Παρακολούθηση
Koutrakis Emmanouil
Koutrakis Emmanouil
Senior Researcher, Fisheries Research Institute, NAGREF, Kavala, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inale.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Length–weight relationships of fishes from three northern Aegean estuarine systems (Greece)
ET Koutrakis, AC Tsikliras
Journal of Applied Ichthyology 19 (4), 258-260, 2003
3942003
Length–weight relationships of fishes from three northern Aegean estuarine systems (Greece)
ET Koutrakis, AC Tsikliras
Journal of Applied Ichthyology 19 (4), 258-260, 2003
3942003
Temporal variability of the ichthyofauna in a Northern Aegean coastal lagoon (Greece). Influence of environmental factors
ET Koutrakis, AC Tsikliras, AI Sinis
Hydrobiologia 543 (1), 245-257, 2005
762005
ICZM and coastal defence perception by beach users: lessons from the Mediterranean coastal area
E Koutrakis, A Sapounidis, S Marzetti, V Marin, S Roussel, S Martino, ...
Ocean & coastal management 54 (11), 821-830, 2011
732011
Assessment of fish assemblages in coastal lagoon habitats: Effect of sampling method
A Franco, A Pérez-Ruzafa, H Drouineau, P Franzoi, ET Koutrakis, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 112, 115-125, 2012
722012
Seasonal changes in distribution and abundance of the fish fauna in the two estuarine systems of Strymonikos gulf (Macedonia, Greece)
ET Koutrakis, AK Kokkinakis, EA Eleftheriadis, MD Argyropoulou
Belgian Journal of Zoology 130 (1), 41-48, 2000
622000
History of expansion and anthropogenic collapse in a top marine predator of the Black Sea estimated from genetic data
MC Fontaine, A Snirc, A Frantzis, E Koutrakis, B Öztürk, AA Öztürk, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (38), E2569-E2576, 2012
602012
Temporal patterns of larval fish distribution and abundance in a coastal area of northern Greece
ET Koutrakis, AA Kallianiotis, AC Tsikliras
Scientia Marina 68 (4), 585-595, 2004
602004
Fatty acid transfer in the food web of a coastal Mediterranean lagoon: Evidence for high arachidonic acid retention in fish
AM Koussoroplis, A Bec, ME Perga, E Koutrakis, G Bourdier, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 91 (3), 450-461, 2011
582011
Population genetic structure of Mugil cephalus in the Mediterranean and Black Seas: a single mitochondrial clade and many nuclear barriers
JD Durand, H Blel, KN Shen, ET Koutrakis, B Guinand
Marine Ecology Progress Series 474, 243-261, 2013
572013
Nutritional importance of minor dietary sources for leaping grey mullet Liza saliens (Mugilidae) during settlement: insights from fatty acid δ13C analysis
AM Koussoroplis, A Bec, ME Perga, E Koutrakis, C Desvilettes, ...
Marine Ecology Progress Series 404, 207-217, 2010
562010
Effects of persistent organic pollutants on the thyroid function of the European sea bass (Dicentrarchus labrax) from the Aegean sea, is it an endocrine disruption?
JG Schnitzler, E Koutrakis, U Siebert, JP Thomé, K Das
Marine Pollution Bulletin 56 (10), 1755-1764, 2008
542008
Age, growth and mortality of a semi‐isolated lagoon population of sand smelt, Atherina boyeri (Risso, 1810) (Pisces: Atherinidae) in an estuarine system of northern …
ET Koutrakis, NI Kamidis, ID Leonardos
Journal of Applied Ichthyology 20 (5), 382-388, 2004
532004
Age and growth of round sardinella (Sardinella aurita) in the northeastern Mediterranean
AC Tsikliras, ET Koutrakis, KI Stergiou
Scientia marina 69 (2), 231-240, 2005
462005
Hydrodynamic modeling and management alternatives in a Mediterranean, fishery exploited, coastal lagoon
VA Tsihrintzis, GK Sylaios, M Sidiropoulou, ET Koutrakis
Aquacultural Engineering 36 (3), 310-324, 2007
432007
Distribution, recent mortalities and conservation measures of crayfish in Hellenic fresh waters
E Koutrakis, C Perdikaris, Y Machino, G Savvidis, N Margaris
Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 25-44, 2007
412007
Growth analysis of grey mullets (Pisces, Mugilidae) as related to age and site
ET Koutrakis, AI Sinis
Israel Journal of Zoology 40 (1), 37-53, 1994
391994
Seasonal occurrence, abundance and size distribution of gray mullet fry (Pisces, Mugilidae) in the Porto-Lagos lagoon and lake Vistonis (Aegean sea, Greece)
ET Koutrakis, AI Sinis, PS Economidis
Israeli Journal of Aquaculture/Bamidgeh 46 (4), 182-196, 1994
371994
Seasonal occurrence, abundance and size distribution of gray mullet fry (Pisces, Mugilidae) in the Porto-Lagos lagoon and lake Vistonis (Aegean sea, Greece)
ET Koutrakis, AI Sinis, PS Economidis
Israeli Journal of Aquaculture/Bamidgeh 46 (4), 182-196, 1994
371994
Cetacean stranding and diet analyses in the North Aegean Sea (Greece)
CB Milani, A Vella, P Vidoris, A Christidis, E Koutrakis, A Frantzis, A Miliou, ...
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 98 (5 …, 2018
352018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20