Παρακολούθηση
Kui Ren
Kui Ren
Professor, Zhejiang University, ACM Fellow, IEEE Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zju.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ensuring data storage security in cloud computing
C Wang, Q Wang, K Ren, W Lou
Quality of Service, 2009. IWQoS. 17th International Workshop on, 2009
3055*2009
Privacy-preserving public auditing for data storage security in cloud computing
C Wang, Q Wang, K Ren, W Lou
2010 IEEE INFOCOM, 1-9, 2010
30332010
Achieving secure, scalable, and fine-grained data access control in cloud computing
S Yu, C Wang, K Ren, W Lou
2010 Proceedings IEEE INFOCOM, 1-9, 2010
26512010
Privacy-preserving multi-keyword ranked search over encrypted cloud data
N Cao, C Wang, M Li, K Ren, W Lou
IEEE Transactions on parallel and distributed systems 25 (1), 222-233, 2013
20892013
Privacy-preserving public auditing for secure cloud storage
C Wang, S Chow, Q Wang, K Ren, W Lou
IEEE Transactions on Computers 62 (2), 362-375, 2013
17962013
Enabling public auditability and data dynamics for storage security in cloud computing
Q Wang, C Wang, K Ren, W Lou, J Li
IEEE transactions on parallel and distributed systems 22 (5), 847-859, 2010
15432010
Enabling public verifiability and data dynamics for storage security in cloud computing
Q Wang, C Wang, J Li, K Ren, W Lou
Computer Security–ESORICS 2009, 355-370, 2009
14762009
Scalable and secure sharing of personal health records in cloud computing using attribute-based encryption
M Li, S Yu, Y Zheng, K Ren, W Lou
IEEE transactions on parallel and distributed systems 24 (1), 131-143, 2012
14312012
Fuzzy keyword search over encrypted data in cloud computing
J Li, Q Wang, C Wang, N Cao, K Ren, W Lou
2010 Proceedings IEEE INFOCOM, 1-5, 2010
13002010
Security challenges for the public cloud
K Ren, C Wang, Q Wang
IEEE Internet computing 16 (1), 69-73, 2012
11072012
Secure ranked keyword search over encrypted cloud data
C Wang, N Cao, J Li, K Ren, W Lou
2010 IEEE 30th international conference on distributed computing systems …, 2010
10892010
Attribute based data sharing with attribute revocation
S Yu, C Wang, K Ren, W Lou
Proceedings of the 5th ACM symposium on information, computer and …, 2010
10382010
Toward secure and dependable storage services in cloud computing
C Wang, Q Wang, K Ren, N Cao, W Lou
IEEE transactions on Services Computing 5 (2), 220-232, 2011
9942011
Enabling personalized search over encrypted outsourced data with efficiency improvement
Z Fu, K Ren, J Shu, X Sun, F Huang
IEEE transactions on parallel and distributed systems 27 (9), 2546-2559, 2015
7902015
Data security and privacy in wireless body area networks
M Li, W Lou, K Ren
IEEE Wireless communications 17 (1), 51-58, 2010
7542010
Enabling secure and efficient ranked keyword search over outsourced cloud data
C Wang, N Cao, K Ren, W Lou
IEEE Transactions on parallel and distributed systems 23 (8), 1467-1479, 2011
7262011
A privacy-preserving and copy-deterrence content-based image retrieval scheme in cloud computing
Z Xia, X Wang, L Zhang, Z Qin, X Sun, K Ren
IEEE transactions on information forensics and security 11 (11), 2594-2608, 2016
6932016
Securing personal health records in cloud computing: Patient-centric and fine-grained data access control in multi-owner settings
M Li, S Yu, K Ren, W Lou
International conference on security and privacy in communication systems …, 2010
6532010
Toward publicly auditable secure cloud data storage services
C Wang, K Ren, W Lou, J Li
IEEE network 24 (4), 19-24, 2010
6282010
DAC-MACS: Effective data access control for multi-authority cloud storage systems
K Yang, X Jia, K Ren, B Zhang
IEEE Infocom, 2013
5452013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20