannsson, M Kaess, JJ Leonard, J McDonald
592012
Open source implementation of iSAM
M Kaess, H Johannsson, D Rosen, N Carlevaris-Bianco, J Leonard
people. csail. mit. edu/kaess/isam, 2010
212010
Towards autonomous ship hull inspection using the Bluefin HAUV
M Kaess, H Johannsson, BJ Englot, FS Hover, JJ Leonard
Sponsored by the Program Executive Officer for Littoral and Mine Warfare …, 2010
132010
Perception, stability analysis, and motion planning for autonmous ship hull inspection
B Englot, H Johannsson, F Hover
Proceedings of the International Symposium on Unmanned Untethered …, 2009
102009
Simultaneous localization and mapping in marine environments
MF Fallon, H Johannsson, M Kaess, J Folkesson, H McClelland, ...
Marine Robot Autonomy, 329-372, 2013
92013
Autonomous underwater vehicle homing with a single range-only beacon
JR Keane, AL Forrest, H Johannsson, D Battle
IEEE Journal of Oceanic Engineering 45 (2), 395-403, 2018
72018
Toward lifelong visual localization and mapping
H Johannsson
MASSACHUSETTS INST OF TECH CAMBRIDGE JOINT PROGRAM IN APPLIED OCEAN SCIENCE …, 2013
72013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20