Παρακολούθηση
Vitor H. Paiva
Vitor H. Paiva
Senior Researcher at University of Coimbra, MARE - Marine and Environmental Sciences Centre
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ci.uc.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foraging plasticity in a pelagic seabird species along a marine productivity gradient
VH Paiva, P Geraldes, I Ramírez, A Meirinho, S Garthe, JA Ramos
Marine Ecology Progress Series 398, 259-274, 2010
1152010
Oceanographic characteristics of areas used by Cory’s shearwaters during short and long foraging trips in the North Atlantic
VH Paiva, P Geraldes, I Ramírez, A Meirinho, S Garthe, JA Ramos
Marine Biology 157 (6), 1385-1399, 2010
1022010
Annual and seasonal consistency in the feeding ecology of an opportunistic species, the yellow-legged gull Larus michahellis
FR Ceia, VH Paiva, V Fidalgo, L Morais, A Baeta, P Crisóstomo, ...
Marine Ecology Progress Series 497, 273-284, 2014
942014
How area restricted search of a pelagic seabird changes while performing a dual foraging strategy
VH Paiva, P Geraldes, I Ramírez, S Garthe, JA Ramos
Oikos 119 (9), 1423-1434, 2010
762010
Year-round distribution and habitat preferences of the Bugio petrel
I Ramírez, VH Paiva, D Menezes, I Silva, RA Phillips, JA Ramos, S Garthe
Marine Ecology Progress Series 476, 269-284, 2013
692013
Parent–offspring dietary segregation of Cory’s shearwaters breeding in contrasting environments
H Alonso, JP Granadeiro, VH Paiva, AS Dias, JA Ramos, P Catry
Marine Biology 159 (6), 1197-1207, 2012
682012
Signage reduces the impact of human disturbance on little tern nesting success in Portugal
R Medeiros, JA Ramos, VH Paiva, A Almeida, P Pedro, S Antunes
Biological Conservation 135 (1), 99-106, 2007
632007
Effects of environmental variability on different trophic levels of the North Atlantic food web
VH Paiva, P Geraldes, V Marques, R Rodríguez, S Garthe, JA Ramos
Marine Ecology Progress Series 477, 15-28, 2013
622013
Foraging ecology of Cory’s shearwaters in different oceanic environments of the North Atlantic
VH Paiva, J Xavier, P Geraldes, I Ramirez, S Garthe, JA Ramos
Marine Ecology Progress Series 410, 257-268, 2010
592010
Meta‐population feeding grounds of C ory's shearwater in the subtropical A tlantic O cean: implications for the definition of M arine P rotected A reas based on tracking studies
R Ramos, JP Granadeiro, B Rodríguez, J Navarro, VH Paiva, J Bécares, ...
Diversity and Distributions 19 (10), 1284-1298, 2013
572013
The Effect of Moonlight on Scopoli's Shearwater Calonectris diomedea Colony Attendance Patterns and Nocturnal Foraging: A Test of the Foraging Efficiency …
D Rubolini, I Maggini, R Ambrosini, S Imperio, VH Paiva, G Gaibani, ...
Ethology 121 (3), 284-299, 2015
542015
Can variations in the spatial distribution at sea and isotopic niche width be associated with consistency in the isotopic niche of a pelagic seabird species?
FR Ceia, VH Paiva, S Garthe, JC Marques, JA Ramos
Marine biology 161 (8), 1861-1872, 2014
532014
Projected distributions of Southern Ocean albatrosses, petrels and fisheries as a consequence of climatic change
L Krüger, JA Ramos, JC Xavier, D Gremillet, J González‐Solís, MV Petry, ...
Ecography 41 (1), 195-208, 2018
512018
Pelagic seabird flight patterns are consistent with a reliance on olfactory maps for oceanic navigation
AM Reynolds, JG Cecere, VH Paiva, JA Ramos, S Focardi
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282 (1811), 20150468, 2015
502015
Environmentally driven sexual segregation in a marine top predator
VH Paiva, J Pereira, FR Ceia, JA Ramos
Scientific reports 7 (1), 1-11, 2017
462017
Flight dynamics of Cory’s shearwater foraging in a coastal environment
VH Paiva, T Guilford, J Meade, P Geraldes, JA Ramos, S Garthe
Zoology 113 (1), 47-56, 2010
462010
Influence of environmental factors and energetic value of food on Little Tern Sterna albifrons chick growth and food delivery
VH Paiva, JA Ramos, T Catry, P Pedro, R Medeiros, J Palma
Bird Study 53 (1), 1-11, 2006
462006
Terrestrial and marine foraging strategies of an opportunistic seabird species breeding in the Wadden Sea
S Garthe, P Schwemmer, VH Paiva, AM Corman, HO Fock, CC Voigt, ...
PloS one 11 (8), e0159630, 2016
402016
Seasonal and annual differences in the foraging ecology of two gull species breeding in sympatry and their use of fishery discards
JG Calado, DM Matos, JA Ramos, F Moniz, FR Ceia, JP Granadeiro, ...
Journal of Avian Biology 49 (1), 2018
372018
The interaction between reproductive cost and individual quality is mediated by oceanic conditions in a long‐lived bird
A Robert, VH Paiva, M Bolton, F Jiguet, J Bried
Ecology 93 (8), 1944-1952, 2012
372012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20