Παρακολούθηση
Alexandre Chapoutot
Alexandre Chapoutot
ENSTA Paris - U2IS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ensta.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Validated explicit and implicit Runge-Kutta methods
JAD Sandretto, A Chapoutot
Reliable Computing electronic edition 22, 2016
109*2016
An operational semantics for simulink's simulation engine
O Bouissou, A Chapoutot
ACM SIGPLAN Notices 47 (5), 129-138, 2012
802012
Enclosing temporal evolution of dynamical systems using numerical methods
O Bouissou, A Chapoutot, A Djoudi
NASA Formal Methods Symposium, 108-123, 2013
482013
Mathematical equations as executable models of mechanical systems
Y Zhu, E Westbrook, J Inoue, A Chapoutot, C Salama, M Peralta, T Martin, ...
Proceedings of the 1st ACM/IEEE International Conference on Cyber-Physical …, 2010
482010
Hyson: Set-based simulation of hybrid systems
O Bouissou, S Mimram, A Chapoutot
2012 23rd IEEE International Symposium on Rapid System Prototyping (RSP), 79-85, 2012
402012
Improving the numerical accuracy of programs by automatic transformation
N Damouche, M Martel, A Chapoutot
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 19 (4), 427-448, 2017
382017
Acumen: An open-source testbed for cyber-physical systems research
W Taha, A Duracz, Y Zeng, K Atkinson, FA Bartha, P Brauner, J Duracz, ...
International Internet of Things Summit, 118-130, 2015
342015
Computation of parametric barrier functions for dynamical systems using interval analysis
O Bouissou, A Chapoutot, A Djaballah, M Kieffer
53rd IEEE Conference on Decision and Control, 753-758, 2014
312014
Abstract simulation: a static analysis of Simulink models
A Chapoutot, M Martel
2009 International Conference on Embedded Software and Systems, 83-92, 2009
282009
Construction of parametric barrier functions for dynamical systems using interval analysis
A Djaballah, A Chapoutot, M Kieffer, O Bouissou
Automatica 78, 287-296, 2017
232017
Intra-procedural optimization of the numerical accuracy of programs
N Damouche, M Martel, A Chapoutot
International Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, 31-46, 2015
232015
A core language for executable models of cyber-physical systems (preliminary report)
W Taha, P Brauner, Y Zeng, R Cartwright, V Gaspes, A Ames, ...
2012 32nd International Conference on Distributed Computing Systems …, 2012
202012
Round-off error analysis of explicit one-step numerical integration methods
S Boldo, F Faissole, A Chapoutot
2017 IEEE 24th Symposium on Computer Arithmetic (ARITH), 82-89, 2017
162017
DynBEX: a Differential Constraint Library for Studying Dynamical Systems
JAD Sandretto, A Chapoutot
Conference on Hybrid Systems: Computation and Control (HSCC 2016), 2016
162016
Validated computation of the local truncation error of runge–kutta methods with automatic differentiation
O Mullier, A Chapoutot, J Alexandre dit Sandretto
Optimization Methods and Software 33 (4-6), 718-728, 2018
152018
Interval slopes as a numerical abstract domain for floating-point variables
A Chapoutot
International Static Analysis Symposium, 184-200, 2010
142010
Extended reliable robust motion planners
AM Panchea, A Chapoutot, D Filliat
2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control (CDC), 1112-1117, 2017
122017
Transformation of a PID controller for numerical accuracy
N Damouche, M Martel, A Chapoutot
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 317, 47-54, 2015
122015
Static analysis of Simulink programs
A Chapoutot, M Martel
Model-driven High-level Programming of Embedded Systems (SLA++ P’08), ENTCS, 2008
122008
ARCH-COMP19 category report: Continuous and hybrid systems with nonlinear dynamics
F Immler, M Althoff, L Benet, A Chapoutot, X Chen, M Forets, L Geretti, ...
Proc. of the 6th International Workshop on Applied Verification of …, 2019
112019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20