Παρακολούθηση
Guenter Wallner
Guenter Wallner
Prof. JKU Linz, Ass. Prof. TU Eindhoven, Adj. Prof. Ontario Tech Univ.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visualization-based analysis of gameplay data–A review of literature
G Wallner, S Kriglstein
Entertainment Computing 4 (3), 143-155, 2013
992013
HOMIE: an artificial companion for elderly people
S Kriglstein, G Wallner
CHI'05 extended abstracts on Human factors in computing systems, 2094-2098, 2005
752005
A spatiotemporal visualization approach for the analysis of gameplay data
G Wallner, S Kriglstein
Proceedings of the 2012 ACM annual conference on Human Factors in Computing …, 2012
642012
Online-only friends, real-life friends or strangers? Differential associations with passion and social capital in video game play
R Perry, A Drachen, A Kearney, S Kriglstein, LE Nacke, R Sifa, G Wallner, ...
Computers in Human Behavior 79, 202-210, 2018
592018
PLATO: A visual analytics system for gameplay data
G Wallner, S Kriglstein
Computers & Graphics 38, 341-356, 2014
402014
Unified visualization of quantitative and qualitative playtesting data
P Mirza-Babaei, G Wallner, G McAllister, LE Nacke
CHI'14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 1363-1368, 2014
372014
A Visualization Approach for Difference Analysis of Process Models and Instance Traffic
S Kriglstein, G Wallner, S Rinderle-Ma
Business Process Management, 219-226, 2013
372013
Play-Graph: A Methodology and Visualization Approach for the Analysis of Gameplay Data
G Wallner
Foundations of Digital Games, 2013
332013
Aggregated Visualization of Playtesting Data
G Wallner, N Halabi, P Mirza-Babaei
Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2019
312019
Knoocks-a visualization approach for owl lite ontologies
S Kriglstein, G Wallner
2010 International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive …, 2010
312010
Using lag-sequential analysis for understanding interaction sequences in visualizations
M Pohl, G Wallner, S Kriglstein
International Journal of Human-Computer Studies 96, 54-66, 2016
272016
Sequential Analysis of Player Behavior
G Wallner
Proceedings of the 2015 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in …, 2015
272015
The Power of Linked Eye Movement Data Visualizations
M Burch, G Wallner, N Broeks, L Piree, N Boonstra, P Vlaswinkel, ...
ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications, 1-11, 2021
262021
Visual Analysis of FIFA World Cup Data
M Burch, G Wallner, SL Angelescu, P Lakatos
2020 24th International Conference Information Visualisation (IV), 114-119, 2020
262020
Game user telemetry in practice: a case study
G Wallner, S Kriglstein, F Gnadlinger, M Heiml, J Kranzer
Proceedings of the 11th Conference on Advances in Computer Entertainment …, 2014
242014
Visualizations for Retrospective Analysis of Battles in Team-based Combat Games: A User Study
G Wallner, S Kriglstein
Proceedings of the 2016 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in …, 2016
222016
A user study of different gameplay visualizations
S Kriglstein, G Wallner, M Pohl
Proceedings of the 32nd annual ACM conference on Human factors in computing …, 2014
222014
Inside the Group: Investigating Social Structures in Player Groups and Their Influence on Activity
MH Schiller, G Wallner, C Schinnerl, AM Calvo, J Pirker, R Sifa, ...
IEEE Transactions on Games, 2018
212018
Integrating and Inspecting Combined Behavioral Profiling and Social Network Models in Destiny
A Rattinger, G Wallner, A Drachen, J Pirker, R Sifa
International Conference on Entertainment Computing, 77-89, 2016
212016
A case study of a learning game about the Internet
F Kayali, G Wallner, S Kriglstein, G Bauer, D Martinek, H Hlavacs, ...
International Conference on Serious Games, 47-58, 2014
212014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20