Παρακολούθηση
Eelco J Rohling
Eelco J Rohling
Professor and ARC Laureate Fellow, Australian National University, Research School of Earth Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα anu.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Holocene Climate Variability
PA Mayewski, EE Rohling, JC Stager, W Karlén, KA Maasch, ...
Quaternary Research 62, 243-255, 2004
27722004
Sea-level fluctuations during the last glacial cycle
M Siddall, EJ Rohling, A Almogi-Labin, C Hemleben, D Meischner, ...
Nature 423, 853-858, 2003
17592003
Assessing “dangerous climate change”: Required reduction of carbon emissions to protect young people, future generations and nature
J Hansen, P Kharecha, M Sato, V Masson-Delmotte, F Ackerman, ...
PloS one 8 (12), e81648, 2013
8872013
Information from paleoclimate archives
V Masson-Delmotte, M Schulz, A Abe-Ouchi, J Beer, A Ganopolski, ...
Cambridge University Press, Cambridge, 2013
8742013
Centennial-scale climate cooling with a sudden cold event around 8,200 years ago
EJ Rohling, H Pälike
nature 434 (7036), 975-979, 2005
7272005
Magnitudes of sea-level lowstands of the past 500,000 years
EJ Rohling, M Fenton, FJ Jorissen, P Bertrand, G Ganssen, JP Caulet
Nature 394 (6689), 162-165, 1998
6751998
Escape of methane gas from the seabed along the West Spitsbergen continental margin
GK Westbrook, KE Thatcher, EJ Rohling, AM Piotrowski, H Pälike, ...
Geophysical Research Letters 36 (15), 2009
5652009
Sea-level and deep-sea-temperature variability over the past 5.3 million years
EJ Rohling, GL Foster, KM Grant, G Marino, AP Roberts, ME Tamisiea, ...
Nature 508 (7497), 477, 2014
5332014
An assessment of Earth's climate sensitivity using multiple lines of evidence
SC Sherwood, MJ Webb, JD Annan, KC Armour, PM Forster, ...
Reviews of Geophysics 58 (4), e2019RG000678, 2020
5162020
Review and new aspects concerning the formation of eastern Mediterranean sapropels
EJ Rohling
Marine Geology 122 (1-2), 1-28, 1994
5151994
High rates of sea-level rise during the last interglacial period
EJ Rohling, K Grant, CH Hemleben, M Siddall, BAA Hoogakker, ...
Nature geoscience 1 (1), 38-42, 2008
5102008
Rapid coupling between ice volume and polar temperature over the past 150,000 years
KM Grant, EJ Rohling, M Bar-Matthews, A Ayalon, M Medina-Elizalde, ...
Nature 491 (7426), 744-747, 2012
4962012
Antarctic temperature and global sea level closely coupled over the past five glacial cycles
EJ Rohling, K Grant, M Bolshaw, AP Roberts, M Siddall, C Hemleben, ...
Nature Geoscience 2 (7), 500-504, 2009
4932009
Mediterranean climate and oceanography, and the periodic development of anoxic events (sapropels)
EJ Rohling, G Marino, KM Grant
Earth-Science Reviews 143, 62-97, 2015
3922015
Holocene atmosphere-ocean interactions: records from Greenland and the Aegean Sea.
EJ Rohling, PA Mayewski, RH Abu-Zied, JSL Casford, A Hayes
Climate Dynamics 18 (7), 2002
3792002
Three million years of monsoon variability over the northern Sahara
JC Larrasoaña, AP Roberts, EJ Rohling, M Winklhofer, R Wehausen
Climate Dynamics 21, 689-698, 2003
3702003
Sea-level variability over five glacial cycles
KM Grant, EJ Rohling, CB Ramsey, H Cheng, RL Edwards, F Florindo, ...
Nature communications 5 (1), 5076, 2014
3572014
Plio-Pleistocene climate sensitivity evaluated using high-resolution CO2 records
MA Martínez-Botí, GL Foster, TB Chalk, EJ Rohling, PF Sexton, DJ Lunt, ...
Nature 518 (7537), 49-54, 2015
3492015
A Cenozoic record of the equatorial Pacific carbonate compensation depth
H Pälike, MW Lyle, H Nishi, I Raffi, A Ridgwell, K Gamage, A Klaus, ...
Nature 488 (7413), 609-614, 2012
3242012
Constraints on the magnitude and patterns of ocean cooling at the Last Glacial Maximum
Nature Geoscience 2 (2), 127-132, 2009
3222009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20